77381

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


Příspěvky do konference:
(nejnovější jsou hned zde nahoře)Honzík (87.197.223.233) --- 10. 2. 2006
Borisek - dítě z hvězd

Borisek - chlapec z Marsu?

K první velké katastrofě dojde v roce 2009.

Občas se narodí dítě s fascinujícími vlohami a mimořádnými schopnostmi.

Členové expedice do anomální zóny na severu Volgogradské oblasti, známé jako „Medvědí tlapa“, mi vyprávěli o neobvyklém chlapci.

„Představ si, když jsme tam v noci všichni seděli kolem táboráku přišel jakýsi malý chlapec (ve věku asi 7 let) a úplně neočekávaně si získal pozornost všech. Chtěl by prý jim povyprávět všechno o životě na Marsu, o jeho obyvatelích a jejich letům k Zemi,“ sdělil mi jeden ze svědků.


Nastalo ticho. Bylo to neuvěřitelné! Malý chlapec s obrovskýma živýma očima vypravoval grandiózní příběh o marsovské civilizaci, o jejích megalitických městech, kosmických lodích a létání k různým planetám, o nádherné zemi Lemuria, o životě, o němž věděl podrobnosti od doby, kdy tam přistál z Marsu… měl tam přátele…

Polena praskala, noční mlha zahalila krajinu a nesmírné temné nebe s nesčetnými jasně zářícími hvězdami jakoby skrývalo jakési tajemství. Vyprávěl jim ten příběh asi jeden a půl hodiny. Jeden z přítomných byl dost chytrý, aby celé vyprávění nahrál.

Všechny udivily dvě význačné okolnosti. Především - ten chlapec měl výjimečné hluboké znalosti. Jeho intelekt byl očividně vzdálen typickému intelektu sedmiletého chlapce. Žádný profesor není schopen vyprávět celou historii Lemurie a Lemuřanů v takových podrobnostech. Ve školních učebnicích o této zemi nenaleznete ani zmínku. Moderní věda dosud neprokázala existenci dalších civilizací.

Za druhé - všechny ohromila rétorika tohoto chlapce. Měla daleko k té, obvykle užívané dětmi jeho věku. Jeho znalosti specifické terminologie, detailů a faktů o minulosti Marsu a Země všechny úplně fascinovaly.

„Především je zajímavé, proč vlastně začal tuto konverzaci,“ řekl účastník tehdejší rozmluvy. „Možná, že se ho jednoduše dotkla celková atmosféra našeho tábora, plného dobře informovaných, vnímavých lidí,“ mínil.

„A nemohl si to všechno vymyslet?“

„Pochybuji,“ namítl přítel. „Spíš mi to připadalo, jakoby ten chlapec sděloval vlastní vzpomínky z minulého života. Vymyslet si takové příběhy je prakticky nemožné; člověk by to musel opravdu detailně znát.“

Dnes, po schůzce s Borisovými rodiči a když jsem chlapce poznal lépe, vidím věci jinak a začínám pečlivě třídit všechny informace, získané tenkrát u táboráku.

Boris se úředně se narodil v předměstské nemocnici v městě Volžskij, ale podle papírů je jeho rodištěm město Zirnovsk ve Volgogradské oblasti. Den narození je 11. ledna 1996 (možná to bude užitečné pro astrology).

Jeho rodiče se zdají být báječní lidé. Borisova matka Naděžda je dermatoložka na státní klinice. Promovala na Volgogradském lékařském institutu v roce 1991. Otec je důstojník ve výslužbě. Oba by byli šťastní, kdyby někdo mohl vysvětlit mystérium okolo jejich dítěte. Zatím ho prostě pozorují a sledují jeho růst.

„Když se Borisek narodil, všimla jsem si, že dokázal zvednout hlavičku už v 15 dnech,“ vzpomíná Naděžda. Své první slovo „baba“ vyslovil ve 4 měsících a pak už velmi brzy začal mluvit. V 7 měsících už vytvořil první větu: „Já chci hřebík.“ Tuto přesnou frázi vyslovil poté, když si povšiml hřebíku vězícího ve zdi. Jeho intelektuální schopnosti vždy pozoruhodně předstihovaly fyzické.

„Jak se tyto schopnosti projevovaly?“

„Když byl Borisovi rok, začala jsem mu ukazovat písmenka (podle Nikitinova systému) a asi v 1,5 roce už uměl číst velké novinové titulky. Rychle se seznámil i s barvami a jejich odstíny. Malovat začal ve dvou letech.“

Krátce po dosažení 2 let ho rodiče začali dávat do školky. Učitelky velmi překvapil svými talenty a neobvyklým způsobem myšlení. Má výjimečnou paměť a neuvěřitelnou schopnost vstřebat každou novou informaci. Rodiče si ale brzy povšimli, že jejich dítě získává informace jakýmsi vlastním, unikátním způsobem, jakoby přicházely „odnjinud“.

„Nikdo ho to nikdy neučil,“ připomíná Naďa. „Ale jednou si sedl do lotosové pozice a začal povídat. Vyprávěl o Marsu, o planetárních systémech a dávných civilizacích - nemohli jsme uvěřit vlastním uším. Odkud to to dítě může všechno znát? Vesmír, nekonečné příběhy o ostatních světech a nesmírném nebi, to pro něj bylo od druhého roku věku jako denní mantry."

„A pak nám Borisek začal vyprávět o svém předchozím životě na Marsu, o tom, že tato planeta byla ve skutečnosti obydlená, ale v důsledku nesmírně ničivé katastrofy přišla o atmosféru, takže všichni její obyvatelé dnes musí žít v podzemních městech. Kdysi prý velmi často létal k Zemi za obchodem a výzkumnými účely. Zdá se, že svou kosmickou loď pilotoval sám. To bylo za časů Lemuřanské civilizace. Měl Lemuřanského přítele, který zahynul přímo před jeho očima.“

„Také na Zemi došlo k obrovské katastrofě a ohromný kontinent pohltil rozbouřený oceán. Tehdy se na budovu, v níž byl můj přítel, zčistajasna zřítil masivní útes,“ vyprávěl Borisek. „Nemohl jsem ho zachránit. Bylo nám ale souzeno setkat se znovu, někdy v tomto životě.“

Chlapec v duchu viděl kompletní obraz zániku Lemurie, jakoby to bylo včera. Truchlil nad smrtí nejlepšího přítele, jakoby mohl za to, co se stalo.

Jednoho dne si povšiml knihy „Odkud jsme přišli?“ od Ernsta Muldaševa v matčině tašce. Museli byste vidět jaké štěstí a okouzlení v tom malém chlapci vyvolal tento objev. Na celé hodiny se ponořil do jejích stránek a hleděl na náčrtky Lemuřanů a obrázky z Tibetu. Pak začal mluvit o vysokém intelektu Lemuřanů."

„Jenže Lemuria zanikla před minimálně 800 000 lety,“ mínil jsem. Lemuřané byli vysocí 9 metrů? Je to tak? Jakpak si to můžeš všechno pamatovat?“

„Rozpomínám se,“ odpověděl chlapec.

Později připomněl jinou Muldaševovu knihu: „Pátrání po městě bohů“. Věnuje se hlavně starověkým hrobkám a pyramidám. Borisek je pevně přesvědčen, že lidé pod jednou z pyramid (ne pod Cheopsovou) najdou zprávu. Tato pyramida ale dosud nebyla objevena. „Život se změní, až lidé otevřou Sfingu,“ řekl a dodal, že Velká Sfinga má kdesi vzadu za uchem otevírací mechanizmus (ale nevzpomíná si přesně kde). Chlapec také s ohromnou vášní a entuziasmem hovoří o Majích. Podle něj o této velké civilizaci a jejím lidu víme velmi málo.

Nejzajímavější je, že podle Borise má v současnosti konečně nastat čas pro „zvláštní jedince“ narozené na Zemi. Planetární obrození se blíží. Bude velká poptávka po nových vědomostech měnících mentalitu pozemšťanů.

„Jak víš o těchto nadaných dětech a proč se to děje?
Víš, že se jim také říká ´indigo děti´?“

„Vím, že už se narodily. Ale u nás ve městě jsem se ještě s žádným nesetkal. Možná to může být jedno děvče, Julia Petrova. Je jediná, kdo mi věří. Ostatní se mým příběhům jednoduše vysmívají. Na Zemi se brzy něco stane, proto jsou tyhle děti tak důležité. Budou schopny poskytnout lidem pomoc. Póly se budou přesouvat. K první větší katastrofě dojde na jednom z kontinentů v roce 2009. Další, na jiném kontinentě, se odehraje v roce 2013, a ta bude ještě ničivější.“

„Neděsí tě, že v této katastrofě můžeš také zahynout?

„Ne. Nebojím se. Já už jsem přežil jednu katastrofu, na Marsu. Tam venku ještě stále žijí lidé jako my. Ale po nukleární válce, všechno shořelo. Některým se ji podařilo přežít. Postavili úkryty, mají novou výzbroj. I na Marsu došlo k posunu kontinentů, třebaže nebyly tak velké. Obyvatelé Marsu dýchají zvláštní plyn. Museli by na Zemi být poblíž trubic a dýchat ten plyn.

„Dýchají kyslík?“

„Jakmile jste v tomto těle, musíte dýchat kyslík. Ale Marťané nemají rádi tenhle vzduch, tedy pozemský vzduch, protože způsobuje stárnutí. Marťané jsou všichni relativně mladí, okolo 30-35 let. Marsovských dětí bude na Zemi každoročně přibývat.“

„Borisi, proč naše kosmické stanice havarují ještě předtím, než dosáhnou Mars?“

„Mars vysílá speciální signály s cílem je zničit. Ty sondy obsahují zhoubnou radiaci.“

Byl jsem ohromen jeho znalostmi tohoto druhu záření („fabos“). Je to pravda. Roku 1988 se jeden občan Volžského, Jurij Lušničenko, muž s mimosmyslovými schopnostmi, pokusil sovětské vedení varovat před nevyhnutelnou havárií sovětských kosmických stanic „Phobos 1“ a „Phobos 2“. Také on zmiňoval „na naší planetě neznámé zhoubné záření“. Nikdo mu tehdy samozřejmě nevěnoval pozornost.

