78251

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


G.Pazderka (80.78.156.8) --- 7. 9. 2008
Re: Dotace na obnovu včelstev 1.D.d.

Ferda:>Četl jsem v článku také o divných praktikách nějakého profesionálního včelaře. Proč ho tedy nejmenoval, protože se jedná jednoznačně o zneužití dotačního titulu. Bojí se něčeho ??? Proč ???<
............

O jakém pro Vás jednoznačném zneužití to tu píšete? Vysvětle te mi to.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 31420


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

   
Ferda (88.101.24.174) --- 7. 9. 2008
Re: Dotace na obnovu včelstev 1.D.d.

Na jednom stanovišti "padlo" 200 včelstev, na druhém na 200 včelstvech dává koncem dubna čtvrté nástavky. A z těchto už začíná produkovat oddělky na prodej. Pokud chcete vědět více s detaily, bude-li chtít, sdělí je autor článku. Má tam i e-mail. Nemám detailní informace, ale neco podobného u tohoto včelaře proběhlo v roce 2003, kdy se vyplácela dotace na včelstva uhynulá po melecitoze. Dávalo se kolem 1200 Kč a při počtu 200 ks nahlášených, že uhynulých včelstev, to dělá docela pěknou sumičku. Nikdo si nedovolil a ani nikdo nekontroloval, zda skutečně úhyn byl takový, jaký byl nahlášen. Tuším, že v tuto dobu byl v ÚV ČSV, takže, kdo by se odvážil. Dodnes se na toto téma a jeho adresu tohoto včelaře vedou bouřlivé diskuse na okrese Brno-město a Brno-venkov. Nikdo proti němu nepůjde
, protože je pěkná ..... (Citace diskutujících včelařů). To proto v článku je citováno zneužívání a i letos u některých jde o zneužití dotace 1.D.d. Včelstva uhynulá na varroázu nejsou totožná se včelstvy zesláblými, která se spojují s dalšími nebo se brakují. Ve stavech z konce dubna jsou zahrnutá všechna včelstva a na ty se vyplácí dotace. Nedělám si iluze, ale pokud bylo oznámeno počátkem roku 2008, že se budou vyplácet dotace na uhynulá včelstva, že řada včelařů nahlásila všechna uhynulá a zesláblá včelstva, ne pouze "varroazní", a někteří po zkušenosti z roku 2003 (výše uvedeno) nahlásili včelstev na dotaci podstatně více, než byla skutečnost. Osobně jsem to viděl. Proto píši o zneužití dotace. Kdo kontroloval skutečný stav a počty včelstev. Opáčit můžete, že funkcionáři ZO. Ale skutečnost je taková, jaká je. Kdo se chce hádat a dělat si zlou krev se sousedy a "přáteli".

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 31425


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

      
G.Pazderka (80.78.156.8) --- 7. 9. 2008
Re: Dotace na obnovu včelstev 1.D.d.

Ferda:>Kdo kontroloval skutečný stav a počty včelstev. Opáčit můžete, že funkcionáři ZO. Ale skutečnost je taková, jaká je. Kdo se chce hádat a dělat si zlou krev se sousedy a "přáteli".<
...........

Průběh akce byl asi takový:

Zjistilo se, že jsou vyšší ztráty včelstev.

Proběhl lobbing na MZe.

MZe zjara zadalo SVS požadavek, aby se mžikově zjistilo, jaké jsou stavy včelstev. (pokud vím, bylo nato cca asi 14 dní)

SVS předalo požadavek OV a ZO ČSV.

Důvěrníci zjistily skutečný stavy včelstev a ten do cca 3 dnů předali SVS. Ta obratem předala informace MZe jako výsledek. (nic o úhynu na VD se nezjišťovalo)

MZe pracuje na 1 D.d. a schvaluje jej vláda a podepisuje se jeho platnost.

ČSV zpacovává směrnice a soustřeďuje žádosti a podklady.

(průběh 1 D.d.zatím není uzavřen)
_________________________________

zhodncení: Nějaké hádky a uveřejněné domněnky o podvodnících jsou nepodstatné.

Závěr: Chyba není ve včelařích nebo jejich solidnosti, ale v systému. Pokud je něco špatně tak to, že se nepracuje na jednodušším a průhlednějším systému pro včelaře. Sám v nějakém konceptu jsem tu již něco napsal a překopíroval.

http://vindex.ic.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=855:vbec-nikdo-a-nikoho-&catid=55:skeny&Itemid=56

Osobně si myslím, že pro včelaře s vyššími stavy včelstev nemá ČSV význam až na lobbing, který provádí a archivaci zásadních včelařských informací a možná aktuálně přednášky, které jsou ale příšťipkařením na menších včelařích. Samotný svaz je velmi těžkopádný a celý systém financování by se dal nahradit jenoduchými odvody z kg medu tak, jak se děje jinde. Podle těchto odvodů se dá naprosto přesně z pozice státu (vláda, parlament) odhadnout, nakolik má obor včelařství v ČR hodnotu a smysl doněj vrážet subvence.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 31427


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

         
Ferda (88.101.24.174) --- 7. 9. 2008
Re: Dotace na obnovu včelstev 1.D.d.

