78252

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


Archibald --- 7. 12. 2004
podpora prodeje českého medu

Při celkové strategii podpory našeho medu je nutno popravdě zodpovědět základní otázku: Jsou dovozové medy horší než naše a v čem. Pokud je objektivně potvrzeno, že dovozové medy nesplňují normu v obsahu antibiotik, jsou narušené obsahem různých náhražek, případně obsahují dokonce i zárodky moru, nutno využít této slabiny a zaútočit tudy na spotřebitele a prodejce. Dle vyjádření Ing Kamlera proběhly tyto kontroly, které skutečně opětovně potvrdily značné procento nevyhovujících vzorků. Míchání těchto medů pod zavádějícím názvem Český med s.r.o. asi nezabráníme, ale pokud by obchodní řetězce byly nuceny stáhovat takovéto nevyhovující medy, jistě by si napříště nepřidělávaly obdobné starosti tím, že si u stejného dodavatele objednají další dodávku. Obdobně tak i neustálým zveřejňováním těchto výsledků by zajisté vedlo spotřebitele k větší obezřetnosti při výběru.
Zde právě by měla nastoupit podpora státu, tzn. v masovější míře zajistit kontrolu medu v síti, a to na základě vypracovaných jednoduchých postupů. Celá tíha by nemusela ležet ani na veterinární správě, ale mohla by být zmocněna nějaká soukromá organizace, např. výzkum. ústav včelařský.
Ten, kdo na trh med přináší, tj. balí, by měl mít povinnost sám zajistit kontrolu svých dodávek. Pokud by došlo ke zjištění nevyhovujících dodávek, postih by se měl týkat těchto "zpracovatelů a baličů". To by mělo znevýhodnit distributory různých levných medvých náhražek, a udělované sankce za kvaqlitu by tyto ekonomicky znemožnily. Toto by měla být práce Svazu na podporu produkce domácího medu Jednat se státními orgány na ochranu kvality produktu.
Už jsem toho naplácal dost, ale souběžně je nejpodstatnější budování vlastního odbytu tzv. prodejem ze dvora
NG

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 8066


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

   
Josef Kouba --- 7. 12. 2004
Re: podpora prodeje českého medu

Když stát a celní správa chrání cizí firmy tím, že zabavuje zboží na
tržnicích, měl by i chránit české výrobce i spotřebitele tím, že bude
zabavovat nevyhovující dovozové medy!

S přáním hezkého dne Josef Kouba


----- Original Message -----
From: "Archibald" <Archibald/=/senior.cz>
To: "Vcelarska konference" <vcely/=/v.or.cz>
Sent: Tuesday, December 07, 2004 7:41 PM
Subject: podpora prodeje českého medu


Při celkové strategii podpory našeho medu je nutno popravdě zodpovědět
základní otázku: Jsou dovozové medy horší než naše a v čem. Pokud je
objektivně potvrzeno, že dovozové medy nesplňují normu v obsahu antibiotik,
jsou narušené obsahem různých náhražek, případně obsahují dokonce i zárodky
moru, nutno využít této slabiny a zaútočit tudy na spotřebitele a prodejce.
Dle vyjádření Ing Kamlera proběhly tyto kontroly, které skutečně opětovně
potvrdily značné procento nevyhovujících vzorků. Míchání těchto medů pod
zavádějícím názvem Český med s.r.o. asi nezabráníme, ale pokud by obchodní
řetězce byly nuceny stáhovat takovéto nevyhovující medy, jistě by si
napříště nepřidělávaly obdobné starosti tím, že si u stejného dodavatele
objednají další dodávku. Obdobně tak i neustálým zveřejňováním těchto
výsledků by zajisté vedlo spotřebitele k větší obezřetnosti při výběru.
Zde právě by měla nastoupit podpora státu, tzn. v masovější míře
zajistit kontrolu medu v síti, a to na základě vypracovaných jednoduchých
postupů. Celá tíha by nemusela ležet ani na veterinární správě, ale mohla by
být zmocněna nějaká soukromá organizace, např. výzkum. ústav včelařský.
Ten, kdo na trh med přináší, tj. balí, by měl mít povinnost sám
zajistit kontrolu svých dodávek. Pokud by došlo ke zjištění nevyhovujících
dodávek, postih by se měl týkat těchto "zpracovatelů a baličů". To by mělo
znevýhodnit distributory různých levných medvých náhražek, a udělované
sankce za kvaqlitu by tyto ekonomicky znemožnily. Toto by měla být práce
Svazu na podporu produkce domácího medu Jednat se státními orgány na
ochranu kvality produktu.
Už jsem toho naplácal dost, ale souběžně je nejpodstatnější budování
vlastního odbytu tzv. prodejem ze dvora

