78290

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


Lubomir Ceska (194.108.234.70) --- 24. 2. 2005
Korespondence s ministerstvem I.

Ministerstvo zemědělství ČR
k rukám ministra
Těšnov 17
Praha 1
V Lednici 1.2.2005

Vážený pane ministře,

obracím se na Vás otevřeným dopisem, v němž se pokusím pokud možno objektivně popsat situaci v českém včelařství, zejména v obchodování s medem.
Úvodem chci konstatovat, že v oboru včelařství pracuji profesionálně od roku 1981, tehdy jsem jako zaměstnanec ČSV obhospodařoval až 450 včelstev. Od roku 2000 jsme postupně přešli k budování provozu na zpracování medu. V současnosti dodáváme do obchodních sítí až 400 tun medu ročně a zaměstnáváme 10 pracovníků.
Nyní se pokusím zdůvodnit, proč se odbyt českého medu dostává do velkých potíží. Tak, jako Vám a veřejnosti podávají informace představitelé ČSV, i já se ztotožňuji s názorem, že český med patří mezi nejlepší medy, a to i ve světovém měřítku.
Nemůžeme si však myslet (platí u všech produktů, nejen u potravin), že Česká republika v současném stavu globalizace a v době otevírání se světu, může odolávat tlakům dovozů ze zahraničí. Zákazník se totiž pod vlivem masivní reklamy stále více orientuje na nákup v sítích supermarketů a kvalitu odsouvá v žebříčku hodnot až na další místa. Tyto sítě supermarketů mají pouze jediný cíl, a to kvantitu prodeje, proto tlačí výrobce k nákupu co nejlevnější suroviny. V podmínkách našeho státu jsou přitom jejich obchodní metody více než tolerovány.
V okamžiku, kdy bychom chtěli podpořit naše včelaře vyšší cenou za med, než je cena na světovém trhu, byli bychom smeteni dovozy již naplněného medu ze zahraničí.
Předsednictvo ČSV však tuto situaci nechápe nebo pochopit nechce a celou vinu za levné dovozy medu ze zahraničí hází na české zpracovatele. Navíc se ve své práci orientuje tak, aby s českými zpracovateli nemusel vůbec jednat. Jeho snaha o prosazení prodeje medu tzv. ze dvora je sice chvályhodná, ale v současnosti již naprosto scestná. Touto formou se totiž může prodat jen menší objem medu.
Jednotliví malovčelaři totiž nemohou nikdy splnit požadavek dodržování současných veterinárních předpisů platných v EU. Je proto více než nutné, aby se celý způsob včelaření v ČR přizpůsobil Evropské unii. Jako příklad uvádím, že podíl větších včelařských provozů v ČR je pouze 2,6%, kdežto v zemích EU až 30%. Tito větší včelaři potom mohou disponovat daleko větší ekonomickou silou (dosáhnou na úvěry apod.). Mají šanci uplatnit regionálně vyprodukovaný med a prodat jej za vyšší cenu. Naši včelaři k tomu však potřebují vytvořit podmínky, s čímž samozřejmě souvisí i spolupráce s uznanými zpracovatelskými firmami a ve využití jejich možností v odbytu.
Zárukou dalšího pokračování včelařství u nás by se měly stát moderně vybudované rodinné farmy! Apeluji na vás, pane ministře, abyste na svém ministerstvu přehodnotil plošné rozdávání státních prostředků, které by pak byly použity na pomoc při vybudování a rozvoj tzv. rodinných včelařských farem a regionálních zpracovatelských celků.
Jako jednu z forem pomoci (vzhledem k rýsující se krizi ve výkupu medu v roce 2005) Vás žádám o finanční pomoc pro naše včelaře, například formou dotace na nákup medu přes uznané výkupny, evidované u SVS, kde je možno účetně zcela dostatečně prokázat, jak bylo s těmito prostředky naloženo, kolik medu bylo vykoupeno a na jaký trh byl tento med umístěn. Tak by už nemohlo dojít k situaci, kdy bude úředník ČSV požadovat po obchodnících interní důvěrné informace, s nimiž může nakládat pouze podnikatel nebo orgány státní správy, které jsou k tomu pravomocně oprávněny (např. FÚ či Český statistický úřad).
Věřím, že pochopíte naši snahu rozvíjet včelařství a z našeho pohledu i důležitost a potřebu zobchodování medu a včelích produktů.
Lubomír ČeškaOdpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 8905


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

   
Martin Černý (80.83.67.77) --- 24. 2. 2005
Re: Korespondence s ministerstvem I.

