78287

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


laďa trubač (212.11.110.17) --- 3. 3. 2005
Amatéři ve vedení ČSV

Jane, právě proto že se neví kdo bude kandidovat do jednotlivých funkcí předsednictva by bylo vhodné abychom se to dozvěděli. Ve stanovách není nikterak omezeno aby nás potenciální kandidáti o svém záměru informovali před okresními konferencemi, naopak se mi jeví prospěšné aby měla členská základna možnost vést o záměrech jednotlivých kandidátů věcnou debatu. Myslím, že svaz je natolik důležitá instituce, že je legitimní požadavek aby jeho členové měli dostatečný čas prodiskutovat jednotlivé kandidáty a jejich záměry a ne být odkázáni prostřednictvím volitelů rozhodnout o tak důležitých věcech v průběhu samotného sjezdu.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 9182


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Klikněte sem pro nápovědu