NG


---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.806 / Virová báze: 548 - datum vydání: 5.12.2004

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 8072


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

      
Havlík --- 8. 12. 2004
Re: podpora prodeje českého medu

Oni jen nevyhovující med přikážou neprodávat a ten se za chvíli objeví u jiné firmy a tady obíhá tak dlouho, až se všechen prodá

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 8074


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

   
Eman --- 8. 12. 2004
Re: podpora prodeje českého medu

Archibald:
....Zde právě by měla nastoupit podpora státu, tzn. v masovější míře zajistit kontrolu medu v síti, a to na základě vypracovaných jednoduchých postupů. Celá tíha by nemusela ležet ani na veterinární správě, ale mohla by být zmocněna nějaká soukromá organizace, např. výzkum. ústav včelařský. Ten, kdo na trh med přináší, tj. balí, by měl mít povinnost sám zajistit kontrolu svých dodávek.....
--------------
Jsem pro, ale taková kontrola na antibiotika, HMF, atd. je náročná a drahá. Někdo ji musí zaplatit. Nezvládnou kontrolovat ani kvalitu základních potravin (salmonela, plísně, PCB..) a to je pro zdraví mnohem důležitější.

A myslíte si, že všichni naši včelaři dodávají zákazníkům kvalitní med? Mizivé procento si dá udělat rozbor medu. Krmí se někde cukrem, med se přehřívá, voda nad 20%, vytáčí se ve zkorodovaných medometech, a hygiena při stáčení kdovíjaká. Zdá se mi, že se kdejaký lajdák může schovat za omílanou frázi, že český med je nejlepší na světě.
A vůbec, kdo má problém s prodejem medu, tak ať tolik včelstev nechová a chová čmeláky. Vy včelaři byste chtěli jenom samé podpory a dotace. Řekněte, kdo může provozovat takový krásný koníček a ještě z toho mít nějakou korunu navíc. Holubáři? Chovatelé hadů? Chovatelé koní? Buďte trochu skromnější!

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 8073


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

      
lokvenc.petr --- 8. 12. 2004
Re: podpora prodeje českého medu

Ještě jsem neviděl opylovat ani jednoho hada nebo koně ...
S pozdravem
Petr Lokvenc


----- Original Message -----
From: "Eman" <e-mail/=/nezadan.volny.cz>
To: "Včelařský mailing list" <vcely/=/v.or.cz>
Sent: Wednesday, December 08, 2004 6:46 AM
Subject: Re: podpora prodeje českého medu


....> A vůbec, kdo má problém s prodejem medu, tak ať tolik včelstev nechová
a
> chová čmeláky. Vy včelaři byste chtěli jenom samé podpory a dotace.
> Řekněte, kdo může provozovat takový krásný koníček a ještě z toho mít
> nějakou korunu navíc. Holubáři? Chovatelé hadů? Chovatelé koní? Buďte
> trochu skromnější!
>
>

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 8075


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

         
Vojta --- 8. 12. 2004
Re: podpora prodeje českého medu

A právě opylení je tím hlavním důvodem, proč by se měl prodej českého medu podporovat a dovozy cizích regulovat.

Dovoz velkých objemů levných medů ze zahraničí logicky tlačí dolů i cenu českého medu a tím dělá včelaření náročnějším a pro mnoho včelařů méně zajímavým. To se logicky projeví v poklesu počtu chovaných včelstev (možná i včelařů) a tedy i v horším opylení.