„Co víš o vícenásobných dimenzích?“

“Víš, že člověk nemůže letět po přímé trajektorii, ale musí manévrovat vícerozměrným prostorem?“ Borisek se postavil a začal ze sebe sypat fakta o UFO: „My jsme odstartovali a přistáli na Zemi téměř okamžitě!“ Chlapec si bere křídu a začíná kreslit na tabuli oválný objekt. „Skládá se ze šesti vrstev,“ říká. „25% tvoří vnější vrstva zhotovená z odolného kovu, 30% druhá vrstva, zhotovená z něčeho, co vypadá jako guma, třetí vrstva, 30%, je zase z kovu. Zbytek tvoří zvláštní magnetická vrstva. Když jsme ji nabili energii, byly tyto stroje schopny létat vesmírem kamkoli.“

„Plní Borisek nějaké zvláštní poslání? Je si toho vědom?“, pokládám tyto otázky jeho rodičům i samotnému chlapci.

„Říká, že to může tušit,“ míní jeho matka. „Říká, že ví něco o budoucnosti Země a myslí, že tato informace bude v budoucnu hrát velmi významnou roli.

„Borisi, odkud to všechno víš?“

„Je to uvnitř mne.“

„Borisi, řekni nám proč lidé onemocní?“

„Nemoci pocházejí z lidské neschopnosti žít řádně a být šťastný. Musíte čekat na svou kosmickou polovinu. Člověk by se nikdy neměl vměšovat a zaneřádit osudy dalších národů. Lidé by neměli trpět kvůli minulým chybám, ale vejít do styku s tím, co jim bylo předurčeno, pokusit se dosáhnout té úrovně, a jít a dobýt své sny.“ (To jsou přesně slova, jichž použil.)

„Musíte být solidární a srdečnější. V případě, že vás někdo udeří, obejměte svého nepřítele, omluvte se mu a poklekněte před ním. Kdyby vás někdo nenáviděl, milujte ho vší vaší láskou a oddaností a žádejte o odpuštění. Tyto jsou pravidla lásky a pokory. Víte proč zanikli Lemuřané? Já jsem také zčásti na vině. Už nechtěli dál rozvíjet svou spiritualitu. Sešli tak z předurčené cesty a tím rozloži

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 14553


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Jan Čáp (e-mailem) --- 10. 2. 2006
Sedimentace a kvašení medu v nádobě (14546) (14549)

Jak dlouho po vytočení trvá, než se v čiřící nádobě vytvoří pod hladinou
řidší vrstva, jak může být mocná a o kolik vodnatější?

Jde mi o to, stočit ji zvlášť tak, aby nepřišla do spotřebitelského balení,
respektive nějak (kromě pastování) zajistit, aby med skladovaný při pokojové
teplotě zaručeně nekvasil.

Honza Čáp

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 14552


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Gustimilián Pazderka (e-mailem) --- 10. 2. 2006
Re: Dva dopisy ve vhodnou dobu 8.sjezdu p?e?etl p.L.ud?k Sojka (14546) (14548) (14550)
Z výpisu:
Datum zápisu Protocol Service :        25.července 2005

___________________
> Od: ekonom:
> http://www.protocolservice.cz
.........................


Klik na : Profil, "obrat za rok 2004 vyšší než 72 mil. Kč " :-))))))

... Když si takový web a firmu bude někdo podle zásad ověřovat, tak může dojít na ledacos. Každopádně vše nasvědčuje tomu co jsem říkal, a to že se zřejmě zakázka za tři miliony nějak neprojeví na listu zákazníků ani na webu Protocol service s.r.o. a ani na webu ČSV jako spolupracující "rodinná" společnost.


Jinak za ten podíl, který jsem mým nedopatření přiřkl jednatelovi se dotčeným osobám omlouvám.

_gp_
http://vindex.ic.cz

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 14551


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

ekonom (209.172.57.70) --- 10. 2. 2006
Re: Dva dopisy ve vhodnou dobu 8.sjezdu p?e?etl p.L.ud?k Sojka (14546) (14548)

http://www.protocolservice.cz
http://www.protocolservice.cz/team/ludek_nezmar2.htm

Jednatel nemá žádný podíl a je pravděpodobně syn paní Evy (61 let), co má 90% podílu. Má zahraniční školy a bude to asi schopný manažer. V 18 letech si založil velkoobchod s potravinářským zbožím (asi med :-)).
Ten další společník Procházka (63) je asi její druh (stejné bydliště) a má jen 10%. Typická rodiná firma. A co je na tom? Máte s tím nějaký problém?
že mají splaceno jen 50% to nic neznamená, na to mají čas 5 let a proč si blokovat hotovost?Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 14550


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Gustimilián Pazderka (e-mailem) --- 10. 2. 2006
Re:Dva dopisy ve vhodnou dobu 8.sjezdu p?e?etl p.L.ud?k Sojka (14546)

Od: fskalsky
......
> Vzhledem k tomu ,že článek /Modernim včelaři/je napsán způsobem,který
........

Opravuji. Ne ve VN ale v MV.

_gp_
http://vindex.ic.cz

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 14549


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Gustimilián Pazderka (e-mailem) --- 10. 2. 2006
Re:Dva dopisy ve vhodnou dobu 8.sjezdu p?e?etl p.L.ud?k Sojka (14546)


> ------------ Původní zpráva ------------
> Od: fskalsky

> Tolik z citace dopisu /PS holding s.r.o.jed.Luděk Nezmar.
.......

Heslo - Protocol Service vložit do zdroje informací: http://www.justice.cz/xqw/xervlet/insl/index , příkaz tlačítkem, Potvrdit výběr, úplný výpis.


To není žádný holding. Je to normální s.r.o. s 50% splaceným vkladem a s jednatelem, který nemá víc jak 10% kapitálový podíl na firmě. Ale činnost je opravdu širokospektrální. Splacený základní jměmí je minimální částka k založení sro. ...Jednou přejmenováno, ale pochybuji, že z důvodu zveřejnění nějakého článku ve VN. Jinak toto s.r.o. není ani na serveru ČSV jako spolupracující osoba. Není ani v odkazech na jiné subjekty. Jako by s ČSV tato firma ani nějak nesouvisela. ... Oficíálně._gp_
http://vindex.ic.cz

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 14548


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Milan (194.212.180.122) --- 10. 2. 2006
cukr v akci

V Ostravské Hypernově mají cukr v 5 kg balení za 79 Kč což je 15,90 za Kg.Cukr je v akci.Pozor vedle leží podobný za 99 Kč jen od jiného výrobce.Tohle asi budou mít všechny Hypernovy.
Milan
www.vcelarstvi.info

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 14547


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

fskalsky (195.113.155.3) --- 10. 2. 2006
Dva dopisy ve vhodnou dobu 8.sjezdu přečetl p.L.uděk Sojka

Zasedání UV 13.8.2005 Nasavrky
informoval místo předseda Šmied o velké medialní kampani na propagaci českého medu.Tato je připravena ve spolupráci se Statnim zem.intervenčním fondem a podpořena i EU.
Kampan bude trvat 3roky oznámila manažerka Daniela Sluková ze společnosti Protocol Service jež byla ve výběrovém řízení vybrána jako nejvodnější pro splnění úkolu.
Každým rokem svaz zaplatí 1 milion korun-doplnil př.Šmied.
Předsednictvo záměr plně podpořilo UV jej vzal na vědomí.

Chystá se nový tunel ?
Mám dojem,že kampan se organisuje jaksi od konce.:Máme již vybranou firmu,víme kolik zaplatíme,ale ještě není rozhodnuto co od ní požadujeme.Ve Včelařství je uveden název firmy Protocol Service.V obchodním rejstříku na http.//www.cz jsem našel jen Protocol Service Česká republika s.r.o.,která byla do obchodního rejstříku zapsána 25.7.2005 čili 19 dní před zasedáním UV,kde byla prezentována jako vítěz výběrového řízení.
Možná jsou moje obavy přehnané a informace nepřesné ale ani člen UVCSV našeho okresu neví nic konkrétního.V zájmu posílení důvěry v tuto kampan,bylo by užitečné zveřejnit podrobnosti tohoto výběrového řízení
S diskuse ZO Strakonice Jiří Preslička

Protocol Service s.r.o.
založen již v roce 1998.Dne 15.srpna 2005 se přejmenoval z organisačních důvodů na PS holding s.r.o.
Usnesení o změně názvu firmy jsme dodali jak CSV tak i Státnímu ZIF.Omlováme se za tuto změnu,která se stala následkem útoku na CSV.Vzhledem k tomu ,že článek /Modernim včelaři/je napsán způsobem,který může manipulovat názory včelařů,a při zjištění,že dedukce v článku jsou naprosto z neověřených a nepravdivých informací,nezbývá nám,než využít všech prostředků,které právní řád v tomto případě poskytuje,konkrétně zákon o právech a povinostech při vydávání periodického tisku.Obracíme se také na soud a orgány činné v trestním řízeni.
Tolik z citace dopisu /PS holding s.r.o.jed.Luděk Nezmar.

Přítel Luděk Sojka ještě dodal:
Pokud mnozí z vás v tuto chvíli poněkud tápou /jsou natrvdli/ a nevědí,oč jde,doporučuji abyste se v průběhu polední přestávky obrátili na členy ústředního výboru,kteří byli přítomni na semináři o našem připravovaném programu,který byl součástí predposledního zasedání UV.

Nyní něco trochu hečího :
...Chceme pozdravit vaše jednání a zároven vas žádáme, abyste bez emoci zhodnotili munulé období.Naše poděkování zasíláme dosavadnímu UV za jeho poctivou práci pro všechny včelaře...předseda a jednatel ZO Slušovice dočetl L.Sojka


Vzhledem k tomu že dopis byl čten v kritické době kdy mohl zmanipulovat názory delegátů a že tuto trapnou situaci navodilo nezveřejnění informace o změně názvu firmy v časopisu -Včelařstí-a následně využilo k ovlivnění výsledku 8.sjezdu...nezbývá nám než využít všech prostředků,které právní v tomto případě poskytuje,konkrétně zákon o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku...Obracíme se také na soud a organy činne v trestním řízeni. S pozdravem a přáním nenechte se nikým manipulovat Luděk Nezmar jednatel holdingu s.r.o.

A nyní opět něco hezčího
V souladu se všemi demokratickými principy,v duchu našich stanov...Dovoluji si vás všechny přítomné přivítat a požádat vás okokrétní a konstruktivní způsob komunikace - apeloval v zahajovacím proslovu předseda svazu Luděk Sojka.

franta

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 14546


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Eman (194.149.115.135) --- 10. 2. 2006
Re: srovnani (14542) (14544)

> Nejsem moc zkušenej editor.