.....pomoc pro naše včelaře, například formou dotace na nákup medu přes uznané výkupny, evidované u SVS....

To je opravdu dobrý návrh!!! Dáš med do výkupu - dostaneš dotaci. Nedáš - nedostaneš. Opravdu vynikající!!!

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 8911


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

      
G.Pazderka (160.218.209.67) --- 24. 2. 2005
Re: Korespondence s ministerstvem I.

Martine.

Jen a jen ano. Přes výkup. Nehledě nato, že včelařství u nás je přeci převážně zájmovou činností.

Velkou obranou je opylování krajiny a zemědělských ekonomických kultur.

Pokud jde o opylování zemědělských entomofilních kultur, přeci ministerstvo nabízí(nebo nabízelo?) také dotace a ta je tou pravou při zajišťování opylení.

K zajištění planých druhů,: nevidím tak velkou důležitost. To v minulosti a historii Země zajišťovala příroda sama(včela byla také alternativní opylovač mezi jinými) a dotaci nepotřebovala.

Opylovací dotace existuje(existovala). A funguje přes zemědělce pěstující entomofilní polní kultury. Proti ní nemáš nic? Asi o ní jsi ani nevěděl.(mažou a blbnou členy)

Kde je od představitelů současná metodika při zajištění této dotace ve spolupráci se zemědělskými družstvy. Družstva na nás vpodstatě kašlou.
________________________________________________
>>>>To je opravdu dobrý návrh!!! Dáš med do výkupu - dostaneš dotaci. Nedáš - nedostaneš. Opravdu vynikající!!!<<<<

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 8913


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

         
Jan Čáp (e-mailem) --- 24. 2. 2005
Jak vypadá rámek Čechoslováku

Je podobný 39x24 (tloušťka a délka ouška, šířka a tl. louček)?

Honza Čáp

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 8914


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

         
Havlík (195.146.122.170) --- 24. 2. 2005
Re: Korespondence s ministerstvem I.

Je jasné jak si takovou dotaci baliči představují.Za každé nakoupené -z Ukrajiny, Číny-a zabalený si na MZe budou nárokovat dotaci a ještě to vykládat jako podporu včelařství.Nepřeceňujme vliv včel na opylení.Pokud se nejedná o monokultury a ještě preventivně ošetřené chemicky, ostatní druhy hmyzu je hravě zastoupí.Například v místě mého nynějšího bydliště-Praha, se po zrušení zahrádkové kolonie, objeví včely na květech až v srpnu a ze sousedů si nikdo na menší úrodu meruněk, hrušek, jablek a broskví nestěžoval.Pokud tedy odečetl tráty způsobené suchem a přestárlostí stromů, kadeřavostí atd.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 8917


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

            
G.Pazderka (160.218.209.67) --- 24. 2. 2005
Re: Korespondence s ministerstvem I.

Zahrádkařské kolonie jsou většinou i zájmová sdružení. Je-li zájmem této kolonie opylit rostliny, ať osloví rozumného včelaře, ukáže mu bezpečné místo a umožní mu nakočovat, nebo založit stanoviště.

Je mi líto, že jsi se svou jasnou správou o výkupcích a dotacích na med tak "vychovaný" svazáckým klidem.
________________________________________________

>>>>Je jasné jak si takovou dotaci baliči představují.Za každé nakoupené -z Ukrajiny, Číny-a zabalený si na MZe budou nárokovat dotaci a ještě to vykládat jako podporu včelařství.Nepřeceňujme vliv včel na opylení.Pokud se nejedná o monokultury a ještě preventivně ošetřené chemicky, ostatní druhy hmyzu je hravě zastoupí.Například v místě mého nynějšího bydliště-Praha, se po zrušení zahrádkové kolonie, objeví včely na květech až v srpnu a ze sousedů si nikdo na menší úrodu meruněk, hrušek, jablek a broskví nestěžoval.Pokud tedy odečetl tráty způsobené suchem a přestárlostí stromů, kadeřavostí atd.<<<<

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 8918


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

               
Havlík (195.146.122.170) --- 24. 2. 2005
Re: Korespondence s ministerstvem I.