Dovozový med není automaticky horší než tuzemský. V úvahu se však musí vzít jeho celkový dopad na tuzemské včelařství.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 8076


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

         
Havlík --- 8. 12. 2004
Re: podpora prodeje českého medu

Tak to já již viděl opilovat koně, i když to byly jen kopyta. :-)

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 8077


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

         
eman --- 8. 12. 2004
Re: podpora prodeje českého medu

> Ještě jsem neviděl opylovat ani jednoho hada
Já jo, ale nic moc :-) Znám jenom jednoho včelaře, který začal se včelami kvůli opylení svého sadu. Ostatní k tomu přijdou jako slepý k houslím a myslí jenom na med. Včely se šlechtí na všechno možné, ale na opylovací výkon ne. Ale je to dobrý argument proč vyplácet dotace, tak proč ne.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 8078


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

            
Jan Cervenka --- 8. 12. 2004
Re: podpora prodeje èeského medu

Dne st 8. prosince 2004 13:02 eman napsal(a):

> myslí jenom na med. Včely se šlechtí na všechno možné, ale na opylovací
> výkon ne.

Dobry den,

no ale taky az na vyjimky se narozdil od zapadni casti EU a USA za opyleni u
nas neplati.
Ve vcelarskych prekladech, ale i jinde, se muzeme docist, ze prave poplatky
za opyleni jsou poctatnou casti prijmu zahranicnich (smerem na zapad)
vcelaru. Tady vam tak vcely na jare leda jeste postrikaj nakym svinstvem
(rozumej chem. postrik).
Jen tak pro info: jednou jsem se pri navsteve mistni zemedelske a.s. (drive
JZD) zminil vedoucimu o tom, ze chovam vcely, ze jim opyluji repku. Odpovedel
mi: ze oni maji repku, ktera se opyluje pouze vetrem.


Honza

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 8079


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

            
Čermák K . --- 8. 12. 2004
Re: podpora prodeje českého medu

>Včely se šlechtí na všechno možné, ale na opylovací výkon ne.

Není to tak docela - na opylovací činnost se včely šlechtí, ovšem nepřímo.
Opylování je z hlediska chovatele včel jejich vedlejší produkt, resp.
činnost. Včelstva výkonnější, která nasbírají více pylu a nektaru, udělají
úměrně více opylovací práce. Přitom ne všechny sběratelky pylu něco opylují,
protože asi 1/2 pylu včely nasbírají na větrosnubných rostlinách.

K. Čermák

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 8083


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

      
Baudis Jan --- 8. 12. 2004
Re[2]: podpora prodeje českého medu

> A vůbec, kdo má problém s prodejem medu, tak ať tolik včelstev
> nechová a chová čmeláky. Vy včelaři byste chtěli jenom samé podpory
> a dotace. Řekněte, kdo může provozovat takový krásný koníček a ještě
> z toho mít nějakou korunu navíc. Holubáři? Chovatelé hadů? Chovatelé
> koní? Buďte trochu skromnější!


Problém je v tom, že v naší republice doposavad ministerstvo
zemědělství oficiálně nevyčíslilo v korunách, jaký je přínos chovu
včel národnímu hospodářství, přírodě atd. V USA je prý federální
vládou oficiálně vyčísleno, kolik včelaři svou činností státu
přinášejí.

Kdyby to bylo vyčísleno i u nás, bylo by snadné prokázat i
nezasvěcenému člověku, jaký je z hlediska státu rozdíl mezi chovateli
holubů a včelaři... (A proč je chov včel na rozdíl od chovu hadů
dotován, a proč by mělo být včelařství nějak chráněno.)