Ale seš dobrej. Díky za to.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 14545


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Gustimilián Pazderka (e-mailem) --- 9. 2. 2006
Re: srovnani (14542)

Od: Jan Čáp:
> na uváděné stránce jsou plány Čechoslováku zmenšené a na obrázky ve velkém
> rozlišení tam chybí přímé ...
.......

Na ty obrázky stačí pravým tlačítkem klepnout a potom dle nabídky.

Také jsem plánky zabalil do pdf souboru na vindex fórum. Takže když budete hledat původní plánky Jednotného úlu, bude k dohledání na mém fóru: http://vindex.ic.cz/www/viewtopic.php?t=48 Také lze pdf soubor snadněji tisknout.

I přesto díky. Nejsem moc zkušenej editor.

_gp_
http://vindex.ic.cz

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 14544


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Jaromír Sobotka (e-mailem) --- 9. 2. 2006
Re: Lež - Včelařství, přerozdělení příspěvků (14483) (14486) (14494) (14499) (14539)

Souhlas, udělený Českému svazu včelařů ke zpracování osobních údajů na dobu
neurčitou, pro účely evidence a zasílání časopisu Včelařství atd.
podepisovali všichni členové ČSV v r. 2000. Členové, přijatí po tomto roce
by měli Souhlas podepsat dodatečně. Nebudou ho tedy znovu podepisoat
všichni členové.
Na nových tiskopisech Členské přihlášky již bude příslušná kolonka uvedena.
Odpovídá to zákonu na ochranu osobních údajů.
Na úrovni ZO a OV je snad normální, že zástupci jednotlivých ZO mají na sebe
vzájemě kontakt, telefon a případně adresu.
S pozdravem Jaromír Sobotka

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 14543


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Jan Čáp (e-mailem) --- 9. 2. 2006
Re: srovnani

> po scanu jsem dal s plánky jako obrázky ve velkém rozlišení
> na: :http://vindex.ic.cz/gif/ulchs/scan.htm

na uváděné stránce jsou plány Čechoslováku zmenšené a na obrázky ve velkém
rozlišení tam chybí přímé odkazy; jsou to:

http://vindex.ic.cz/gif/ulchs/img1.jpg

a

http://vindex.ic.cz/gif/ulchs/img2.jpg


Honza Čáp

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 14542


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Matej Ladislav (e-mailem) --- 9. 2. 2006
RE:

Chovám matky. Treba si ich objednať teraz v jari.
Laco

> -----Původní zpráva-----
> Od:       jaro [SMTP:jaro001/=/pobox.sk]
> Odesláno:       9. február 2006 12:04
> Komu:       Včelařský mailing list
> Předmět:       
>
> A z toho vyplýva, ste zabudli napísať, že kto chová kvalitné matky pomáha
> aj svojmu okoliu kvalitnými trúdmi a ešte lepšie: treba pomôcť susedom
> tak, že im darujeme alebo za symbolickú cenu predáme kvalitné matky. Tak
> pomáhame vlastne aj sebe.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 14541


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Lubomir (213.226.246.82) --- 9. 2. 2006
Re: Lež - Včelařství, přerozdělení příspěvků (14483) (14486) (14494) (14499) (14539)

<Vážení přátelé, pokud si přečtete další vynález naší <nepodepíšete nové prohlášení o možnosti využívat vaše <nejen že nebude časopis na stáncích k prodeji, ale budete <do Křemencové osobně. Počtěte si na www.vcelarstvi.cz

Příteli, máte-li na mysli článek na adrese http://www.beekeeping.cz/cz/doc/CSV-PRAVNI_Ochrana_Odpoved.doc, nemyslím si, že budeme znovu podepisovat souhlas nebo jezdit pro časopis do Křemebcovi.
Mám nutkání navrhnout šéfredaktorovi Včelařství novou rubriku např. s pracovním názvem "Představujeme včelařům dobrovolné funkcionáře ČSV" a pod.
Mohla by tam být fotografie, od kud je ( město), kolik mu je let povolání, jak dlouho včelaří, výčet a délka vykonávání funkcí na úrovni ZO, OV nebo ÚV, počet včelstev a řada dalších informací z jeho včelařského hospodářství. Možná, že do IX. sjezdu ( 5 let) by se stihli určitě představit zvolení funkcionáři do ÚV, další nevím, na konci by třeba mohl být uveden i kontakt v tom našem interním a jen pro členy periodiku- zdarma členské výhodě. Nechám ho chvíli vydechnout, musíme nejprve spolu dořešit neochotu zveřejnit Výzvu ZO Třešť.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 14540


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Jan Schmidt (e-mailem) --- 9. 2. 2006
RE: Lež - Včelařství, přerozdělení příspěvků (14483) (14486) (14494) (14499)

Vážení přátelé, pokud si přečtete další vynález naší právničky, tak pokud
nepodepíšete nové prohlášení o možnosti využívat vaše osobní údaje, tak
nejen že nebude časopis na stáncích k prodeji, ale budete si pro něj jezdit
do Křemencové osobně. Počtěte si na www.vcelarstvi.cz

Nevím proč se tak vehementně ÚV brání zveřejnění kontaktů na volené
funkcionáře, ale jak se může domluvit podle stanov 1/3 ZO na svolání
mimořádné OK, když jsou funkcionáři ZO i OV v ilegalitě. Když snad vstupuji
dobrovolně do nějaké organizace a souhlasím s tím abych byl volen, tak se
snad nebudu bránit tomu, aby alespoň na okresní úrovni uvnitř organizace ČSV
na mě dostali kontakt i ostatní ZO. Do ostatních okresů kontakt mít nemusím,
ale ve vlastním okrese snad mohu znát jako funkcionář ZO kontaktní spojení
na jednatele nebo předsedy ostatních ZO, nebo snad i to je tajné. Beru, že
ÚV ČSV má zveřejněné kontakty, protože je stanovené sídlo organizace a
kontakty na placené funkcionáře, ale co OV a ZO. Tam se schází funkcionáři
po různých místech a kontakt by asi měl na ně být.
Honza

-----Original Message-----
From: Ing. Aleš Příleský [mailto:ales.prilesky/=/seznam.cz]
Sent: Tuesday, February 07, 2006 10:40 PM
To: Vcelarska konference
Subject: Lež - Včelařství, přerozdělení příspěvků

Vážení, nejde mi o slovíčkaření, ale vzpomínám si, že pro zavedení částky
150 kč do příspěvku včelaře nám tehdy bylo řečeno jako argument, že je to
"za časopis Včelařství" - i když asi ani tehdy to nebyla částka pokrývající
celou výrobní cenu. Možná to byl nepřesný výklad, možná záměr, možná bylo
nutné kvůli účetním kolonkám tuto položku následně dát do příspěvku obecně.
Nevím historii. Pravdou je - ať se to panu redaktorovi líbí či ne, že tak
nám byl první příspěvek 150 Kč prezentován a tak to má mnoho včelařů - a já
také, zafixováno. Dokonce jeden kolega na protest proti tomu, že Včelařství
dostáváme jako členové ČSV zdarma, vystoupil ze Svazu, že to není pravda.
V současné době mi však více vadí to, že mladí nadšenci, kteří chtějí
včelařit tento včelařský časopis nikde nedostanou.
Tady si myslím, že by bylo vhodné časopis, když už není ke koupi, poskytnou
na určitou dobu - rok - půl roku(??) zdarma.
Pokud se týká slovníku "redakce" nekomentuji.

Aleš Příleský

-----Original Message-----
From: Lubomir [mailto:blboch/=/tiscali.cz]
Sent: Tuesday, February 07, 2006 9:46 PM
To: V?ela?sk? mailing list
Subject: Re: le


Příteli, je to jen hra se slovíčky, podstata přece není v tom, zda časopis
dostává člen ČSV "zdarma" nebo platí 150 Kč předplatné nebo příspěvek na
náklady s vydáváním časopisu.Pokud za každým podnětem ať reálným nebo
utopistickým je a bude spatřován špatný úmysl,zvítězilo v ČSV mezi včelaři
něco nezdravého, bohužel v dnešní době skutečně běžného. Souhlasím s
názorem, že volba vhodnějších slov, případné slušné vysvětlení by byla
vhodnější než napadání o lži. To je ovšem již o kultuře projevu a osobnosti
člověka.
Byť zkušený, ale pracující dobrovolný funkcionář ve svém volném čase pro
ostatní včelaře bych si zasloužil více tolerance a pochopení pro určité
nepřesnosti od profesionálních pracovníků ČSV.--
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.375 / Virus Database: 267.15.2/253 - Release Date: 7.2.2006
--
No virus found in this outgoing message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.375 / Virus Database: 267.15.2/253 - Release Date: 7.2.2006

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 14539


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Josef Přepechal (e-mailem) --- 9. 2. 2006
Re: Koupím hl.konve na med (14535)

V Nasavrkách - cena za konev 252 Kč, můžeš si sám vybrat. Ovšem z Brna je to trošku z ruky ...
J. Přepechal

______________________________________________________________
> Od: jsurovec/=/seznam.cz
> Komu: VÄelaĹskĂ˝ mailing list <vcely/=/v.or.cz>
> CC:
> Datum: 09.02.2006 11:20
> Předmět: Koupím hl.konve na med
>
> Koupím hl.konve na med,10 ks.Brno a okolí,jihomoravský kraj.Tel:723476249.
>


Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 14538


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Vlastimil Dlab (e-mailem) --- 9. 2. 2006
Odp: Koupím hl.konve na med (14535)

Hliníkové konve je možno zakoupit ve včelařské prodejně ve škole v
Nasavrkách.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 14537


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

jaro (217.119.114.6) --- 9. 2. 2006

A z toho vyplýva, ste zabudli napísať, že kto chová kvalitné matky pomáha aj svojmu okoliu kvalitnými trúdmi a ešte lepšie: treba pomôcť susedom tak, že im darujeme alebo za symbolickú cenu predáme kvalitné matky. Tak pomáhame vlastne aj sebe.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 14536


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Josef Surovec (194.108.199.166) --- 9. 2. 2006
Koupím hl.konve na med

Koupím hl.konve na med,10 ks.Brno a okolí,jihomoravský kraj.Tel:723476249.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 14535


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Havlík (195.146.122.170) --- 9. 2. 2006
Re: Podobnost čistě náhodná? (14238) (14533)

Ke stejnému cíli se můžeme dostat různými cestami.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 14534


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Ing . Aleš Příleský (e-mailem) --- 9. 2. 2006
Podobnost čistě náhodná? (14238)

Nejlepší kukuřice

Jednou žil jeden farmář, který vypěstoval kukuřici, která vyhrála první
místo v soutěži o nejlepší kukuřici. Každý rok se zúčastňoval této soutěže
a každý rok ji vyhrál. Jednou s ním jeden novinář udělal rozhovor a
dozvěděl se něco velice zajímavého o tom, jak ji pěstuje, v čem spočívá
tajemství jeho úspěchu.

