77625

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


Vladimír Ptáček (147.251.26.136) --- 8. 3. 2005
Přednáška v Brně

Český svaz včelařů, ZO Brno-město - Včelařský spolek
Vás zve na přednášku: besedu, která se uskuteční dne 15. března 2005 v sále Českého červeného kříže na Štefánikově ul. 1,v 18 hod.: Téma: Výměna zkušeností.

Svoji účast přislíbil MVDr. Josef Staněk, dlouholetý a zkušený včelařský odborník a přednášející, který zasvěceně a s přehledem zodpoví všechny dotazy.

Na Vaši účast se těší výbor ZO ČSV Brno-město

Upozornění:
Zájemci o níže uvedené akce pořádané OV ČSV budou mít možnost na této schůzce získat informace, přihlásit se a složit zálohu 100,- Kč na:

Školení:
CHOV MATEK, 28. 5.2005 př. Ing. M. Žižka.
NÁSTAVKOVÉ VČELAŘENÍ,11. 6.2005, př. Ing. M. Žižka.
Exkurze:
POKUSNÝ VČELÍN VÚVč Kývalka,14. 5.2005,př. Ing.O. Veverka

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 9254


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Klikněte sem pro nápovědu