78251

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


fskalsky --- 22. 11. 2004
Medailonek ústřední kontrolní a revisní komise

1996 rozpočet
Předpokládaná dotace od MZe je 28 800000 Kč
Rozdělení této dotace je na zazimování včelstev,na varroazu,plemenářskou práci,na vzdělávací a společensko prospěšnou činnost.
Většina členů upravila výši členských příspěvků ze 7 na 8 Kč
I nadále platí,že dotace poskytnutá MZe musí být čerpána v souladu s podmínkami pro poskytnutí dotace.
Clenské příspěvky za předpokladu že bude 608000 včelstev bude 3 910000 Kč
Předpokládaný počet členů je 61000.
Přijem členských příspěvků za člena je 9 150000 Kč

1997 rozpočet
Předpokládaná dotace je ve výši 28 000000 Kč
I nadále platí,že dotace ...musí být čerpána v souladu...
Rozdělení této dotace je na zazimování včelstev,na varroazu,plemenářskou práci,na vzdělávací a společensko-prospěšnou činnost.
Plánujeme s nárustem včelstev na 580000
Vzhledem ke sjednocení výše členského příspěvku na 10 Kč i přes pokles včelstev,bude příděl do SF všší.
Předpokládaný počet členů čSV 62000 ,příjem 9 300000Kč
Okresním výborům /i ZO/ bude převedeno na jejich činnost 676000 Kč
Výdajová část rozpočtu byla sestavena na základě očekávané skutečnosti r.1996 která ještě není známa..

1998 rozpočet
Předpokládaná dotace je 28 800000 Kč
I nadále platí,že dotace musí být čerpána v souladu...
I přes pokles stavu včelstev bude příděl do SF vyšší,vzhledem k navýšení členského příspěvku na 14 Kč na 1včelstvo.Předpokládáme že navýšení o 4Kč bude převedeno do SF.
Na zazimování včelstev plánujeme s nárustem včelstev na 520000
Vyšší náklady na společensko-prospěšnou a vzdělávací činnost v důsledku pořádání konference spojenou s výstavou...

1999 rozpočet
I nadále platí,že dotace poskytnutá MZe musí být črpána...
Rozdělení této dotace je:příspěvek na proces zazimování včelstev,varroazu,plemenářskou práci,na vzdělávací a společensko-prospěšnou činnost
Předpokládaná dotace 29 000000 Kč
Na proces zazimování plánujeme nárust včelstev na 57000
Vyšší náklady na společensko-prospěšnou a vzdělávací činnost jsou v důsledku plánovaného většího využiti vzdělávaciho centra...

2000 rozpočet
I nadále platí,že poskytnuta dotace musí být čerpána v...Předpokládaná dotace je 29 000000 Kč
Výše členského příspěvku byly schválena na 16 Kč
Na zazimování včelstev plánujeme nárust na 585000
Předpokládaný počet členů čSV 56000 příjem členských příspěvků 16 016000 Kč
Okresním výborům bude převedeno 1 350000 Kč
Výdajová část byly sestavena na základě očekávané skutečnosti r.1999

Rozpočty v čSV v každém roce vycházejí z očekávané skutečnosti z minulého roku
Minulý rok opět z Plánu zpřed minulého roku

Při zveřejnění Výročních zpráv se přítomnost potvrzení správnosti od UKRK nevyžaduje ?

Jakou má ustredni kontrolni revisni komise činnost-poslání,komu má prospívat.

Předseda Z.Dobišek pracuje špatně ?Spíše dobře a podle Stanov.
Podle Stanov:nikdo ani UKRK nemůže zaujmout postoj vůči předsednictvu !

franta

historie:
...účty byly prozkoumány a s právnými shledány

Revidováno a shledáno v úplném souhlasu s knihou hlavní a s doklady revisor


Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 7910


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Klikněte sem pro nápovědu