Novinář zjistil, že farmář se dělil o svá kukuřičná semena s rolníky,
kteří pěstovali kukuřici v jeho sousedství. „Nebojíte se dávat svá
kukuřičná semena svým sousedům, když se i oni každý rok zúčastňují stejné
soutěže jako vy?“ zeptal se.

„Ne, vůbec ne, spíše naopak,“ odpověděl farmář. „Vítr přece roznáší pyl z
pole na pole a pokud budou moji sousedé pěstovat nekvalitní kukuřici,
postupně bude klesat i kvalita mé kukuřice. Chci-li pěstovat dobrou
kukuřici, musím pomáhat svým sousedům, aby i oni pěstovali kvalitní
kukuřici.“

Tento rolník si plně uvědomoval, jak je všechno v životě navzájem
propojeno. Jeho kukuřice nemohla být kvalitní, pokud jeho sousedé také
nepěstovali kvalitní kukuřici. Tuto moudrost můžeme přenést do jiné
roviny. Ti, kdo chtějí žít v míru, musí pomáhat svým sousedům, aby i oni
žili v míru. Ti, kdo se chtějí mít dobře, musí také pomáhat druhým, aby se
i oni měli dobře, neboť hodnota života s měří podle toho, kolik životů
ovlivní. A ti, kdo chtějí být šťastní, musí pomáhat druhým najít štěstí,
neboť blahobyt každého z nás je svázán s blahobytem všech.

Z toho plyne ponaučení pro nás všechny: chceme-li vypěstovat kvalitní
kukuřici, musíme pomáhat svému sousedovi, aby i on pěstoval dobrou
kukuřici, anebo jak říká Bob Proctor: „Amatéři soutěží, profesionálové
spolupracují.“

„Měli byste se stát tvořiteli a ne soupeři. To, co chcete, dostanete, ale
takovým způsobem, že každý člověk, který se na tom bude podílet, bude mít
více, než má nyní.“ – Wallace D. Wattles, z knihy "Jistou cestou k
bohatství", kapitola 5.
......................
Zdraví A.P.--
No virus found in this outgoing message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.375 / Virus Database: 267.15.2/253 - Release Date: 7.2.2006

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 14533


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Ivan Cerny (e-mailem) --- 8. 2. 2006
Re: Úvaha o vytápění. (14518)

VB> teplotu dříve,ten by vypínal.Mám představu v zimě 10 st.C.Možná,že by mohl
Pokud si dobře vzpomínám, tak v Kanadě někteří zimují v halách při
teplotě kolem 3 stupňů Celsia. Tím zajistí celou zimu klidné zimování
bez výkyvů teploty a uchrání včely i před drsným mrazem. Stálé pořádné
větrání a odvod CO2 je ovšem nutnou podmínkou. Ten klid a teplota "tak
akorát na zimní spánek" se projeví ve snížené spotřebě zásob. Pro
hodně včelstev to pak vyjde levněji než nacpat je cukrem a nechat
venku.
Ivan

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 14532


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Ivan Cerny (e-mailem) --- 8. 2. 2006
Re: Mrazy a tenkostenne uly (14413) (14414) (14415) (14417) (14420) (14425) (14431) (14432) (14448) (14485) (14501)

H> Co je to pod úly za svítící čáru pod úly? To vypadá jako noha stojanu?
Přesně tak. Rám svařený z lešenářských trubek, 4 nohy v rozích. To
světlé vzadu je potom betonová podezdívka sousedovo plotu.
I.Č.


Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 14531


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

V. Banýr (194.108.88.170) --- 8. 2. 2006
Klesající CO2?

Myslím,že s tím CO2 to bude asi opravdu trochu složitější.Asi bude záležet natom jak vzniká a hlavně jaké je proudění vzduchu.
Uvedu 2 příklady,které mě v životě šokovaly.
1/ Jednou jsem se skladníkem JZD kontroloval sklepy s
krmnou řepou.Bral si ssebou svíčku.Divil jsem se,že svíčka 3 shody od spodu sklepa zhasla.
2/Jako insem.technik jsem navštívil stáj,která byla vytesaná ve skále a byly v ní 3 krávy.Branžež-Zakopaná u Mnich. Hradiště.Ve stáji byla stolička a na ní svíčka.Majitelka říkala,že s ní svítí, když večer dojí, ale že nejdříve musí vyvětrat,že jinak nehoří.Svíčka se nechala zapálit až 30cm nad stoličkou.Tak si laskavě vyberte.Já ale od té,doby netoužím po návštěvě žádného vinného sklípku.Mám strach.Za 57 let praxe jsem už viděl spoustu napsaných věcí,které už,dnes dávno nejsou pravdou.Co dnes hlav více či méně pomazaných přesně ví proč včely hynou, ale zabránit tomu nedovedou.Jiným zase 10let neuhyne ani jedno včelstvo a sase nevědí proč.Myslím,že letošní rok ledasco prověří.

Dobré přezimování přeje V Banýr.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 14530


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Karel (213.235.143.58) --- 8. 2. 2006
Re: Mrazy a tenkostenne uly (14413) (14414) (14415) (14417) (14420) (14424) (14436) (14441) (14521) (14528)

S tvojí fyzikou možná je toho Karle v rozporu víc .... To jsou elementární věci:
http://www.tzb-info.cz/t.py?t=16&i=8&h=38
.......
Dík za tip na dobrý web.

"moje" fyzika mi umožňuje dýchat.
Jinak bych se otrávil v nejtěžší a nejnižší vrstvě S02, nebo o něco výše zadusil ve vrstvě CO2.
Naštěstí moje fyzika nějak řeší míchání plynů, parciální tlaky atd. A do toho řeže Maxwellův démon tenisovou raketou do molekul, aby je setřídil. Možná nejen podle jejich energie, ale i podle hmotnosti.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 14529


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Eman (84.244.109.96) --- 8. 2. 2006
Re: Mrazy a tenkostenne uly (14413) (14414) (14415) (14417) (14420) (14424) (14436) (14441) (14521)

>Mimo jiné, že "Vypouštěný CO2 je těžší než vzduch a klesá
>dolů." je v rozporu s fyzikou.

S tvojí fyzikou možná je toho Karle v rozporu víc .... To jsou elementární věci:
http://www.tzb-info.cz/t.py?t=16&i=8&h=38

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 14528


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Lubomir (213.226.246.82) --- 8. 2. 2006
Výše dotace 1D pro rok 2006

Na http://81.0.228.70/attachments/Zasady_2006_.pdf uvedeno v části B dokumentu na str. 9, že dotace na opylení zemědělských hmyzosnubných rostlin v roce 2006 bude do 180 Kč na včelstvo.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 14527


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Čihák (213.220.249.187) --- 8. 2. 2006

Koupím starší medomet na 4 rámky začínající včelař.Nabídněte

František Čihák

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 14526


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Karel (213.235.142.164) --- 8. 2. 2006
Re: srovnani (14503) (14508) (14510) (14523) (14524)

No ten článek přetisklo Včelařství, někdy před Vánoci. Tato věta nadzvihla více čtenářů, kteří se VÝHODOU prokousali skrz na skrz. Mimo jiný tam je další perla, že neví proč by se měl cítit odpovědný za úbytek členů, či tak nějak.
Ta citlivost k problémům až překvapila i na této konferenci.
O odpovědnosti za jiné se v rozhovoru nerozpovídal.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 14525


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Gustimilián Pazderka (e-mailem) --- 8. 2. 2006
Re: srovnani (14503) (14508) (14510) (14523)

Od: Karel:
> Pokud se nemýlím, tak tomuto časopisu poskytl pan tajemník rozhovor, kde se
> vyznal, že neví, kolik stojí vydávání Včelařství. Že necítili potřebu to
> zjišťovat.
......

Nešlo by to naskenovat ? Zarámoval bych si to na Vindex. :-)
_gp_
http://vindex.ic.cz

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 14524


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Karel (213.235.142.164) --- 8. 2. 2006
Re: srovnani (14503) (14508) (14510)

V Lysý jsem dostal Chovatele 2005/8.

Obor je to jiný, ale srovnat to lze. Hlavně informování o vnitrosvazových věcech.
Je tam rozpočet výstavy, porovnání s minulou, rozpočet spolku velmi podrobně podaný, a taky záznam z jejich kongrasu či co. Vše na vnitřní vložce. Přehledně a zřejmě necenzurované.
Pokud někdo chce srovnání, tak ať si ho obstará. Je to nebe a dudy.
Pokud se nemýlím, tak tomuto časopisu poskytl pan tajemník rozhovor, kde se vyznal, že neví, kolik stojí vydávání Včelařství. Že necítili potřebu to zjišťovat. Na ten rozhovor si vzpomínám dost jasně, byla to jedna z posledních kapek, která mě vedla k tomu, že už neposílám do Křemencárny žádné peníze, když nemají tu potřebu je počítat.
A to už neumluvím o dobrém mravu skládat účty.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 14523


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Karel (213.235.142.164) --- 8. 2. 2006
Protocol Service propagace medu

Tak tady koukám do Týdne (6/2006 str37) a čtu, že LIDL zastupuje PR agentura Protocol Service.
(Na pět otázek odpověděla jednou větou.)

Jestli mě paměť neklame, tak Český med bude propagovat ta samá agentura.
Aby nám teď v tom LIDLu nezačali prodávat echt český med :-)

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 14522


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Karel (213.235.142.164) --- 8. 2. 2006
Re: Mrazy a tenkostenne uly (14413) (14414) (14415) (14417) (14420) (14424) (14436) (14441)


"Vynalézání perpetum mobile je asi stále lákavější než studium fyziky"
................


Tu fyziku si je třeba opravdu zopakovat.
Pokud to chce mít někdo pěkně srovnané i s chemií a včelami, tak dopručuji O.Brenner - Zákonitosti života včelstva. (SZN 1969)

od str 222 jsou zajímavé kapitoly:
Stavba je podmínkou tepla
Zásobování včelstva potravou
Proč včely hynou na zásobách
Spotřeba zásob během zimy
Zplodiny při výrobě tepla
Výměna vzduchu
Jak včelstvo vyměňuje vzduch
Vliv vlhka na přezimování

Perfektní ukázka odb. textu včetně mnoha rovnic, faktů atd.

