78125

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


Zdeněk (93.89.102.199) --- 20. 2. 2023
Re: zasedání RV (76693)

Omlouvá se za mylnou informaci,dnes zasedají komerční včelaři, nikoliv RV.
Neznám nebo jsem mimo neznalost neomlová, znám Asociace profesionálních včelařů.Komeční včelaře neznám vysvětlí mi to někdo kdo to ví a jejich status.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 76697


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

   
gupa (93.92.52.23) --- 20. 2. 2023
Re: zasedání RV (76693)

Komeční včelaře neznám vysvětlí mi to někdo kdo to ví a jejich status. <

Nikdy jsem si nedokázal představit, co takové sdružení dá (tz. ne že může nebo možná dá) člověku, který se věnuje včelaření na komerční bázi. Vychází mi že bych se musel stát překupníkem, podílníkem s někým, nebo se zadlužil kvůli své debilitě žebych si nakoupil stroje, najmul lidi, atd. A prostě to nějak komerčně řídil. Vychází mi stále, že to je spíše obchodní spolek a spolek "Jára zná Péťu" než předávání zkušeností které by si nakonec konkurovali.

jinak další aktuální info:

http://www.vcely.eu/o-sekci/


O sekci

Název subjektu
Sekce komerčních včelařů při ČSV, z.s.

Základní informace, stručná charakteristika
V roce 1991 byla založena Sekce komerčních včelařů při ČSV a v současné době sdružuje přibližně 200 včelařů. Založení sekce bylo logickou reakcí na vývoj naší společnosti po roce 1990. Naše včelařství má bohatou historii, úroveň včelařství v ČR patří k nejvyšším v Evropě a snůškové poměry nám řada zemí může jen závidět. To vše jsou ideální předpoklady pro komerční pojetí tohoto odvětví. A protože zde byly v podstatě nulové zkušenosti s podnikáním, logicky měli zájemci z řad včelařů potřebu nějakým způsobem se sdružit. Prvních valných hromad se zúčastňovali nejenom vlastní včelaři, ale i lidé s nejrůznějším zaměřením. Byli to zpracovatelé včelích produktů, obchodníci s medem, výrobci včelařských potřeb a pomůcek, ale i stavaři, truhláři, strojaři, také právníci či různí poradci. Ti všichni viděli šanci ve využití svého oboru v souvislosti se včelařstvím. I mezi vlastními včelaři byly značné rozdíly, co se týče zkušeností, počtu včelstev, představ o budoucích provozech. Přechod ze zájmového pojetí včelařství na profesionální nebo alespoň na poloprofesionální není rozhodně snadnou záležitostí. Sekce si proto vytkla za cíl pomoci svým členům v tomto procesu. Rozhodně jsme se nechtěli a ani nemohli pouštět do poskytování kompletního servisu v odbytu medu, tj. zajištění výkupu, zpracování a distribuce, garantování ceny medu. To jednoduše v tržním hospodářství nejde a pokud ano, tak například formou odbytových družstev.
Činnost sekce komerčních včelařů se proto zaměřila na následující cíle:

zajistit svým členům možnost pravidelně se vzdělávat formou přednášek a seminářů. Dvakrát ročně zveme na své akce kapacity z oboru výzkumu včelařství, práva, ekonomie, marketingu, daňové problematiky ale i praktické včelaře s bohatými zkušenostmi s včelařským velkoprovozem.
pořádat tematické zájezdy do zahraničí s možností seznámit se s úrovní včelařství v jednotlivých zemích. Navštívili jsme kongresy Apimondie s doprovodnou výstavou Apiexpo ve Švýcarsku, Belgii, Slovinsku, Irsku, Francii, na Ukrajině i v Turecku. Dále jsme navštívili včelařsky zajímavé země jako jsou Francie, Polsko, Maďarsko, několikrát Rakousko, Švédsko, Německo, Chorvatsko, Litvu, Lotyšsko, Estonsko. Poznali jsme i specifické podmínky včelaření v různých koutech naší republiky – na Šumavě, na Sokolovsku, na Znojemsku či na Valašsku, v Chlumci nad Cidlinou, v povodí Odry, v okolí
Hranic na Moravě, u Litomyšle, v Českém Lese či na Broumovsku. Jsou to všechno užitečná setkání, plná inspirace a nových poznatků, která komerční včelaři zúročí ve svých provozech.
zajistit výrobu a distribuci etiket a uzávěrů (víček) na sklenice. Tyto produkty s logem sekce jsou pro včelaře dostupné za cenu výrobních nákladů. Výrobu etiket s logem SKV jsme ukončili v roce 2017 a v současné době probíhá jejich doprodej (kontakt jstudenik/=/seznam.cz). Většina členů sekce totiž používá vlastní, originální etikety.
spolupracovat s Výzkumným ústavem včelařským v Dole u Libčic nad Vltavou. Komerční provozy jsou pro výzkumný ústav užitečným a solidním partnerem. Jedině kombinace výzkumu a praxe může našemu včelařství zajistit perspektivu.
spolupracovat se zahraničními komerčními včelaři. Od roku 2003 jsme v pravidelném kontaktu se včelaři „z povolání“ ze zemí EÚ. ČSV byl členem EPBA – Evropské asociace profesionálních včelařů. Do roku 2012 se valných hromad EPBA zúčastňoval zástupce naší sekce. Zde se diskutovaly problémy, které jsou společné pro včelaře ve všech členských zemích. Je to cena, distribuce a zvyšování spotřeby medu, problematika antibiotik v importovaných medech, rezidua agrochemikálií v medu, pojem „kvalita“ medu, falšování
medu sirupy, dotační politika, nemoci včel a jejich léčení v jednotlivých zemích.

Svojí činností shrnutou do uvedených pěti bodů se Sekci komerčních včelařů podařilo přesvědčit včelařskou veřejnost, že včelařství nemusí být jen drahý koníček, nýbrž i reálný způsob obživy. Pro venkov a především oblasti s vysokou nezaměstnaností je to zajímavá výzva. Jistě i díky existenci SKV stoupnul v naší republice počet včelařů s větším počtem včelstev. Je to trend, který by měl být příslibem ?lepších časů? včelařství v naší zemi.

Kontaktní údaje
Doručovací adresa: SKV při ČSV, z.s.
Křemencova 8
115 24 Praha 1
Roční členský příspěvek činí 300 Kč, jeho uhrazení je potvrzením členství, neuhrazením
příspěvku do termínu valné hromady (únor běžného roku) členství zaniká. Přihlášky za člena přijímá v průběhu roku a evidenci členů vede jednatel SKV.
webové stránky SKV: www.vcely.eu
kontakt na předsedu SKV:mohelnik(at)vcely-med.cz
kontakt na jednatele SKV: kahaja(at)seznam.cz

— Za Sekci komerčních včelařů při ČSV, Ing. František Texl

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 76698


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

      
(2a00:102a:5016:2a56:1:0:dc8a:d972) --- 20. 2. 2023
Re: zasedání RV (76693)

Jaký je rozdíl mezi apv a skv

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 76699


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

         
(2a00:102a:4014:288d:1:0:7a7f:df5b) --- 23. 2. 2023

Jestli jsem to dobře pochopil tak asi není rozdíl apv a skv.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 76702


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

            
R. Polášek (90.178.51.173) --- 23. 2. 2023
Re:

A ještě jednou, aby to bylo ve vlákně a ne osamoceně.
a.
Už jsem to tady párkrát psal, u většiny zájmových činností je to tak, že téměř všichni lidi, co ji provozují, na té zájmové činnosti finančně prodělávají. I když někteří z nich z té činnosti nějaké peníze mají. Vydělávat na té zájmové činnosti neboli být v plusu dokáže jen velmi úzká špička těch nejlepších a živit se tím jen pár jedinců na vysoké, řekněme evropské úrovni.
U včelařů je právě rozdíl v tom, že na tom vydělávají, získají víc peněz než do toho vloží velká část včelařů. Nyní bych řekl tak něco mezi polovinou a třetinou všech včelařů.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 76705


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Klikněte sem pro nápovědu