Fakt je , že tvoji poznámku jsem nepochopil.Obyvatelům měst naše včely vůbec nechybí- ba právě naopak.A vesnice-alespoň v intravilánu je na tom taky tak.A tak mne nevychovali svazáci, ale dnešní situace.Tady se dá převrátit a zneužít všechno.Navíc k tomuto způsobu podpory to směřuje více baličů- nejenom ty.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 8919


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                  
Gustimilián Pazderka (160.218.209.67) --- 24. 2. 2005
Re: Korespondence s ministerstvem I.


Právě jsi převrátil argument, který může být významný pro rozvoj farem a větších a velkých chovů.

Takoví "baliči" jsou klíčem na trh. Tím "baličem" může být ostatně i včelařská farma nebo Ty. Nechci dělit svaz na dobré a špatné. Chci být součástí dynamického svazu, kde je zájmem včela a hlavně bude svazem pro všechny, co mají zájem o včelařství a vše kolem něj.

Co se týká dotací, asi ani netušíš kolik starostí dá vůbec dosáhnout nani a co víc? Dotace jsou snad nejvíce hlídanou položkou ve státním rozpočtu.
___________________
A nakonec. Je úkolem diskuse vytvořit kompromis na realizaci možné budoucí dotace, pro celou včelařskou obci.Proto jsi přispěl i Ty a děkuji Ti za ni.

________________________________________________

>>>>Je jasné jak si takovou dotaci baliči představují.Za každé nakoupené -z Ukrajiny, Číny-a zabalený si na MZe budou nárokovat dotaci a ještě to vykládat jako podporu včelařství.<<<<
.
.
>>>>Tady se dá převrátit a zneužít všechno.<<<<

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 8928


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

         
pan Josef Jiří Menšík (e-mailem) --- 25. 2. 2005
Re: Jak vypadá rámek Čechoslováku

rozměry 370x300 Čechslovák a 390x240 je považován za českou národní míru.
Jejich konstrukce je stejná.
pepan

----- Original Message -----
From: "Jan Čáp" <teoretik/=/bydlo.net>
To: "Vcelarska konference" <vcely/=/v.or.cz>
Sent: Thursday, February 24, 2005 11:13 AM
Subject: Jak vypadá rámek Čechoslováku


> Je podobný 39x24 (tloušťka a délka ouška, šířka a tl. louček)?
>
> Honza Čáp
>
>
> __________ Informace od NOD32 1.998 (20050212) __________
>
> Tato zprava byla proverena antivirovym systemem NOD32.
> http://www.nod32.cz
>
>

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 8956


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

      
Jan Schmidt (e-mailem) --- 26. 2. 2005
RE: Korespondence s ministerstvem I.

Jenom pro to, že jsem schopen si prodat med ze dvora bych neměl dostat
dotaci, která pokud vím se poskytuje za udržení opylovačů v krajině. Je
vidět jak "zcestně" to obcodníkům myslí. Pokud vím, tak tolik farem
velkovčelařů zase není a jde právě o podporu malovčelařů s velkým rozptylem
po krajině k zajištění opylení. Pan Češka je skutečně fantastický.
Honza

-----Original Message-----
From: Martin Černý [mailto:e-mail/=/nezadan.iol.cz]
Sent: Thursday, February 24, 2005 10:07 AM
To: Včelařský mailing list
Subject: Re: Korespondence s ministerstvem I.


....pomoc pro naše včelaře, například formou dotace na nákup medu přes
uznané výkupny, evidované u SVS....

To je opravdu dobrý návrh!!! Dáš med do výkupu - dostaneš dotaci. Nedáš -
nedostaneš. Opravdu vynikající!!!

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 8967


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

         
Gustimilián Pazderka (160.218.209.67) --- 26. 2. 2005
Re: Korespondence s ministerstvem I.