Mimo jiné, že "Vypouštěný CO2 je těžší než vzduch a klesá dolů." je v rozporu s fyzikou. To by jsme se udusili.

Taktéž na straně 218 graf s měřením teplot a závěr: teplota venku a u dna úlu se neliší,...."Tato skutečnost ukazuje, že stěny úlu nemají ten význam, který se jim přikládá. ... je zřejmé, že stěny úlu,...,pouze zpomalují změny teploty, zejména změny náhlé.
Čím jsou změny pomalejší, tím má včelstvo více času se jim přizpůsobit.

Dále jsem tam objevil odvození spotřeby včely ve včelstvu 15000 včel = asi 2mg/den a včelu.
Dál počítám já, tak pokud je někdo čerstvě ze školy, ať to po mně přejede.
krát 15 000včel = 30g/včelstvo_a_den x 3200 cal/g = 96000cal * 4,18 = 400000J
= 400 000Ws /24/3600=4,6 W

Tedy jedna včela= 0,3mW, v chomáči je prý 3,3včely/cm3 tedy asi 1mW/cm3

Takže pro představu, na každý 1kg spotřebovaného cukru za měsíc uvnitř svítí jedna 5w žárovka.
Nic moc. V zimě to tedy bude kolem těch 5W.

Zato až se to k jaru rozhučí, tak 4kg/měsíc = 20W. (jestli se nepletu :-)
...............................................................

Pokud má někdo po ruce údaj, jakou tepelnou vodivost má med, nebo jiný údaj o izol.schopnostech, tak sem s ním.
Docela by mě zajímalo, kolik cm polystyrenu nahradí jeden plást.


Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 14521


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

František Kašpar st. (85.70.187.170) --- 8. 2. 2006
vytápění úlů

Mohu poskytnout zájemci zařízení,které jsme před mnoha lety zkoušeli k urychlení jarního rozvoje včelstev pro produkci matek a mateří kašičky.Jedná se o novodurové tyčinky vytápěné odpory.Součástí je i transformátor.Upustili jsme od používání tohoto prostředku,protože jsme dospěli ke stejnému výsledku levnějšími prostředky.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 14520


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Mirek (82.202.20.173) --- 8. 2. 2006
Re: srovnani (14503) (14508) (14510) (14511)

Používám rámky s horní laťkou délky 405 mm (hromadně vyráběné rámky a úly z konce 80. let minulého století).

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 14519


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

V. Banýr (194.108.246.86) --- 8. 2. 2006
Úvaha o vytápění.

Již několik let uvažuji o vytápění úlů.Zatím se k tomu nemůžu dostat,(zdraví).
Představa je taková.Úl dobře uteplený,podmet 30cm,včelstvo ve dvou patrech,po 10 rámkách,česno otevřené v prostoru mezi patry,vel.1,5cm* 10cm.Teplo by zajišťovalo upravené akvárium,kde by bylo nosné médium,voda nebo olej.Samozřejmě thermostat,čerpadlo jako v akváriu.Kontrolní thermostat ve včelstvu.Podle toho který thermostat by dosáhl nastavenou teplotu dříve,ten by vypínal.Mám představu v zimě 10 st.C.Možná,že by mohl být zdroj tepla i v medníku a zajištoval zároveń teplotu přidávané vody.
Těším se na letošní sezonu.Připomíná r.1930,kdy měl můj otec 12 včelstev a prodal 6g medu.Já mám nyní úly podobné,jenže 2*větší.Beru jen 100kg a končím.

Hezké sny! V Banýr.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 14518


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

V. Banýr (194.108.88.185) --- 8. 2. 2006
Obaly na měl.

Byla zde na konerenci hodnocena kvalita obalů na měl.Ve Včelařství bylo doporučeno používat kelímky od jogurtu přikryté papírem a uchyceno gumičkou.Zdá se mi to poněkud nepraktické,pokud by se to mělo posílat poštou.Dávám k úvaze použití skleniček od Hamé a různých marmelád,s tím,že bysi každý zvolil velikost podle potřeby.Ve víčku byse dal vyříznout otvor na větrání a víčko byse zavřelo přez 2 toal papíry.Jink nevidím důvod rozčilovat se nad tím,že některá ZO pošle vzorky v zalepených obálkách a ty se musí pracně rozstřihávat.Mám dojem,že za rozbory vzorků si platíme.
Toť jen úvaha.


V Banýr

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 14517


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Petr Lokvenc (e-mailem) --- 8. 2. 2006
Re: Spor o vytápění úlu... (14504) (14505)

Bližší informace nemám, ale vím, že elektrické vyhřívání úlů v zimě v hojné
míře praktikují polští včelaři. Pokud tam někdo máte známé přátele,
neškodilo by se jich poptat a získané informace tu prezentovat.
S pozdravem Petr

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 14516


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Petr Lokvenc (e-mailem) --- 8. 2. 2006
Re: Spor o vytápění úlu... (14504) (14505)


----- Original Message -----
From: "Karel" <karel.jirus/=/seznam.cz>
To: "Včelařský mailing list" <vcely/=/v.or.cz>
Sent: Wednesday, February 08, 2006 10:55 AM
Subject: Re: Spor o vytápění úlu...


> 10W x24h=0,24kWh =2Kč denně... x 4měs ~ 240Kč=12kg cukru
> dle mě
> 10*24=0,24kWH= 0,2Kč ..... 1.2kg cukru.
> přepočteno na "metabolickou" energii kterou dá 1.2kg cukru to bude asi
> výkonější a lacinější.
>
> Já to loni zkoušel, asi 20W do podmetu. Topným tělesem s nízkou povrch.
> teplotou + bezp. napětí atd. Asi 20W.
> doc Ptáček před lety psal seriál o objevech ve včelaření (ještě v dobách
> kdy Včelařství byl trochu odborný časopis, a ne Strážní věž).
> Princip je uspíšit jarní rozvoj, topit jen v noci za tmy, aby včely
> nevyletovaly a omezit tak noční stahování do chomáče a limitaci plodové
> plochy.
>
> Měl jsem to asi v 6 úlech, zateplených i neuteplených, ale
> nemůžu to vyhodnotit. Prvně v životě jsme měl v doletu řepku (proto jsem
> to
> zkoušel až teď - chtěl jsem mít včelstva brzy v chovné náladě) a hned mi
> tam postříkali včely.
>
> Jinak opravte mě pokud se mýlím, ale pokud si můj výpočet dobře pamatuji,
> tak 20W po 24 hodinách dělá energii jako strávení 4kg cukru. Ale pokud
> jsou
> zde vzdělaní chemici, ať to přepočtou.
>
>

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 14515


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Marketa (84.9.70.19) --- 8. 2. 2006
mikrovlnná trouba (763) (849) (850)

Velmi dobry clanek najdete na strance: http://www.prirodnileciva.cz/Articles.asp?nID=585

Je zde vysvetleno vse o mikrovlnkach a jejich zapornemu pusobeni na lidsky organismus a potraviny.

S pozdravem

Marketa

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 14514


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

(e-mailem) --- 8. 2. 2006
Antwort: RE: srovnani (14503) (14508) (14510) (14511)

to zavisi aj od dlzky "uska" na ktore sa rami vesia do ula. Ja mam "B"
dlzku ramika a horna latka ma 452 mm. Ked si vezmes, ze B ramik ma rozmer
420x275, tak by mala horna latka v cechoslovaku mat cca 402 mm.
Ked si odmeras metrom v uli ( nastavku ) vzdialenost, kam pridu ulozit
ramiky a odpocitas 5mm kvoli manipulacii dostanes presnejsiu mieru - kazdy
ul moze byt predsa trochu iny.

Matej
"Janura" <elektro/=/janura.sk>
08.02.2006 13:56
Bitte antworten an
"Vcelarska konference" <vcely/=/v.or.cz>


An
"Vcelarska konference" <vcely/=/v.or.cz>
Kopie

Thema
RE: srovnani


prosim Vas


jednu surnu rychlovku. aku presnu dlzku hornej latky ma ramik
cechoslovak,
ked ma v knihe pisanu plochu ramika 37x30.

poterbjem to zavolat vyrobcovi co mi ma robit nove ramiky.

surne

dakujem

Pista


Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 14513


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Janura (e-mailem) --- 8. 2. 2006
RE: srovnani (14503) (14508) (14510) (14511)

mam totiz 3 ramiky "cechoslovak" a vobec nie su rovnake

Pista

-----Original Message-----
From: Janura [mailto:elektro/=/janura.sk]
Sent: Wednesday, February 08, 2006 1:57 PM
To: Vcelarska konference
Subject: RE: srovnani


prosim Vas


jednu surnu rychlovku. aku presnu dlzku hornej latky ma ramik cechoslovak,
ked ma v knihe pisanu plochu ramika 37x30.

poterbjem to zavolat vyrobcovi co mi ma robit nove ramiky.

surne

dakujem

Pista


__________ Informacia od NOD32 1.1137 (20050613) __________

Tato sprava bola preverena antivirusovym systemom NOD32.
http://www.eset.sk


Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 14512


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Janura (e-mailem) --- 8. 2. 2006
RE: srovnani (14503) (14508) (14510)

prosim Vas


jednu surnu rychlovku. aku presnu dlzku hornej latky ma ramik cechoslovak,
ked ma v knihe pisanu plochu ramika 37x30.

poterbjem to zavolat vyrobcovi co mi ma robit nove ramiky.

surne

dakujem

Pista

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 14511


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Gustimilián Pazderka (e-mailem) --- 8. 2. 2006
Re: srovnani (14503) (14508)

A.Podhajecky
> .... Za minulého
> šéfredaktora byla úrověň slabší, ale bylo daleko víc článků od včelařů.
> Třeba taky ptákoviny.
> Měl by ale podle mne propagovat včelařství, včelí produkty a lákat nové
> včelaře.
.........

Úroveň nebyla slabší. Podle mých měřítek, kdyby byl odborný časopis třeba na novinovém papíru a měl přínosné informace, ... tak to je ta větší váha. Podívejte se do trafiky. Takovejch blýskavejch (pod světlem se to nedá číst) časopisů, jsou haldy. Záleží na hodnotě článků a cenzorovi. (každý šéfredaktor je vlastně cenzor) ÚV podle mě nekontroluje podle posledních stručného zápisu ze sleziny dohled nad články (dohled provádí tajemník se PÚV a nad ním je celý ÚV jako orgán). To je ta chyba. Potom si dělá šéfredaktor co chce.(nebo to předsednictvo)
_gp_
http://vindex.ic.cz

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 14510


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Gustimilián Pazderka (e-mailem) --- 8. 2. 2006
Re: Spor o vyt?p?n? ?lu... (14504)

Od: Pavel.T:
> Tak si ten zdroj energie včely brzy najdou a popálej si prdelky i kdyby ten
> zdroj měl jen 10W a...
.........

