78276

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


Lubomír Češka (194.108.235.202) --- 21. 2. 2005
Kdo je zloděj a kdo dlužník?

Dovolím si několika větami odpovědět na nehorázný článek pana Peroutky, otištěný v časopise Včelařství 3/2005.

Pan Peroutka se zde snaží zcela odvrátit pozornost od obsahu článku o Včele Předboj a.s. a hned v prvním odstavci píše doslova, že se chce podívat na můj dopis z druhé strany. Chtěl bych jej touto formou upozornit na to, že dopisy se čtou ze strany popsané a odpovědi by měly znít na položené otázky. Pokud mě osočuje, že jsem nezaplatil "fiktivní dluh", chci jej rovněž požádat, aby nechal na soudu, jak v tomto případě rozhodne. Rozhodnutí, o kterém se zmiňuje, skutečně nenabylo právní moci a tento spor je již po několáté odvolán.
Dále bych chtěl pana Peroutku a celou včelařskou veřejnost ujistit, že své dluhy jsem vždy řádně splatil.


Při posledním jednání na Ministerstvu zemědělství, které se uskutečnilo v lednu tohoto roku, jsme byli požádáni jako SVOZM předsedou ČSV, panem Sojkou, aby jednání bylo uskutečněno s tolerancí. Při jednání samotném jsme však byli zástupci ČSV neustále napadáni a byl prosazován názor, že za vzniklou situaci můžeme hlavně my. Je třeba si v tomto kontextu přečíst článek pana Špačka, který jako jediný může skutečně objektivně posoudit, jak je těžké obchodovat s medem. Pokud se chci vrátit k článku pana Peroutky, musím konstatovat, že jeho výpady proti mé osobě jsou více než osobní a na jeho polopravdy najdu vždy konkrétní a pravdivý argument.

Desítky milionů, které zmizely ve Včele Předboj a nešťastní včelaři, kteří se na mě obracejí s žádostí o radu, protože přišli o své úspory, mi dávají právo se dotazovat, jak bylo naloženo s jejich a svazovými prostředky, a to i když jsem ze svazu vystoupil, abych měl klid ke své práci v oboru včelařství.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 8795


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

   
G.Pazderka (160.218.209.67) --- 22. 2. 2005
Re: Kdo je zloděj a kdo dlužník?

Copak se na našem sekretariátu zbláznili? Co toto je za podávání odborných článků?

Takřka celý časopis Včelařství 3/2005 je po-mazánkou na ústa. To je pořádně nezodpovědný přístup k problémům.

Tento výtisk by měli naši "svatí" nejvyšší funkcionáři(-řka) v Praze zaplatit ze svého, protože co čekají s takovým podělaným výsledkem - toto je úspěšné vedení zájmové včelařské organizace v ČR ?

O problémech s Předbojem a penězi za akcie z organizací ČSV a drobných akcionářů - včelařů ani nemluvím.

Co nás budou ještě takoví představitelé svazu stát?
Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 8804


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

      
pan Josef Jiří Menšík (e-mailem) --- 24. 2. 2005
Re: Kdo je zlod?j a kdo dlun?k?

To bylo naprosto vpořádku vždyť jde o nas

Pepan

----- Original Message -----
From: "G.Pazderka" <e-mail/=/nezadan>
To: "V?ela?sk? mailing list" <vcely/=/v.or.cz>
Sent: Tuesday, February 22, 2005 12:22 AM
Subject: Re: Kdo je zlod?j a kdo dlun?k?


> Copak se na našem sekretariátu zbláznili? Co toto je za podávání odborných
> článků?
>
> Takřka celý časopis Včelařství 3/2005 je po-mazánkou na ústa. To je
> pořádně nezodpovědný přístup k problémům.
>
> Tento výtisk by měli naši "svatí" nejvyšší funkcionáři(-řka) v Praze
> zaplatit ze svého, protože co čekají s takovým podělaným výsledkem - toto
> je úspěšné vedení zájmové včelařské organizace v ČR ?
>
> O problémech s Předbojem a penězi za akcie z organizací ČSV a drobných
> akcionářů - včelařů ani nemluvím.
>
> Co nás budou ještě takoví představitelé svazu stát?
>
> __________ Informace od NOD32 1.998 (20050212) __________
>
> Tato zprava byla proverena antivirovym systemem NOD32.
> http://www.nod32.cz
>
>

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 8932


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Klikněte sem pro nápovědu