77976

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


Gustimilián Pazderka (160.218.198.240) --- 5. 3. 2005
Dobrý den Vážené přítelkyně a Vážení přátelé včelařství v ČR.

Neoficiální zpráva o činnosti ČSV za poslední dobu bez pohledů.

Dobrý den vážené přítelkyně a vážení přátelé včelařství v ČR.

K současné situaci o činnosti ČSV.Vedení ČSV má nesnadný a zodpovědný úkol, vést obrovské zájmové sdružení, vzdělávat ho v rámci současnosti a má tu zodpovědnost vést úspěšný dialog v zájmu rozvoje tohoto oboru.Když se podívám na pozici celého svazu u nás,je důležitá,ale také usuzuji, že situace ve vztazích mezi členy není nijak valná. Mám jako člen ČSV problémy, které lze řešit, ovšem je nutné mít dost velkou schopnost posoudit jak nato. Jeto z mé pozice pohledu do včelařství a ta není nijak důležitá. Také mám schopnost dívat se do záznamů různých informačních zdrojů, a konstatovat to, co konstatují historici o různých datech. Vidím boj.

Prosím dívejte se na tento pohled stejně, a myslím si, že k tomu ČSV se svými stanovamy není určena.Jsme zájmové sdružení a to má i jisté závazky ku společnosti. Tento závazek nemá mít za úkol rozpolcenost ve včelařství, ale ukázat to co máme a kam směřujeme. Směrem má být přínos nejen pro naše členy, ale i pro společnost v které žijeme. Je nutné mít ve vedení kvalitní lidi, kteří umí naslouchat druhým a jednat nejen v zájmu ČSV, ale i celého včelařství v ČR.Té kvalitě se lze i učit. Chci mít jako člen pocit a jistotu bez lží, že máme co ukázat světu. A ktomuto toho moc nemáme, protože podle mého a bez urážky, vedení má zájem pouze na části z velkého zodpovědného koláče jako oboru.

K současné situaci v oblasti medu.

Je kritická, ale ne nezvládnutelná. Existuje určitě směr v jednání, v kterém lze spojit myšlenky ku prospěchu jednoho údaje. A tím je vyšší spotřeba na jednoho obyvatele kvalitním medem. K tomuto chci říci jedno. Je to možné a je to jedním důvodem ke vstupu ČR do EU. Mohu-li, rád bych osvětlil mou myšlenku ke zvýšení hodnoty tohoto čísla. Chovejme se tržně, ale jen jako jednotlivci. Rozhodnutí svazu, jak se k tomu číslu dopracovat, by mělo být společné v oborovým zájmu s ohledem na současné požadavky v prodeji medu. A také svaz, ústy představitelů, by se ze svou pozicí neměl bránit rozumnou diskusí s ostatnímy v tomto oboru.Myslím si, že v zájmu této otázky a i poslání, by měl spíše tuto diskuzi dokonce iniciovat bez přestání. A také . Chtějme jednat kvalitně, k tématu a s dobrým výsledkem pro společnost.To bývá hlavním cílem zájmových skupin. Společnost lidí je už dlouho konzumní a přeplněné obchodní centra jsou toho důkazem. I tam musí být vidět část svazové práce - ta dobrá diskuze s dodavateli do obchodnich řetězců. Dnes ji dost postrádám jako chovatel a zemědělec.

K ostatním tématům včelařství.
Jsou určitě i jiné důležité témata, které stojí za velkou námahu členů v ČSV.Tyto témata jsou ovšem víceméně propojeny s hlavním a ten je o nadpis výš.


Dočetli-li jste toto až sem děkuji, jsem rád, že obětujete kousek ze svého času a že možná budete s trochou nadsázky o této mé správě přemýšlet.

Gustimilián Pazderka
vindex.wz.cz
gupa(zavinac)seznam(tecka)cz

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 9218


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Klikněte sem pro nápovědu