Co je natom zcestného. Budeš zahrádkář, prodáš si z jednoho stromu zámotky bource a ty chceš po státu dotace na ten jeden stromek? Toto je fantastické na dnešním včelařství.

Jak jsem v 8913 podal svůj pohled daný do diskuse. Na opylení máš nárok žádat dotaci přes zemědělce.(nebo to tak alespoň bylo)Zemědělec plní funkci prostředníka.(jak svaz)
Chce to trochu aktivity. Co?

A plošný vliv? Na to nech přispět odborníka a neměj nějakej názor jako fakt. Já si myslím, že třeba na floru při obsazování amerického kontinentu osadníky měl dost kritický vliv. Chce to vyhrabat opravdu odborný pohled. A tvůj pohled není přesný.(vliv opylení na planě rostoucí ent. kulturu rostlin a kritický stav při lokálním nedostatku apis mel. a práce alternativních opylovačů v dané lokalitě )

Tato dotace-pomoc, má dost zajímavé názvy a za posledních 8 let. Po každé skoro jiný.
____________________________________________________
>>>>Jenom pro to, že jsem schopen si prodat med ze dvora bych neměl dostat
dotaci, která pokud vím se poskytuje za udržení opylovačů v krajině. Je
vidět jak "zcestně" to obcodníkům myslí. Pokud vím, tak tolik farem
velkovčelařů zase není a jde právě o podporu malovčelařů s velkým rozptylem
po krajině k zajištění opylení. Pan Češka je skutečně fantastický.
Honza<<<<

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 8969


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

            
Jan Schmidt (e-mailem) --- 26. 2. 2005
RE: Korespondence s ministerstvem I.

Neříkám, že nebyly dotace za poslední léta vždy na něco jiného, ale právě
proto, že jde o snižování počtu včelstev potřebných pro opylovací činnost a
o udržení zavčelení krajiny, tak jsou nyní na opylovací činnost. Ten med si
můžou obchodníci vždycky dovézt a předvádějí že to umí, ale včely sem asi
nedovezou a o široké pokrytí krajiny se také nepostarají. Když se podíváš
zpátky, tak téměř každý zemědělec byl i včelař s několika málo včelstvy a
podívej se na to dnes. A ten včelař med spotřeboval sám, nebo jej byl
schopen prodat ze dvora ale zavčelení bylo. A to jedno včelstvo, pokud to
přirovnáváš k prodeji zámotků z jednoho stromku, neopyluje jen jeden můj
strom, ale stomy i ostatních sousedů a další plodiny. Takže to není jen
přínos můj, ale asi celospolečenský, pokud Ti to něco říká.
Honza

-----Original Message-----
From: Gustimilián Pazderka [mailto:e-mail/=/nezadan.iol.cz]
Sent: Saturday, February 26, 2005 12:21 PM
To: Včelařský mailing list
Subject: Re: Korespondence s ministerstvem I.Co je natom zcestného. Budeš zahrádkář, prodáš si z jednoho stromu zámotky
bource a ty chceš po státu dotace na ten jeden stromek? Toto je fantastické
na dnešním včelařství.

Jak jsem v 8913 podal svůj pohled daný do diskuse. Na opylení máš nárok
žádat dotaci přes zemědělce.(nebo to tak alespoň bylo)Zemědělec plní funkci
prostředníka.(jak svaz)
Chce to trochu aktivity. Co?

A plošný vliv? Na to nech přispět odborníka a neměj nějakej názor jako
fakt. Já si myslím, že třeba na floru při obsazování amerického kontinentu
osadníky měl dost kritický vliv. Chce to vyhrabat opravdu odborný pohled. A
tvůj pohled není přesný.(vliv opylení na planě rostoucí ent. kulturu
rostlin a kritický stav při lokálním nedostatku apis mel. a práce
alternativních opylovačů v dané lokalitě )

Tato dotace-pomoc, má dost zajímavé názvy a za posledních 8 let. Po každé
skoro jiný.
____________________________________________________
>>>>Jenom pro to, že jsem schopen si prodat med ze dvora bych neměl dostat
dotaci, která pokud vím se poskytuje za udržení opylovačů v krajině. Je
vidět jak "zcestně" to obcodníkům myslí. Pokud vím, tak tolik farem
velkovčelařů zase není a jde právě o podporu malovčelařů s velkým rozptylem
po krajině k zajištění opylení. Pan Češka je skutečně fantastický.
Honza<<<<

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 8972


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

               
Gustimilián Pazderka (160.218.209.67) --- 26. 2. 2005
Re: Korespondence s ministerstvem I.


