78223

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


gupa (93.92.52.23) --- 20. 3. 2023
Syntéza a syntetický proces = základ života jeho existence

Asi nejznámější systémem a syntetickou výrobou je genová exprese, která je podle pravidel DNA (RNA) vlastně pravidlem výroby syntézy aminokyselin v buňce. (reaktoru)

https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%9F%BA%E5%9B%A0%E8%A1%A8%E7%8F%BE
(přeloženo díky google translate ze zjednodušené čínštiny)
Genová exprese (anglicky: gen expression ), také známá jako genová exprese , je proces využití informací v genech k syntéze genových produktů . Produktem je obvykle protein , ale pro geny nekódující proteiny, jako je tRNA a malá jaderná RNA (snRNA) , je produktem RNA . Všechny známé organismy produkují makromolekuly potřebné pro život prostřednictvím genové exprese .


Obrázek ukazuje změnu z úrovně 1 na úroveň 3 proteinu
Proces genové exprese lze zhruba rozdělit do čtyř kroků : transkripce DNA , sestřih RNA , translace RNA a posttranslační modifikace proteinu. Regulace genové exprese řídí strukturu a funkci buněk a je také základem buněčné diferenciace , morfogeneze a všestrannosti a adaptability organismů . Různé doby, různá prostředí, buňky v různých částech nebo rozdíly v obsahu genů v buňkách mohou způsobit, že geny budou mít různé projevy. Genová regulace může také sloužit jako substrát pro evoluční změny, protože kontrola načasování, umístění a množství genové exprese může mít hluboký vliv na funkci (působení) genu v buňce nebo mnohobuněčném organismu.

V genetice je genová exprese nejzákladnější úrovní, na které genotypy dávají vznik fenotypům (tj. pozorovatelným vlastnostem).

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 76748


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Klikněte sem pro nápovědu