77619

Velask konference

(Internetov strnka otevrajc prostor pro komunikaci vela)Jmno: E-mail:
Tma:
Pspvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opite erven slovo pozptku do kolonky.

U vaeho pspvku bude zobrazena IP adresa, ze kter pspvek odeslte.
Dlka pspvku je omezena na 10000 znak.

Prosme astnky konference, aby pi podn novho pspvku do konference vdy vyplnili kolonku "tma". V ppad, e reagujete na nkter ji uveejnn pspvek, tak to dsledn ite pomoc funkce "Odpovdt do diskuze na pspvek slo...", kter je k dispozici vpravo vedle kadho zobrazenho pspvku. Funkce, kter je pro kad zobrazen pspvek k dispozici: "Zobrazit odpovdi na tento pspvek.", bude sprvn fungovat jen v ppad, e budete dbt ve uvedench pokyn.)


Zbn zobrazen

Archiv Velask konference


(e-mailem) --- 18. 4. 2005
Antwort: Zchrana eskho velastv?


nejdna vec mi nie je jasna. EU je cisty importer medu v objeme okolo
100.000 t. Preco potom med ktory bude nakupeny v intervencnom nakupe ma byt
vyvezeny mimo EU ?
Prebytky novych clenov / Cesko, Slovensko, Madarsko / su len malou castou
toho co musia stare staty uniu doviest pre pokrytie svojho vlastneho trhu .

Matej

"SVOZM"
<med.spacek/=/t An: Vèelaøský mailing list <vcely/=/v.or.cz>
iscali.cz> Kopie:
Thema: Záchrana èeského vèelaøství?
18.04.2005
13:07
Bitte
antworten an
"Vcelarska
konference"


Záchrana českého včelařství?

Dne 13.4.2005 se na půdě Ministerstva zemědělství uskutečnilo
historické jednání pro všechny české včelaře. Týkalo se obchodu s medem a
to jak vnitrostátního, tak i v rámci EU, případně obchodu se třetími
zeměmi.
Přítomni byli Ing. Karel Mach, náměstek ministra zemědělství,
Ing.
Karel Höck, ředitel Státního intervenčního fondu, Ing. Josef Mandík,
poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Vlastimil Dlab z Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Luděk Sojka, předseda ČSV, Jan Halada,
jednatel České včely s.r.o., Ladislav Špaček, majitel firmy Medokomerc a
Milan Špaček, jednatel Českého medu s.r.o.
Svolání tohoto jednání předcházela intenzivní činnost několika
lidí
a subjektů. V první řadě to byl poslanec a předseda zemědělského výboru pan
Mandík, dále předseda ČSV Mgr. Sojka a v neposlední řadě úsilí Sdružení
výrobců, obchodníků a zpracovatelů medu (dále jen SVOZM). Vše odstartoval
dopis SVOZM, který toto sdružení zaslalo v říjnu 2004 na Ministerstvo
zemědělství a v němž ministra zemědělství informovali o blížící se krizi
českého včelařství. Světový trh s medem již v druhé polovině roku 2004 byl
vlivem nadprodukce zahlcen přebytky, které způsobily pád ceny medu. Na
základě tohoto dopisu proběhlo v únoru 2005 první jednání na půdě
ministerstva zemědělství, kde se sešli zástupci SVOZM a ČSV spolu s
ministerskými úředníky. Toto jednání nebylo příliš konstruktivní, protože
přítomní zástupci ČSV i SVOZM se vzájemně napadali. Přesto zde zástupci
SVOZMu tlumočili, že se blíží opravdová krize českého včelařství, pokud se
nepodniknou nějaká konkrétní opatření. Obchodníci s medem, kteří jsou denně
v kontaktu s obchodníky celého světa správně a včas vyhodnotili situaci a
již v říjnu 2004 upozorňovali na nekontrolovaný propad světových cen medu.
To se také potvrdilo na tomto společném setkání, kde zástupci SVOZMu
konstatovali další pokračující pád cen medu. V říjnu 2004 tato informace
připadala zástupcům ČSV jako nereálná, proto i včelaře nabádali, aby si své
přebytky medu nechali a neprodávali je do výkupu za 40,- Kč/kg, ale počkali
na příznivější vývoj cen. Dnes je ale opak skutečností. Cena medu se stále
propadá a tak reálná výkupní cena je v současnosti již 30,- Kč/kg a méně.
Na společném jednání v únoru 2005 již i zástupcům ČSV začínalo být jasné,
že se něco děje na světových trzích a že to bude mít negativní dopad do
českého včelařství.
V závěru jednání na žádost zástupců ministerstva zemědělství obě strany
slíbily, že další jednání se povedou bez vzájemných výpadů a začnou spolu
obě strany spolupracovat. Obě strany do konce února 2005 zaslaly své návrhy
a připomínky k řešení současné velmi špatné situace ve včelařství. Členové
SVOZM požádali mimo jiné Ministerstvo zemědělství, aby hledalo všechny
možnosti, jak navýšit v současnosti nedostatečnou dotaci na zazimování
včelstev. Také předseda ČSV Mgr. Sojka správně vyhodnotil situaci a obrátil
se o pomoc na bývalého předsedu ČSV, poslance Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR pana Mandíka, který je zároveň předseda zemědělského výboru a
dění ve včelařství mu není v žádném případě lhostejné.
Během dalšího měsíce nabraly věci rychle správný spád. Zástupci
Ministerstva zemědělství , Poslanecké sněmovny, Státního zemědělského a
intervenčního fondu, ČSV a SVOZM se na společném jednání 13.4.2005 vzájemně
informovali o současné situaci s medem a velmi špatném výhledu. Již z
personálního obsazení dané porady je zřejmé, že jednání bylo velmi důležité
pro další vývoj českého včelařství.
Zástupci SVOZM upozornili, že:
- bez dotací dojde k poklesu včelstev v ČR na &#189; současného
stavu. Proto navrhují navýšení dotace na zazimování ze současných 150,- Kč
na 500,- Kč na včelstvo.
- ve světě je zazimováno stejné nebo větší množství včelstev,
která i
při průměrné snůšce způsobí další růst nadprodukce medu. V současnosti
nikdo nechce med nakupovat a všichni zpracovatelé spekulují na další pokles
cen. Současné světové ceny dovolují v ČR vykoupit pouze řepkové medy za
výkupní cenu asi 30,- Kč/kg a ostatní květové medy pouze za výkupní cenu
asi 25,- Kč/kg.

