77626

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


Milan Čáp (e-mailem) --- 15. 4. 2005
Re: Lepení mezistěn.bez drážky v horní loučce?

Já používám pro lepení mezistěn také injekční stříkačku.

V horní loučce mám drážku 3,2 mm širokou (šířka pilového kotouče) a 4 mm
hlubokou. Spodní loučka je podélně prořízlá (viz. příspěvek př. Karáska
'Re:Vypletanie Optimalov' z roku 2002).

Do rámku zespoda rozříznutou spodní loučkou zasunu mezistěnu do drážky v
horní loučce. Mezistěna zasahuje cca 4 mm do proříznutí ve spodní loučce.
Rámek otočím vzhůru nohama, jednu stranu položím do plechu na pačení, druhou
držím přizvednutou v levé ruce. Zároveň rámek nakloním i v druhém směru,
mohl roztavený vosk dobře zatéci do drážky v horní loučce. pak vezmu
stříkačku s roztaveným voskem a postupně odshora dolů zaleju jednu stranu.
Totéž dělám i na hruhé straně mezistěny, ale není to nutné. při vytlačování
vosku ze stříkačky je nutno udržovat neustále hladinku roztaveného vosku
přes stříkačkou, aby bylo zatavení rovnoměrné a vosk dobře pronikl do
drážky. Případný přebytečný vosk odteče do plechu. Dále je třeba dávat pozor
na vystříknutí vosku ze stříkačky a udržování rovnoměrného tlaku an píst,
protože stříkačka se poměrně zadrhává.

Je třeba dávat pozor na teplotu, neboť se snadno upálí konec stříkačky
postavené v hrnci s voskem na vařiči. asi by bylo dobré ohřívat vosk v
nádobě s dvojitým dnem ve vodní lázni.

Zdraví Milan Čáp

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 9726


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Všechny správně vytvořené příspěvky na toto téma

Klikněte sem pro nápovědu