Mluvíš tady o celospolečenském významu. Jaký má celospolečenský význam likvidovat konkurencí a.m v určitých lokalitách alternativní opylovače. Chcete mi říct, že v CHKO je a.m. nezastupitelná?

A pokud se jedná o Tvoje stromy a stromy Tvých sousedů, jsi na stejném hospodářském zájmu jak ten s řepkou. Chceš opylit, pozvy včelaře a buď s ním zadobře.
To je účinnější a víc společenské, než co tvrdíš o důvodu dotace. Ten včelař dostane za kvalitní opylení- pěkné včelstva dotaci od zemědělce a podporu v obnově, třeba přes prodaný med. Kolik medu, takový je veliký společenský význam jednoho včelaře.Myslím, že toto logiku má, a je to lepší způsob, než současný.

Záleží na diskusi kolem tohoto systému vyplácení dotace.
____________________________________________________
>>>>Takže to není jen
přínos můj, ale asi celospolečenský, pokud Ti to něco říká.<<<<

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 8976


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                  
Libor Jarolim (85.160.85.149) --- 26. 2. 2005
Re: Korespondence s ministerstvem I.

Ahoj,
hele Gusto, přečetl jsis už časopis? Před asi 10 lety už tady dotace na med prodaný do výkupu byla. Nejsem pamětník, včely mám asi 4 roky. Ale v článku je napsáno, že "toto opatření stlačilo cenu medu pěkně dolů na 17,- za kilo". Každý chtěl do výkupu ať dostane dotaci. A stejně dostane dotaci, tak proč by chtěl více?
A k tomu celospolečenskému významu opylovací činnosti. To je na téma: "Proč jsem začal včelařit"
Asi před 7 lety jsem na jaře v době kvetení jabloní procházel po zahradě a prohlížel jak nám to krásně kvete a při tom jsem si v tom krásném slunečném a teplém dni všimnul, že na těch květech nic neleze a nic tu pořádně nebzučí. Na 7 jabloních jsem našel celkem 5 včel a žádný další hmyz co by opyloval. O pár dní později jsem stejně kontroloval alej švestek v plném květu. Včela žádná, ale na poslední švestce bylo 5 čmeláků. Žádný jiný hmyz jsem neviděl.
O rok později jsem začal kontrolovat už rozkvetlou třešeň. A představ si, že zase nic. Ani včela ani čmelák, nebo cokoliv jiného. Úplné ticho. Pak na jabloních a švestkách stejný výsledek jako loni. Takové velké ticho. Až v době kvetení lípy jsem slyšel hukot pracujících včel na stromě.
Pak jsem si pořídil na zahradu včely. Právě proto, že loni ani předloni nebyly. A byly to lepší hned počty. I kdyby mi nepřinesly ani kilo medu, byl na mé zahradě na podzim vidět důsledek jejich přítomnosti. Ze tří malých jabloní (stáří více než 5 let v té době) jsem každý rok před tím sklidil jen pár jablek. Ani jednu malo bedýnku nenaplnily. Ale teď bylo na každé jablek do 7 bedýnek.
Podobnou věc jsem zaznamenal i na višni.
Na jiné úrodě to tak patrné nebylo, asi tu byly na návštěvu v době kdy jsem se nedíval. :-))
Teprve až jsem se stal důvěrníkem jsem se dozvěděl, že tak 300m na jih je stanoviště s 20 včelstvy a směrem na jihozápad 400m je 8 včelstev a směrem na jihojihozápad je po 1km dalších 20 včelstev. Kdepak asi byly, když ne u mně na jabloních ????? :-))
To by tak stačilo k celospolečenskému významu opylování. :-))
Tohle ve svém okolí zvládnou i malí slaboši. Bez ohledu na celkový přínos pro včelaře.
Nějak si nedovedu představit, že bych mněl jít za sousedem a vybrat od něj peníze za opylování jeho stromů. :-))
Kdysi ty kočovné poplatky, byly především na pokrytí nákladů s kočováním. Do jetele a vojtěšky byly větší, než do řepky. Z řepky přinesly med. V jeteli se muselo krmit, byl jen přínos pylu. Ale to asi znáš.
Že dojdu za zemědělcem a vysvětlim mu, že se zvýší výnos řepky o 30% když mu dám 5 včelstev na hektar. To si dokážu představit. :-))
Už jsem to zkusil. A ne jednou. :-( Tak to shrnu:
"Hele okolo mých polí je včelařů dost. Včely jsou tu v doletu. Tam je jeden, tam druhý a tam je další. Nechci žádné kočováni. A k tomu řepka je samosprašná. A dotaci? Sponzorský dar? Jsem zásadně proti."
Není to tak úplně a doslova vždy, ale ... :-(
A to máš hodnocení celospolečenského významu.