J. P. Baudiš

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 8085


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

   
Pavel Votrubec --- 8. 12. 2004
Re: podpora prodeje českého medu

Problém je v tom. že naše výzkumné ústavy nejsou na podobnou službu
dostatešně vybaveni. Skutečné rozbory pro obchodní ispekci (nedělali to
veterináři) dělali v německu. Přišlo to prý levněji a měli komplexnější
výsledky (a rychleji) než od "našich". Tady bohužel ještě chybí potřebná
technická vybavenost laboratoří.
Pavel

----- Original Message -----
From: "Archibald" <Archibald/=/senior.cz>
To: "Vcelarska konference" <vcely/=/v.or.cz>
Sent: Tuesday, December 07, 2004 7:41 PM
Subject: podpora prodeje českého medu


Při celkové strategii podpory našeho medu je nutno popravdě zodpovědět
základní otázku: Jsou dovozové medy horší než naše a v čem. Pokud je
objektivně potvrzeno, že dovozové medy nesplňují normu v obsahu antibiotik,
jsou narušené obsahem různých náhražek, případně obsahují dokonce i zárodky
moru, nutno využít této slabiny a zaútočit tudy na spotřebitele a prodejce.
Dle vyjádření Ing Kamlera proběhly tyto kontroly, které skutečně opětovně
potvrdily značné procento nevyhovujících vzorků. Míchání těchto medů pod
zavádějícím názvem Český med s.r.o. asi nezabráníme, ale pokud by obchodní
řetězce byly nuceny stáhovat takovéto nevyhovující medy, jistě by si
napříště nepřidělávaly obdobné starosti tím, že si u stejného dodavatele
objednají další dodávku. Obdobně tak i neustálým zveřejňováním těchto
výsledků by zajisté vedlo spotřebitele k větší obezřetnosti při výběru.
Zde právě by měla nastoupit podpora státu, tzn. v masovější míře
zajistit kontrolu medu v síti, a to na základě vypracovaných jednoduchých
postupů. Celá tíha by nemusela ležet ani na veterinární správě, ale mohla by
být zmocněna nějaká soukromá organizace, např. výzkum. ústav včelařský.
Ten, kdo na trh med přináší, tj. balí, by měl mít povinnost sám
zajistit kontrolu svých dodávek. Pokud by došlo ke zjištění nevyhovujících
dodávek, postih by se měl týkat těchto "zpracovatelů a baličů". To by mělo
znevýhodnit distributory různých levných medvých náhražek, a udělované
sankce za kvaqlitu by tyto ekonomicky znemožnily. Toto by měla být práce
Svazu na podporu produkce domácího medu Jednat se státními orgány na
ochranu kvality produktu.
Už jsem toho naplácal dost, ale souběžně je nejpodstatnější budování
vlastního odbytu tzv. prodejem ze dvora

NG


---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.806 / Virová báze: 548 - datum vydání: 5.12.2004

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 8081


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

      
Havlík --- 9. 12. 2004
Re: podpora prodeje českého medu

Zajímalo by mne,nakolik se můj med změní skladováním a zacházením s ním-např. rozehříváním.Kdo takový rozbor dělá a kolik to stojí?

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 8086


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

         
Eman --- 9. 12. 2004
Re: podpora prodeje českého medu

>Kdo takový rozbor dělá a kolik to stojí?
Například VU Dol, za asi 400 Kč? Mají tam ceník.
HMF (HydroxMethylFurfural) vzniká v medu v závislosti na teplotě a času. Někde jsem měl grafy, ze kterých se dalo vyčíst podle mg HMF v 1 kg medu: pro ilustraci - Med je buď 2 roky starý při teplotě 20 C, nebo je čerstvý, ale byl zahřátý řekněme hodinu na 60 C. Nemůžu to najít, ale bylo to někde na Internetu. Problém je, jak si to doma změřit. Existuje metoda založená na nepřímé závislosti HMF a H2O2, takže se měří H2O2, ale i když na to jsou prý testovací lakmusy, nemůžu se k nim dostat.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 8087


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

            
Havlík --- 9. 12. 2004
Re: podpora prodeje českého medu

No to je právě to co chci zjistit.Snažím se med rozehřívat co nejšetrněji-ztuhlý nikdo nechce,ale zajímalo by mne jak moc ho tímto postupem degraduji.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 8088


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

               
Havlík --- 9. 12. 2004
Re: podpora prodeje českého medu

Malý dodateček-ještě by mne zajímalo,jestli je lepší ho uchovávat za pokojové teploty a pak ho třeba zahřát,nebo je lepší nízké teploty a pak ho zahřát atd.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 8089


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

            
Jan Vencl --- 9. 12. 2004
Re: podpora prodeje českého medu

A jaký má vliv ten HMF na kvalitu medu - měl jsem za to, že pokud med
skladuji v chladu a temnu, tak se s ním věkem nic neděje.

