78251

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


Archibald --- 6. 12. 2004
Re: Dvě jubilea


----- Original Message -----
From: "Gustav Novotný" <GustavNovotny/=/senior.cz>
To: "Gustav Novotný" <GustavNovotny/=/senior.cz>;
Sent: Sunday, December 05, 2004 11:15 AM
Subject: Re: Dvě jubilea


>
> ----- Original Message -----
> From: "Gustav Novotný" <GustavNovotny/=/senior.cz>
> To: "Vcelarska konference" Sent: Thursday, December 02, 2004 5:24 PM
> Subject: Re: Dvě jubilea
>
>
>> Nedomnívám se, že by hon pana Protivínského na polozkrachovalou Včelu
>> Předboj byl to nejdůležitější, co by zasluhovalo pozornost.celé včelařské
>> veřejnosti. Je třeba říct, zda vedení svazu mělo kompetence ke krokům
>> které učinili, zda to udělali veřejně a průhledně. Pamatuji na diskuse,
>> které se na výročních schůzích proběhly a v tu dobu mělo vedení požehnání
>> prakticky všech okresů. Nevím, jak dlouho je pan Protivínský členem
>> Svazu, ale když se tato záležitost přetřásala, tehdy měl proti tomu
>> vystoupit. Já sám jsem to kritizoval a výsledek předvídal, ale i mnou
>> zvolení záslupci takto rozhodli.. Představa, že se v Předboji míchají
>> Čínské medy s malým podílem našichdo obchodnísítě je nemožná. A právě
>> zde je jedna z příčin konce Včely. Vydělat se mohlo ta těchto směskách a
>> klamání spotřebitelské veřejnosti a nové firmy právě toho využily k
>> základní akumulaci kapitálu. Včelu jsme chtěli mít jako účelové zařízení
>> svazu, ale bez vazby na d r a v o u ekonomiku. Proto ten rychlý konec.K
>> tomu připočtěme nezkušenost ? nových majitelů. Oni nechtějí zbohatnout ne
>> distribuci medu, ale na prodeji nemovitostí, tedu Česká cesta. Naivita
>> našeho vedeník tomu asi napomůže, ale máme demokracii a své představitele
>> jsme si demokraticky zvolili. Ti jednali v rámci svých kompetenncí.
>> Včela měla sloužit výlučně pro plnění a distribuci českého medu, tomu
>> dostála, proto zkončila.
>> I já jsem až do loňského roku jejich služeb využíval, možná stejně jako
>> pan Protivínský.Na schůzi kom. včelařů v Nasavrkách před týdnem Dr.Kamler
>> řekl. že Svaz nikdy neměl ve Včele majoritu podílu, předpokládám, že
>> nelže. To je zcela podstatná záležitost.
Co se nákladů na ústředí týče,nutno si uvědomit, že Svaz funguje jako
pobočka ministerstva, na rozdíl od ostatních zájmových svazů. Dostaneme sice
dotace, ale takto je zase částečně vracíme. Nic není jen tak zadarmo.
>>
>> Novotný
>> ----- Original Message -----
>> From: "Vlastimil Protivínský" <i2J/=/centrum.cz>
>> To: "Včelařský mailing list" <vcely/=/v.or.cz>
>> Sent: Monday, November 29, 2004 9:12 AM
>> Subject: Dvě jubilea
>>
>>
>>> Přátelé,
>>> dovoluji si upozornit, že text iniciativy Dvě jubilea najdete na adrese
>>> http://i2j.webpark.cz/
>>>
>>> Připojte, prosím, svůj názor na tuto iniciativu, zejména své další
>>> náměty k
>>> činnosti a hospodaření svazu.
>>>
>>> V. Protivínský
>>>
>>>
>>>
>>
>

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 8029


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Klikněte sem pro nápovědu