78251

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


Gustav Novotný (e-mailem) --- 29. 3. 2005
praktické využití odsavače

Princip odsavače spočívá v tom, že na ometený prázdný rámek s otevřeným plodem daným zpět do včel přejdou ve velmi¨krátké době mladušky-krmičky. Prakticky se to využije tak, že pokud tento rámek dáme nad mateří mřížku, získáme bez hledání matky rámek s mladým plodem pro další použití. To můžeme využít např.
- tvorba oddělků, kdy ometený rámek s plodem umístěný nad mřížku přítáhne mladušky. Při jeho následném odebrání máme jistotu, že na tomto rámku není matka,která ploduje pod mřížkou. Pře mžížku sem přelezly pouze mladé včely. Při tvorbě oddělku s těmito rámky odebereme mladé (dá se říci budoucí rojové ) včely, které nejsou ještě po orientačním proletu a dojde k menšímu odletu včel do původního úlu, pokud tento nový oddělek neodvezeme. Dále zde jsou v oddělku jen mladé včely (staré se vrátily zpět do původního úlu), takže přijetí matky do tohoto prostředí je velmi bezpečné a procento přijetí vysoké.
- jako protirojové opatření, kdy odebereme tímto způsobem z hlediska rojení nejrizikovější skupinu včel. Těmito včelami můžeme plnit oplodňáčky, jsou k tomuto nejvhodnější a nemusíme se bát že ometeme matku původního včelstva. Matky v oplodňáčcích jsoudobře mezi tyto včely přijímány. Hledání matky ve včelstvu na vrcholu rozvoje je prakticky ztráta času.
- dále je to základní postup při cho¨vu matek při běžné produkcimedu, kdy pro chov nemáme zřízen speciální úl ležan. Při nástavkovém včelaření již dlouhou dobu nepoužívám mateří mřížku, pouze u zhruba tří včelstev, kde nechávám narážet a dochovávat matečníky mateřímřížku používám. Při přidání čtvrtého nástavku začátkem května (nejdéle do 5.5.) u nejsilnějších včelstev toto praktikuji. Na třetí nástevek dám mat.mřížku, a do čt vrtého horního nástavku přijdou medné plásty postraně, a do středu tři až čtyři plásty s nejmladším plodem a vajíčky. Sem, do tohoto odsavače,za malou chvíli přibudou mladé kojičky. Přitom sem umístím chovnou laťku s PH miskami k navonění. Druhý den přelarvuji, většinou z larviček, které jsou na těchto rámcích. To lze každý další tři dny, než zestárne plod z posledních převěšených vajíček.
Úspěšnost přijetí je vysoká, nejdříve pět šest, následujícídny vždy přes deset. Zde se mohou ponechat matečníky až do líhnutí. Nutno školkovat, aby první vylíhlá matka nezničila ranný chov.
(Sám tojiž tak nevyužívám, protože mám na matky speciální ležan, kde nemusím kvůli vajíčkům rozhrabat celé včelstvo, chovná matka je v tomto ležanu, jde o dvě spojená včelstva, kde jde dělat série koncem dubna)
Princip odsavače je také znám jako DEMARÉ
PLÁN , kdy se odebere plod z plodiště, převěsí domedníku nad mřížku, a tím se uvolní prostor pro kladení matky.

Kdo cíleně nepěstuje matky, ten nepozná největší kouzlo včelaření, všichni jen zištně o medu, ale poezie včelařství se vytrácí. Přeji hodně úspěchu v ranném chovu!
NG

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 9481


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Klikněte sem pro nápovědu