Díky

honza
----- Original Message -----
From: "Eman" <e-mail/=/nezadan.terramet.cz>
To: "Včelařský mailing list" <vcely/=/v.or.cz>
Sent: Thursday, December 09, 2004 11:27 AM
Subject: Re: podpora prodeje českého medu


> >Kdo takový rozbor dělá a kolik to stojí?
> Například VU Dol, za asi 400 Kč? Mají tam ceník.
> HMF (HydroxMethylFurfural) vzniká v medu v závislosti na teplotě a času.
> Někde jsem měl grafy, ze kterých se dalo vyčíst podle mg HMF v 1 kg medu:
> pro ilustraci - Med je buď 2 roky starý při teplotě 20 C, nebo je čerstvý,
> ale byl zahřátý řekněme hodinu na 60 C. Nemůžu to najít, ale bylo to někde
> na Internetu. Problém je, jak si to doma změřit. Existuje metoda založená
> na nepřímé závislosti HMF a H2O2, takže se měří H2O2, ale i když na to
jsou
> prý testovací lakmusy, nemůžu se k nim dostat.
>
>

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 8090


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

               
Eman --- 9. 12. 2004
Re: podpora prodeje českého medu

> pokud med skladuji v chladu a temnu, tak se s ním věkem nic neděje.

Co je to chlad? -273, -20, 0? HMF vzniká stále za teploty 20 i 50 C, ale různě rychle. Čerstvý med může mít HMF kolem 5-10 mg/kg. V Africe ho bude víc. Hranice nekvalitního medu je 40 mg, český med má mít do 20. Co je nad, je nekvalita, ale jíst se to dá a neškodí to. Rychlost vzniku HMF při 20 C je 1 mg/měsíc. Příklad porovnání vlivu teploty na rychlost: stejné množství HMF vznikne při 30 C za 250 dní a při 70 C za 14 hodin. Jelikož je zjištění HMF složité a drahé, tak se distributoři s tím netrápí. Zákazník chce průzračný med, má ho mít. Nejlépe se to udělá zahřátím na 80 C a pak to i dlouho vydrží :-). Když je toho HMF moc, tak se to v nejhorším rozředí, ale to je jen teorie. Výkupci to stejně nezjišťují, ti měří z hlediska kvality nic neříkající vodivost.
Když to shrnu, tak můj rok starý med má určitě pod 20 mg/kg HMF. A víc mě nezajímá. Po 3 letech už bych mohl být na hranici 40.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 8091


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                  
Baudis Jan --- 10. 12. 2004
Re[2]: podpora prodeje českého medu


>> pokud med skladuji v chladu a temnu, tak se s ním věkem nic neděje.


Důležitá není jen zvýšená teplota, ale i čas, po který tato teplota
působí. Např. krátké zahřátí na 60 stupňů nezpůsobí skoro žádný
vzestup HMF. Dlouhé skladování při "bezpečných" 40 stupních zvedne
obsah HMF už během několika týdnů citelně (pozor na skladování medu
někde na půdách apod.) Vždy s ním do chladu (ing. Kamler minule říkal,
že skladujeme-li med při teplotě kolem 8 stupňů, ani po dvou letech
žádná laboratoř nepozná, jak je starý).

Viz poznámky z kurzů pořádaných VUVč:
http://www.vcely.or.cz/files/racionalizace-a-med.htmJ. P. Baudiš

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 8106


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                     
Havlík --- 10. 12. 2004
Re: Re[2]: podpora prodeje českého medu

Jenže při nízkých teplotách je medovicový med po 2-3 měs. na kámen.A ti troubové ztuhlý nechtějí.Musím ho zahřát a tak hledám kompromisní řešení.Tekutý a co nejméně znehodnocený.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 8107


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

   
HUBAČ Radek --- 10. 12. 2004
Re: Re[2]: podpora prodeje českého medu
---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.802 / Virová báze: 545 - datum vydání: 26.11.2004

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 8114


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Klikněte sem pro nápovědu