78253

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


fskalsky --- 1. 11. 2004
Stanovy čertova zahrádka


2004 Včelařství/11/302 JUDr Havlan člen předsednictva UVčSV
Výroční členské schůze okresní konference a 8.sjezd
Výročním členským schůzím ZO ..je potřeba věnovat její přípravě, svolání,celkovému obsahu a usnesení včasnou a důslednou pozornost..tak aby měla důstojný a slavnostní průběh..

Do programu je nutno podle stanov,rozhodnutí vyšších orgánů čSV zařadit tyto body:volbu mandátové komise,volbu volební komise,volbu návrhové komise,volbu zapisovatele a ověřovatele.
Volební komise předkládá :
Návrhy na volbu členů do funkcí,přihlíží k návrhům a doporučením výboru a kontrolní a revisní komise ZO.
vzorový volební řád ZOčSV

Po skončení VčV si členové nově zvoleného výboru zvolí předsedu,mistopředsedu,jednatele,pokladníka,popř.další funkcionáře.
Do čtrnácti dní zašle opis zápisu z VčS,ke kterému připojí seznam zvolených funkcionářů výboru,
seznam delegátů a náhradníků na okresní konferenci s jejich úplnými adresami.


1898 Zemský ústřední spolek včelařský pro markrabství moravské.
Předsedu a oba jeho náměstky volí valná hromada hlasy oprávněných členů.
Předseda je ten,kdo obdržel absolutní většinu hlasů.nedocílí se,vykoná se mezi oněmi kteří obdrželi nejvíce hlasů volba užší.
Prvním náměstkem je ten,kdo má větší počet hlasů.
Předseda,oba jeho náměstkové a členové výboru volí ze svého středu činovníky spolku.


Vyjímeční pracovníci setrvávající v nevyšších funkcích
1985 4.sjezd
Peroutka,Mandík,Dobišek,Sobota,JUDr Havlan,JUDr Fencl
l990 5.sjezd
Peroutka,Mandík,Dobišek,Sobota,JUDr Havlan,JUDr fencl
1995 6.sjezd
Peroutka,Mandík,Dobišek,Sobota,JUDr Havlan,JUDr Fencl
2000 7.sjezd
zaveden je nový Mrav.
Pro prosté členy čSV není zveřejněn seznam zvolených funkcionářů.Vystupují z anonimity z příležitostních článků a fotografií čas.Včelařství.

2001 Včelařství
Předseda: říkám zcela otevřeně,že současná organisační struktůry je..naprosto vyhovující..vyzval jsem delegáty..aby změnily přístup k tomuto úkolu.Delegáti sice rozhodli o zachování současného stavu,avšak /přitom musela/ většina funkcionářů má stejný názor/hlasovat/jako já.
Určité tendence v minulosti kolem 5.sjezdu se nakonec na štěstí nepodařilo realizovat./alternativní možnosti řízení svazu/
Osvědčilo se nám pořádat v předsjezdovém období besedy /školení/delegátů..Vlastní sjezdové jednání proběhlo bez jakýchkoliv problémů..
/redaktor/předseda považuje nováčky za pracovité a zkušené.Ocenil že nezkušenost vykompenzovali zvýšeným počtem vznesených otázek..

2005 8.sjezd
Komu vadí že členové i delegáti sjezdu nemohou voli své činovníky přímo ?
Jsou tu znaky spolčení části členů z předsednictva,proti ostatním prostým členum čSV

v dobrém franta


Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 7657


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Klikněte sem pro nápovědu