Jsem rád, že mám dotaci tak jak je. Jsem rád, že jsem ve svazu. Jsem rád, že mám časopis a dostatek informací. Jsem rád, že tu máme léčení včelstev tak jak je.
Ahoj
Libor Jarolím
Stará Bělá

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 8985


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                     
G. Pazderka (160.218.209.67) --- 27. 2. 2005
Re: Korespondence s ministerstvem I.

Ahoj ještě jednou :)

Kdyby jsi nedělal důvěrníka včelaříkům, co asi chovali slabochy, tak bys nezačal ani včelařit. Poděkuj jim.
Tolik k Tvému celospolečenskému významu.

A o vybírání peněz od souseda jsem nic neříkal. V čem jsou Tvoji sousedé celospolečenští. Já myslel, že celospolečenský může být zemědělství,doprava, obchod(pardon :o), kultura,...
A tvůj soused? Jestli není tak 5-ti hekrarový, tak nedostane ani důchod od toho, no toho - našeho ministra zemědělství co teď schválil ten "důchod". :)
__________________________________________________
>>>>Tohle ve svém okolí zvládnou i malí slaboši. Bez ohledu na celkový přínos pro včelaře.
Nějak si nedovedu představit, že bych mněl jít za sousedem a vybrat od něj peníze za opylování jeho stromů. :-))<<<<

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 8994


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

         
pan Josef Jiří Menšík (e-mailem) --- 28. 2. 2005
Re: Korespondence s ministerstvem I.

To už jsem tady psal jednou , že pro krajinu jsucenější tři včelaři ze třmi
včelstvy na 10 km2 než já z 50 na jednom místě.

Pepan

----- Original Message -----
From: "Jan Schmidt" <schmidt.jan/=/quick.cz>
To: "Vcelarska konference" <vcely/=/v.or.cz>
Sent: Saturday, February 26, 2005 11:50 AM
Subject: RE: Korespondence s ministerstvem I.


> Jenom pro to, že jsem schopen si prodat med ze dvora bych neměl dostat
> dotaci, která pokud vím se poskytuje za udržení opylovačů v krajině. Je
> vidět jak "zcestně" to obcodníkům myslí. Pokud vím, tak tolik farem
> velkovčelařů zase není a jde právě o podporu malovčelařů s velkým
rozptylem
> po krajině k zajištění opylení. Pan Češka je skutečně fantastický.
> Honza
>
> -----Original Message-----
> From: Martin Černý [mailto:e-mail/=/nezadan.iol.cz]
> Sent: Thursday, February 24, 2005 10:07 AM
> To: Včelařský mailing list
> Subject: Re: Korespondence s ministerstvem I.
>
>
> ....pomoc pro naše včelaře, například formou dotace na nákup medu přes
> uznané výkupny, evidované u SVS....
>
> To je opravdu dobrý návrh!!! Dáš med do výkupu - dostaneš dotaci. Nedáš -
> nedostaneš. Opravdu vynikající!!!
>

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 9047


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Klikněte sem pro nápovědu