To je šíleně moc. Watáž včelstva a propočty jsem hledal dlouho a dohledal, že jde o cca 3 W za hodinu celkového výkonu v zimě. Tz, že jde o desetinu až dvaceninu 10 W, která má vliv a s ní jde uvažovat o "topení". Zdroj informací o těch watážích a výpočtech je ve Včelařských překladech. Ale nic tam není o tom topení a příkonu. To je múj pohled.

Jinak znám včelaře z okolí, kteří takto "podněcují", ale ještě jsem se nedostal k tomu, je navštívit a pokecat otom.


_gp_
http://vindex.ic.cz

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 14509


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

A.Podhájecký (82.99.163.242) --- 8. 2. 2006
Re: srovnani (14503)

S tím souhlasím. Myslel jsem tím především cenu časopisů. Vytisknout něčí článek a něčí fotografie stojí určitě víc, než projev předsedy a jiné zprávy z různých zasedání. Pro srovnání ještě Zahrádkář zaplatil za foto 5x5 cm 360 Kč, Včelařství za článek na dvě strany a několik velkých fotografií asi 800 Kč. Pak ten náklad musí být taky nižší. Nechci nijak napadat náš časopis, ale srovnávám, jak bylo doporučeno. Za minulého šéfredaktora byla úrověň slabší, ale bylo daleko víc článků od včelařů. Třeba taky ptákoviny.
Měl by ale podle mne propagovat včelařství, včelí produkty a lákat nové včelaře. Bohužel kdyby byl volně šiřitelný a začínající včelař by uviděl jen titulní stránku tak ho to od včelaření odradí. Vím, že už to tady bylo. Je to umění, ale nevím, jestli bych začal třema hospodařit, kdybych viděl jenom staré špinavé provozy v propagaci. Je to jenom příklad.
Zahrádkář je taky spolkový časopis a je volně ke koupi. Svým obsahem jenom svádí k zahradničení.
Tonda

>Toto srovnání ale pokulhává U ZAHRADNICTVÍ JE MNOHEM ŠÍRŠÍ TÉMATIKA jen u nás je kultuře víc jak 5000 druhů a odrůd rostlin s různými postupy pěstování Chov včel není zdaleka tak rozsáhlý obor a proto těch témat není zase tolik podívej se jen na témata na této konfereci nebýt tady toho podpichování tak není o čem psát. a o odbornosti zahrádkáře už ani nemluvím, jsou tam hrozné ptákoviny. Jsem totiž původním povoláním zahradník. A odbornost včelařství je po této stráce lepší a musíme si uvědomit , je to spolkový časopis a proto spolková témata

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 14508


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Gustimilián Pazderka (e-mailem) --- 8. 2. 2006
Re:cech (14388)

Welser Rudolf :
> co říkáte na vývoj situace ohledně cechu prof vcelařů
.....

Myslím si k tomu jedno. Cech, (z podstaty)je sdružením řemesel. Může to být prakticky sdružení lidí, kteří jej založí a zvelebují na základě stanov . Cech není jedinečný termín na poli právnických osob v ČR. Je to naprosto běžný typ sdružení. Je specifický ale tím, že preferuje určitou takříkajíc řemeslnou kvalitu. To je hlavní odlišení vůči ostatnímu.

K vývoji situace.
Hlavním lákadlem je podle mě podoba a cíle. Nechci zde rozebírat ani jedno ani druhé.

Na serveru ČSV je plno nových informací. Mezi něma je i jedna, která odkazuje na Min. zemědělství a možnost zemědělců se zaregistrovat do databáze a přes elektronický podpis přímo kontrolovat stav, informace a podávaání žádosti o dotace, podle všeho půjde i o přímý kontakt se SZIF. To je jedna z alternativ, která když se časem " byrokraticky doladí", bude přímým pojítkem profesionálního včelaře. Na takovéto úrovni totiž doopravdy nepotřebuje včelař žádný spolek. Upozorňuji, že to ale spadá do úvahy pouze pro registrované zemědělce registrovaných dle posledních právních úprav. Podle mě, je to ten správný impuls být přímo napojen bez spolků, které papírování okolo státních podpor akorát obtěžuje.

Cech jako takový a jeho existence je o symbolu řemeslných mistrů a pravidel.

_gp_
http://vindex.ic.cz

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 14507


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

(e-mailem) --- 8. 2. 2006
Antwort: Re: Spor ovytápění úlu... (14457) (14489) (14495)

Spotreba zasob v zime je asi 3 kg. Ci je to plus minus 20 % nic to
neriesi. Vacsina zimnych zasob je spotrebovana na vychovu prvych jarnych
generacii. Tu zacina byt zaujimave aj uteplenie a vyska ramika.

Matej
"164410" <e-mail/=/nezadan>
07.02.2006 21:48
Bitte antworten an
"Vcelarska konference" <vcely/=/v.or.cz>


An
Vèelaøský mailing list <vcely/=/v.or.cz>
Kopie

Thema
Re: Spor o vytápìní úlu...


>V tomto období vytápíme jen prostor "žárovky", tedy chomáče.
>Kolik je v okolním prostoru je včelám celkem asi jedno.

Mě je skoro trapné to komentovat, ale nedá mi to. NENÍ jim to jedno z
hlediska spotřeby energie = "uhlí" = medu. Víme, že TEPLOTA (hodnota)
povrchových včel je asi 8 st. C. Na tom se shodneme. Pro to aby taková
byla
musí chomáč vytvořit určité množsví TEPLA (energie). Toto teplo se
samovolně vyzařuje do prostoru - tedy "vytápíme" okolí, ať včely chtějí,
ÄŤi
nechtějí. Potřebné teplo (energie) bude tím VĚTŠÍ, čím NIŽŠÍ bude okolní
teplota. Tohle vymyslel už někdy kolem roku 1800 jakýsi pan Carnot, bližší
informace najdete na síti. Úplně původní příspěvek byl, že včely v
neuteplených úlech mají vyšší spotřebu zásob, než v uteplených. Bylo to
zpochybněno tvrzením, že to může být průvanem. MUSÍ mít větší spotřebu
zásob, prostě proto, protože to odpovídá přírodním zákonům.


Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 14506


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Karel (213.235.142.77) --- 8. 2. 2006
Re: Spor o vytápění úlu... (14504)

10W x24h=0,24kWh =2Kč denně... x 4měs ~ 240Kč=12kg cukru
dle mě
10*24=0,24kWH= 0,2Kč ..... 1.2kg cukru.
přepočteno na "metabolickou" energii kterou dá 1.2kg cukru to bude asi výkonější a lacinější.

Já to loni zkoušel, asi 20W do podmetu. Topným tělesem s nízkou povrch. teplotou + bezp. napětí atd. Asi 20W.
doc Ptáček před lety psal seriál o objevech ve včelaření (ještě v dobách kdy Včelařství byl trochu odborný časopis, a ne Strážní věž).
Princip je uspíšit jarní rozvoj, topit jen v noci za tmy, aby včely nevyletovaly a omezit tak noční stahování do chomáče a limitaci plodové plochy.

Měl jsem to asi v 6 úlech, zateplených i neuteplených, ale
nemůžu to vyhodnotit. Prvně v životě jsme měl v doletu řepku (proto jsem to zkoušel až teď - chtěl jsem mít včelstva brzy v chovné náladě) a hned mi tam postříkali včely.

Jinak opravte mě pokud se mýlím, ale pokud si můj výpočet dobře pamatuji, tak 20W po 24 hodinách dělá energii jako strávení 4kg cukru. Ale pokud jsou zde vzdělaní chemici, ať to přepočtou.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 14505


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Pavel.T (193.108.106.20) --- 8. 2. 2006
Re: Spor o vytápění úlu...

>Když dám do bedny velikosti úlu 500W žárovku ...

Tak si ten zdroj energie včely brzy najdou a popálej si prdelky i kdyby ten zdroj měl jen 10W a navíc je odlákám od zásob a ...
Kam ten zdroj dlouhodobě umístit je velký problém aby se neporušila termodynamika chomáče a nezamezilo se pohybu po zásobách. Domnívám se, že ani přitápění nebude laciné.
10W x24h=0,24kWh =2Kč denně... x 4měs ~ 240Kč=12kg cukru
Jediné proč o tom uvažuji je rychlejší jarní rozvoj. Někdo už experimentoval s jarním podnícením teplem a s kladným výsledkem. To by za to stálo. Absence invaze létavek na řepce začátkem května dělá tak mínus 10 až 20kg dobrého medu do čaje s rumem. I za 70Kč/kg hand to hand je to dobrý požitek.

PavelT

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 14504


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Pepan (e-mailem) --- 8. 2. 2006
srovnani

>>>>>Pamatuju si to přesně stejně. Co se týká jiných časopisů jak uvádí,
odebírám např. Zahrádkáře. Předplatné je sice 260 Kč, ale je silnější, plný
barevných fotografií a odborných článků. Za články a fotografie vyplácí<<<<<

Toto srovnání ale pokulhává U ZAHRADNICTVÍ JE MNOHEM ŠÍRŠÍ TÉMATIKA jen u nás je kultuře víc jak 5000 druhů a odrůd rostlin s různými postupy pěstování Chov včel není zdaleka tak rozsáhlý obor a proto těch témat není zase tolik podívej se jen na témata na této konfereci nebýt tady toho podpichování tak není o čem psát. a o odbornosti zahrádkáře už ani nemluvím, jsou tam hrozné ptákoviny. Jsem totiž původním povoláním zahradník. A odbornost včelařství je po této stráce lepší a musíme si uvědomit , je to spolkový časopis a proto spolková témata

Pepan

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 14503


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

A.Podhájecký (82.99.163.242) --- 8. 2. 2006
Re: Lež - Včelařství, přerozdělení příspěvků (14483) (14486) (14494) (14499)

>Vážení, nejde mi o slovíčkaření, ale vzpomínám si, že pro zavedení částky 150 kč do příspěvku včelaře nám tehdy bylo řečeno jako argument, že je to "za časopis Včelařství" - i když asi ani tehdy to nebyla částka pokrývající
celou výrobní cenu. Možná to byl nepřesný výklad, možná záměr, možná bylo nutné kvůli účetním kolonkám tuto položku následně dát do příspěvku obecně.
Nevím historii. Pravdou je - ať se to panu redaktorovi líbí či ne, že tak nám byl první příspěvek 150 Kč prezentován a tak to má mnoho včelařů - a já také, zafixováno.