Pan Mandík poukázal na to, že:
- - již nyní je v ČR mezi včelaři 500 až 1000 tun neprodaného medu
a
k němu vlivem velmi nízkých cen v letošním roce přibude dalších 1500 až
2000 tun při průměrné snůšce. Tento med se musí vyvézt, protože je to
nadprodukce českého včelařství, která se každoročně vyváží a není možné ji
umístit na český trh.
- výkupní ceny pod 40,- Kč/kg jsou mimo ekonomickou rentabilitu
českého včelařství při současných cenách cukru a ostatních režijních
nákladů včelaře.
- v současnosti celá EU se zabývá medem a snaží se přijmout takové
opatření, které bude řešit ochranu všech evropských medů.

Pan Höck ze Státního zemědělského a intervenčního fondu sdělil, že:
- intervenční nákup medu musí odpovídat pravidlům EU, vypsaného
tendru se zúčastní obchodníci z celé EU a takto nakoupený med se musí
vyvézt mimo EU.
- Proces schválení intervenčního nákupu, vypsání tendru a
vyhodnocení
nabídek bude trvat minimálně do 10 až 11/2005
-
Náměstek ministra zemědělství pan Mach konstatoval, že
- Ministerstvo zemědělství chce zachovat současný stav včelstev,
který považuje za nutný pro správné opylení krajiny a že pro příští roky
budou jednat při schvalování státního rozpočtu o navýšení přímé dotace
včelařům na zazimování, jejíž výši považuje v současnosti Ministerstvo
zemědělství za nedostatečnou.
- pro rok 2005 budou muset být přijata mimořádná opatření ohledně
medu. Ministerstvo zemědělství spolu se Státním zemědělským intervenčním
fondem hodlá v EU projednat intervenční nákup přebytečného českého medu a
jeho vývoz mimo země EU.
- je nutné včas a pravdivě informovat včelařskou veřejnost přes
ČSV a
jeho časopis Včelařství.

Další týdny a měsíce ukážou, zda je tento intervenční nákup medu
reálný. Potěšitelný je ale fakt, že se současným problémem ve včelařství
Ministerstvo zemědělství intenzivně zajímá, že chápou, že současná dotace
na opylování je nedostatečná a že pro správné opylení je potřebné přímými
dotacemi včelařům udržet současný stav včelstev. Neméně důležitou informací
je jednání EU s WTO (světová obchodní organizace), kde se EU zavázala
částečně uvolnit dovoz cukru ze zemí mimo EU. Na základě toho je reálný
předpoklad, že cena cukru do roku 2007 každoročně poklesne o 10% až 15% a
tento pokles cen začne již v tomto roce. SVOZM na základě informací od pana
Mandíka okamžitě kontaktuje své poslance v Evropském parlamentu, aby čeští
obchodníci a zpracovatelé byli co nejdříve seznámeni s připravovanými
opatřeními, která se určitě dotknou i českých včelařů. Věřme, že v
současnosti společné úsilí povede k překonání nastupující krize českého
včelařství a udržení současného zavčelení české krajiny. Bude to hlavně
díky mnohaletému úsilí pana poslance Mandíka, který má největší zásluhy na
dobrém stavu českého včelařství. Uznání patří předsedovi

Odpovdt
do diskuze
na pspvek
slo 9749


Zobrazit
odpovdi
na tento
pspvek


Zobrazit
cel
vlkno

Kliknte sem pro npovdu