78242

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


J. P. Baudis --- 18. 4. 2002
E-mail: vcely-files/=/v.or.cz

Omlouvám se všem, kteří něco posílali na adresu
vcely-files/=/v.or.cz

Tato adresa je určena k zasílání souborů (pro včelaře ke stažení) nebo typů pro internetové adresy včelařských webů. (Vedle ní je samozřejmě možno použít i moji běžnou adresu.)

Při převádění konference na profi server s lepší konektivitou jsme opomněli upravit nastavení pro tuto adresu, takže nefungovala. Zkrátka jsme na ni jaksi zapomněli...

Takže kdo jste tam něco posílali (např. soubor pro včelaře nebo nějaký typ na včelařskou internetovou adresu), pošlete to, prosím, ještě jednou.

Díky.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 802


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Klikněte sem pro nápovědu