Pamatuju si to přesně stejně. Co se týká jiných časopisů jak uvádí, odebírám např. Zahrádkáře. Předplatné je sice 260 Kč, ale je silnější, plný barevných fotografií a odborných článků. Za články a fotografie vyplácí daleko víc. Ve Včelařství odborné články už delší dobu chybí. Nejenom v období sjezdu. Hodně z toho, co tam je nyní by mohlo chodit pouze na ZO. Členové to nečtou (bohužel už málo i funkcionáři)a věnovat víc prostoru vřelaření.

>V současné době mi však více vadí to, že mladí nadšenci, kteří chtějí včelařit tento včelařský časopis nikde nedostanou.

Bohužel by se pouze naučili, jak dobře schůzovat.

>Jsem členem ZO, která má každým rokem od září do dubna včetně,každý měsíc nějakou odbornou přednášku a mimo to má další aktivity. Jako OV pořádáme celkem hodně náročné výstavy a besedy. Na druhé straně je v rámci okresu několik zcela pasivních organizací, které by dostaly 30% - navrhovaných podle příspěvku na Konferenci (ZO 30% OV 15
%). Ale jak to spravedlivě udělat s těmi ZO - ale také těmi OV, kteří nevykazují žádnou činnost.

Každá ZO by měla přece v tržním hospodářství dělat aktivity poze takové, na které má. Proč by to měl platit člen z jiné ZO?
Pak se na takové výstavě musí vybírat vstupné a ještě vydělat. Pokud tam nikdo nepřijde, nebudem to víckrát dělat.
Ty vyšší peníze (30%)by byly na běžnou činnost, aby jsme nemusely žebrat u sponzorů a vybírat další příspěvky, které včelaře odrazují od členství. Říkají, že už dávají dost. Kdyby nebyly dotace, tak to od nich vůbec nevybereme.
Členské příspěvky na zajištění chodu ZO, OV a celého ČSV by se měly platit pouze na člena, ne na včelu. Jako v jiných organizacích neplatí třeba podle ryb. Pak bychom si mohli držet jen takový aparát, na jaký máme. Kdyby tento systém byl dobrý, byl by i jinde ve světě. Podle naší právničky jsme hrdí na to, že jsme jediní. Zachvíli se budeme dohat, že má každý ještě jinak silná včelstva.
Na včely by se měly platit pouze náklady na léčení, svépomocný fond, pojistku apod.
Registrovaní včelaři si už prosadili, aby platili pouze na člena. Je to v opravených stanovách.
Tonda

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 14502


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Havlík (195.146.122.170) --- 8. 2. 2006
Re: Mrazy a tenkostenne uly (14413) (14414) (14415) (14417) (14420) (14425) (14431) (14432) (14448) (14485)

Co je to pod úly za svítící čáru pod úly? To vypadá jako noha stojanu?

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 14501


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Karel (213.235.142.182) --- 7. 2. 2006
Re: cena cukru (14447) (14496)

A po telefonickém dotazu cena byla podstatně vyšší než v tom Makru.
......
Zřejmě to není asi dost známé, ale ceny cukru jsou regulovány právě na přání cukrovarů. Proto by byly asi přímo proti sobě, kdyby se takto podrážely.
Minimální ceny z cukrovaru jsou dány vyhláškou či zákonem.
Jak se dostanou supermarkety k levnějšímu cukru je otázka, na kterou jsem slyšel různé dohady.
Ale protože je tato cena většinou množstevně limitovaná, tak se přikláním k verzi, že je to výsledek spíše záporné marže + nějaké poplatky na zalistování, léták atd, které suprák vyrazí z dodavatele, aby to natáhlo lidi do supráče.
Makro, které prodává cukr v akci na palety nikdy nedosáhlo takových cen, jako supráky.
A ty faktické ceny (fakturační minus polatky) na jaké stlačí supermarkety cukrovary jsou dány asi všeobecnou světovou cenou a tedy možnostmi dalších obchodníků konkurovat cukrovarům. A to je asi příčinou, proč už není cukr za 12 jak býval. Tedy já o žádné takovéto akci nevím, a ani tady na konferenci.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 14500


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Ing . Aleš Příleský (e-mailem) --- 7. 2. 2006
Lež - Včelařství, přerozdělení příspěvků (14483) (14486) (14494)

Vážení, nejde mi o slovíčkaření, ale vzpomínám si, že pro zavedení částky
150 kč do příspěvku včelaře nám tehdy bylo řečeno jako argument, že je to
"za časopis Včelařství" - i když asi ani tehdy to nebyla částka pokrývající
celou výrobní cenu. Možná to byl nepřesný výklad, možná záměr, možná bylo
nutné kvůli účetním kolonkám tuto položku následně dát do příspěvku obecně.
Nevím historii. Pravdou je - ať se to panu redaktorovi líbí či ne, že tak
nám byl první příspěvek 150 Kč prezentován a tak to má mnoho včelařů - a já
také, zafixováno. Dokonce jeden kolega na protest proti tomu, že Včelařství
dostáváme jako členové ČSV zdarma, vystoupil ze Svazu, že to není pravda.
V současné době mi však více vadí to, že mladí nadšenci, kteří chtějí
včelařit tento včelařský časopis nikde nedostanou.
Tady si myslím, že by bylo vhodné časopis, když už není ke koupi, poskytnou
na určitou dobu - rok - půl roku(??) zdarma.
Pokud se týká slovníku "redakce" nekomentuji.

Ale chtěl bych se ještě vrátit k příspěvkům a jejich přerozdělení. Sám jsem
na Sjezdu s touto připomínkou vystoupil. Věc však není tak zcela
jednoduchá. Jsem členem ZO, která má každým rokem od září do dubna včetně,
každý měsíc nějakou odbornou přednášku a mimo to má další aktivity. Jako OV
pořádáme celkem hodně náročné výstavy a besedy.
Na druhé straně je v rámci okresu několik zcela pasivních organizací, které
by dostaly 30% - navrhovaných podle příspěvku na Konferenci (ZO 30% OV 15
%). Ale jak to spravedlivě udělat s těmi ZO - ale také těmi OV, kteří
nevykazují žádnou činnost. Řešením by byl asi "fond", kde by byly příspěvky
sumarizovány a určeny v konkretních částkách pro ZO a OV (KV). Nevyčerpaná
částka by se v dalším roce rozdělila mezi aktivní organizační složky. Nejde
přece o formální přerozdělení, ale o smysluplné využití ve prospěch aktivit
(!!!)všech členů Svazu. Tím, že je to příspěvek člena Svazu, jsou to peníze
pro všechny členy Svazu - tím bych chtěl zdůvodnit "přerozdělení" peněz
neaktivních složek ČSV těm aktivnějším.
Samozřejmě už slyším - v duchu posledních podezírání všech všemi - jak se to
bude zneužívat, jak si funkcionáři budou přihrávat ..atd.
Nemyslím si, že to co jsem napsal je řešením. Předkládám jen svůj hlas k
zamyšlení a konstatování, že v životě je málo věcí jednoznačně černo-bílých.
Vše je spíše v nekonečně různých odstínech šedi.
To že Sjezd rozhodl příspěvky tak jak rozhodl, neznamená určitě tabu. A
poznámka, že ÚV neměl k závěru sjezdu na toto téma "přehodnocující
stanovisko" je buď nepřesné vyjádření, nebo naprostá neznalost Stanov, kde
je řečeno, že Sjezd je nejvyšším orgánem Svazu.
Je na nás, abychom do příštího Sjezdu to co se nám opravdu nelíbí řádně
promyslili a dali opravdu konkretní a spravedlivé návrhy.

A ještě k organizaci příspěvků - asi by bylo vhodné držet jeden "Předmět
příspěvku od začátku až do konce - či snad, kdyby se již nabalilo příliš
mnoho komentářů dát předmět s číslem 1, 2, atd. Jinak se totiž zcela ztrácí
nit k čemu onen komentář patří. Někdy i když je předmět uveden, ale původní
příspěvek je smazán, dost těžko se dohledává původní. Sám řadu příspěvků
mažu a najednou se objeví Re:(starý předmět).
Tak by se také omezilo to nesmyslné množství příspěvků s jednoslovnou
odpovědí "ano" - "ne" (myslím obrazně), které sice na něco reagují, ale
stejně člověk neví na co. Pokud by se "předmět" držel až do vyčerpání názorů
byl by zcela jasný vývoj - ale jsem podle "jednoho pána" žurnalistický
analfabet, tak je na jiných, moudřejších - a nyní to myslím vážně - kteří
dokáží lépe stanovit zásady správné komunikace na www-stránkách. Prosím je
proto o jejich vyjádření a řešení. Já jsem jen "účastník - uživatel".

Vše dobré všem.

Aleš Příleský

-----Original Message-----
From: Lubomir [mailto:blboch/=/tiscali.cz]
Sent: Tuesday, February 07, 2006 9:46 PM
To: V?ela?sk? mailing list
Subject: Re: le


Příteli, je to jen hra se slovíčky, podstata přece není v tom, zda časopis
dostává člen ČSV "zdarma" nebo platí 150 Kč předplatné nebo příspěvek na
náklady s vydáváním časopisu.Pokud za každým podnětem ať reálným nebo
utopistickým je a bude spatřován špatný úmysl,zvítězilo v ČSV mezi včelaři
něco nezdravého, bohužel v dnešní době skutečně běžného. Souhlasím s
názorem, že volba vhodnějších slov, případné slušné vysvětlení by byla
vhodnější než napadání o lži. To je ovšem již o kultuře projevu a osobnosti
člověka.
Byť zkušený, ale pracující dobrovolný funkcionář ve svém volném čase pro
ostatní včelaře bych si zasloužil více tolerance a pochopení pro určité
nepřesnosti od profesionálních pracovníků ČSV.--
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.375 / Virus Database: 267.15.2/253 - Release Date: 7.2.2006
--
No virus found in this outgoing message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.375 / Virus Database: 267.15.2/253 - Release Date: 7.2.2006

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 14499


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Karel (213.235.142.182) --- 7. 2. 2006
Re: Spor o vytápění úlu... (14457) (14489) (14495)

164410
Mě je skoro trapné to komentovat, ale nedá mi to. NENÍ jim to jedno z hlediska spotřeby energie = "uhlí" = medu. Víme, že TEPLOTA (hodnota) povrchových včel je asi 8 st. C. Na tom se shodneme. Pro to aby taková byla musí chomáč vytvořit určité množsví TEPLA (energie). Toto teplo se samovolně vyzařuje do prostoru - tedy "vytápíme" okolí, ať včely chtějí, či nechtějí. Potřebné teplo (energie) bude tím VĚTŠÍ, čím NIŽŠÍ bude okolní teplota. Tohle vymyslel už někdy kolem roku 1800 jakýsi pan Carnot, bližší informace najdete na síti. Úplně původní příspěvek byl, že včely v neuteplených úlech mají vyšší spotřebu zásob, než v uteplených. Bylo to zpochybněno tvrzením, že to může být průvanem. MUSÍ mít větší spotřebu zásob, prostě proto, protože to odpovídá přírodním zákonům.

No původně jsme se snad bavili o zimních ztrátách. A tedy o tomto zimním období, kdy jsou včely v chomáči.
Tady jde o to, jak velký prostor včely okolo vytápějí.
Povrchová teplota chomáče je asi 8st. Na vnějším povrchu úlu třeba i minus dvacet. A je otázka, jak je tam ten spád rozložen.
V mých úlech, které jsem namátkou prohlížel, i těch izolovaných 9cm polystyrénu, byla na stropní fólii i na rámcích a vnitřních stěnách námraza. Tedy vyzařování z chomáče není dostatečné, aby tento prostor vytopilo nad 0st. Tedy izolační schopnost plástu a medu/cukru je značná, nebo ne bezvýznamná ve srovnání s izolovanou stěnou.

Spotřeba při jarním rozvoji a vytápění celého nástavku, tak tam už jsem to napsal před chvilkou, to je něco jiného.
Pokud je to ale tak významné, proč tedy včelám netopíme. El.eneregie je přece jenom lacinější, než ta z cukru.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 14498


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Karel (213.235.142.182) --- 7. 2. 2006
Re: Re[4]: Mrazy a tenkostenne uly (14413) (14421) (14427) (14429) (14446)

Baudiš:
Závidím Vám to exaktní měření. Já jsem se zatím na vážení měli
nezmohl...
Závidíte mi mojí skvělou manželku. Tato mi měl zabalila i na požádání zvážila. Mimochodem na digi.váze, kterou ode mně dostala darem, aby mi lépe a přesně stáčela med do maloobch. balení.

Baudiš:
"V tom je však problém. Chybějí mi dvě skupiny včelstev, obě na stejném
stanovišti. Pak může být pozorovatelný nějaký případný rozdíl."
To jsou skupiny 23 Langst. a směs 32 úlů. Ty mám doma na stejném místě, venku rozmístěné. U těch 23 jsme počítal po fumigaci roztoče (rezistence) tak jsem si je dal zvlášť, abych měl porovnání s prvním spadem. Tedy 1,56 a 1,6g.
Podíl neuteplených úlů v té směsi byl asi 1/2 + 1/2.

Baudiš:
Brenerovy úly jsou konstruovány na zimování slabších včelstev (proto
nutně potřebují izolaci stěn). Svého času o tom psal do konference př.
Ptáček (jeden z vynálezců Optimalu), který Brennery dosud má a chová v
nich.
.....
Povídá se to. Protože po revoluci jsme neměl čas, tak jsem tloukl nástavky jen tak z prken. Pak jsem si chtěl ověřit že pokles výnosů po 1998 (dnes vím, že zmizela medovice, a jiná snůška tad obdobně jako u Vás nebyla - les + řeka) není způsoben převahou neuteplených N. nad uteplenými N, tak jsem po článcích Ing.Smělého založil pokus.
Udělal jsem nástavky izolované 4,5 a 9cm polyst.
Pokus ale rozbila melicitóza. Od té doby je mám jen tak vedle sebe, a rozdíl nepozoruji. proto tak pozorně sleduji přechod velkovčelařů na uteplené úly. (Ti ale asi využívají i jarní snůšky.)
Když jsem koupil první Langstr. - chtěl jsem si po Brennerech vyzkoušet co nejdelší loučku. A ověřit si m.j., jestli je pravda to o izolační schopnosti plástu, jak se píše. Protože nemám hoblovku, tak jsem z nouze další nástavky udělal ze sololitu a 2cm polystyrénu.
Další už jsem nedělal, a dnes to bouchám jen z 3/4" prken.
Rozepisoval jsem se o tom tady někdy v loni (nebo na optimálský konferenci). Už nevím.

Jen tak mimochodem, tady se pořád řeší kroucení nástavků.
Při sběru měli jsem se díval, a i ty nástavky jen zbité hřebíky se nekroutí. Ani ty sololitové, jak se tady někdo zajímal. Nejstarším Brennerům je dobře 25 - 30let. A 20let venku na včelnici.
Karel

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 14497


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Milan (194.212.180.122) --- 7. 2. 2006
Re: cena cukru (14447)

Souhlasím s přítelem Kristlem.Jak jsem viděl cenu cukru v Makru tak jsem se pokusil koupit přímo v cukrovarech. V blízkosti mám tři.Na e-mail odpověděli hodně pozdě .A po telefonickém dotazu cena byla podstatně vyšší než v tom Makru.Jelikož jsem tenhle cukr chtěl nabídnout na svých stránkách s úly www.vcelarstvi.info byla má poptávka celkem velká.Ani místní organizace asi nemohou konkurovat řetězcům.A nákup pro celý svaz si nedovedu představit.
Milan

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 14496


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

164410 (193.165.75.141) --- 7. 2. 2006
Re: Spor o vytápění úlu... (14457) (14489)

>V tomto období vytápíme jen prostor "žárovky", tedy chomáče.
>Kolik je v okolním prostoru je včelám celkem asi jedno.

Mě je skoro trapné to komentovat, ale nedá mi to. NENÍ jim to jedno z hlediska spotřeby energie = "uhlí" = medu. Víme, že TEPLOTA (hodnota) povrchových včel je asi 8 st. C. Na tom se shodneme. Pro to aby taková byla musí chomáč vytvořit určité množsví TEPLA (energie). Toto teplo se samovolně vyzařuje do prostoru - tedy "vytápíme" okolí, ať včely chtějí, či nechtějí. Potřebné teplo (energie) bude tím VĚTŠÍ, čím NIŽŠÍ bude okolní teplota. Tohle vymyslel už někdy kolem roku 1800 jakýsi pan Carnot, bližší informace najdete na síti. Úplně původní příspěvek byl, že včely v neuteplených úlech mají vyšší spotřebu zásob, než v uteplených. Bylo to zpochybněno tvrzením, že to může být průvanem. MUSÍ mít větší spotřebu zásob, prostě proto, protože to odpovídá přírodním zákonům.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 14495


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Lubomir (213.226.246.82) --- 7. 2. 2006
Re: lež (14483) (14486)

Příteli, je to jen hra se slovíčky, podstata přece není v tom, zda časopis dostává člen ČSV "zdarma" nebo platí 150 Kč předplatné nebo příspěvek na náklady s vydáváním časopisu.Pokud za každým podnětem ať reálným nebo utopistickým je a bude spatřován špatný úmysl,zvítězilo v ČSV mezi včelaři něco nezdravého, bohužel v dnešní době skutečně běžného. Souhlasím s názorem, že volba vhodnějších slov, případné slušné vysvětlení by byla vhodnější než napadání o lži. To je ovšem již o kultuře projevu a osobnosti člověka.
Byť zkušený, ale pracující dobrovolný funkcionář ve svém volném čase pro ostatní včelaře bych si zasloužil více tolerance a pochopení pro určité nepřesnosti od profesionálních pracovníků ČSV.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 14494


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Karel (213.235.142.182) --- 7. 2. 2006
Re: cena cukru (14447) (14449)

164410
Za dob hlubokeho komunismu byl cukr za 8.- Kcs kilo a mohl jste ho mit kolik jste chtel. A vcelari meli cukr se slevou

......
Tu dobu pamatuji. I tehdy jsem včelařil a o slevě mně nikdo neřekl. Možná to bylo tím, že jsem nebyl v KSČ. Třeba byla jen pro včelaře-členy.
A pamatuji taky rok, kdy nám rozvratníci (jak aktuální terminologie) a imperialistické diverzní centrály tak laciný cukr vykoupili, že nebyl žádný. Asi tak 1982 + -.

Tehdy jsem dělal o prázdninách v továrně, kde jsem měl 9Kčs na hodinu, a nemohl jsem to nikde na dílně říkat, protže tam dělaly ženský celý rok za 8,-Kčs/hodinu.
Když vezmu nějakou textilku atd, kde se snad ještě dělá za 10 000,-/168hodin=59Kč/hodinu = více jak dvě kila nejdražšího dle cukerného /ne/pořádku.
Když to vezmu přes svoji univerzální jednotku = pivo, musel jsem si tehdy odepřít v hospodě 4 desitky nebo 2,5 dvanáctky či 2plzně. V tomto kurzu je dnes cukr velmi laciný. A ještě bez politického školení nestraníků. To mi teď chybí, co nedostávám Včelařství.


.......Trochu vážně.
Asi tedy nebude naškodu začít nakupovat.
V loni jsem měl průměrný nákup dost pod 15,-Kč/kg.

Spíš by mně zajímali zkušenosti s velkoobchodníky. Na jakou slušnou cenu jste se dostali? Nebavilo mě rozlepovat pořád pytlíky.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 14493


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno


Celkem je ve Včelařské konferenci již 77381 příspěvků(zde zobrazeno 61 příspěvků, od č. 14493 do č. 14553)
Několik rad pro badatele v archivu Včelařské konference. Pro zobrazení starších příspěvků (a pro pohyb v jejich frontě) je určeno speciální okno, které je dostupné pod názvem "Archiv Včelařské konference" (příspěvky se v něm zobrazují tak, že nejstarší jsou nahoře a novější dole). Ve frontě příspěvků je možnost se pohybovat příslušnými povely (pro začátek kliknětě na "nejstarší", aby se Vám ukázaly první příspěvky, jimiž konference začíná, a pak klikejte na "novější", čímž se Vám vždy zobrazí várka novějších 60 příspěvků; jednotlivé příspěvky lze na tomto archivním zobrazení číst od horního konce webu (kde jsou starší) a postupovat směrem dolu (kde jsou novější).


Nejnovější - Novější - Starší - Nejstarší


Klikněte sem pro nápovědu