Odvádět příspěvky z kg medu ???
To snad ne !!! Jak to chcete zjišťovat. To ještě horší než u padlých včel. A stanovovat paušál ??? Hlavní přínos včel, jak tvrdí ČSV a různé příspěvky je v opylování. Tady by měly být tedy odvody z květových medů. Prokázal by se skutečný přínos včel pro ekosystém. Stát by měl včelařům, má-li zájem o tuto službu, zpět za opylování platit (pokud nemá, žádné odvody). Mluví se neustále o diverzifikaci krajiny, tak ať se stát pochlapí. Almužna do 180 kč je trapná. Medovicové medy nevypovídají nic o přínosu včel pro lesní hospodářství, ani ekosystém.
V otázce dotace 1.D.d, aby to bylo křišťálově čisté, jak říká Standa Gross, by dotaci měli dostat ti včelaři, kteří odebrali vzorky a předali SVS k vyšetření a potvrzení této nebezpečné nákazy. Tak to vyžaduje veterinární zákon. Kdo to takto udělal, ať dostane dotaci, kdo ne, obnova včelstev za své. Tím by se předešlo navyšování stavů "padlých" včelstev. To samozřejmě nezatracuje myšlenku - kdo se nestará o svá včelstva-žádná dotace a obnova za své.
Citovaný průběh "boje o dotaci" je sice pěkný, ale pokud příjemci dotace dopředu znají pravidla,podmínky a finanční ohodnocení a za 3 měsíce od vyhlášení mají teprve sdělit stavy uhynulých včelstev, není se čemu divit, že se někteří hledí napakovat. Kontrolní systém žádný, postih žádný. A pokud se ještě během roku mění pravidla, tak je cosi špatného. Samozřejmě naprosto zcestné jsou informace SVS o počtu vyšetřených včelstev, z nichž se pak stanovil počet uhynulých včelstev. Kdo v lednu, někde i v prvním týdnu ledna odebíral měl a poznal, že má uhynulá včelstva ??? V řadě případů se pak vyšetřovala už mrtvá včelstva.
ZO a důvěrníci zjišťovali stavy včelstev až na konci dubna - viz Oběžník ČSV, každý ho měl v příloze Včelařství. Upozorňuji, že to bylo 14 po té, kdy na webu ČSV bylo uveřejněno rozhodnutí MZe o výši dotace a první vlně okresů, které dotaci dostanou. K čemu měly být informace od zbylých včelařů, pro něž dotace nebyla určena. Později sice byla novela a počet okresů se rozšířil, ale stále ne pro všechny.
Počty včelstev, ze kterých se vycházelo ( i citovaný Lněnička) byly pouze odhady a to špatné odhady. MZe sice z Pozemkového uvolnilo jenom 25M, místo požadovaných 80M a to s výběrem okresů udělalo zle, když se na všechny nedostalo, přestože splňovali podmínky dotaního titulu. Domnívám se, že otázka dotace 1.D.d je ukončena, čeká se na podání žádostí a pak se zjistí, kolik zbylo nevyčerpáno. Nedomnívám se, že by se znovu rozšiřoval počet okresů, jenom aby se dočerpaly finance. To by pak pouze ukazovalo na to, že ČSV vlastně neví, jaký je stav, jaká je situace a řeší se vše překotně, ode zdi ke zdi.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 31429


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

            
Radim Polá?ek (e-mailem) --- 7. 9. 2008
Re: Dotace na obnovu včelstev 1.D.d.

Například úplně by stačilo, kdyby se počet včelstev hlásil sice stejně jako
je to nyní dnes, do 15 září, ale dotace by se vyplácela v listopadu a to na
počet včelstev v předepsané síle k 1 prosinci. Ať tady nikdo nepíše, že je
nesmysl dopředu takový počet znát, každý jen trochu dobrý včelař musí už v
srpnu vědět, kolik těch včelstev bude a v listopadu při "fasování" dotace to
může upřesnit, když mu ještě nějaké včelstvo odejde. A po začátku prosince
se to dá velice jednoduše a objektivně zkontrolovat, byl by na to čas po
celý prosinec, včely se tuto dobu obvykle nijak nemění, neubývají. Ještě by
tam mohla být podmínka pro snadnou kontrolu, že včelstva musí být shora
kryty průhlednou fólií nebo sítem, aby bylo možné včelstvo snadno posoudit.

R. Polášek

----- Original Message -----
From: "Ferda" <e-mail/=/nezadan.iol.cz>
To: "Včelařský mailing list" <vcely/=/v.or.cz>
Sent: Sunday, September 07, 2008 12:52 PM
Subject: Re: Dotace na obnovu včelstev 1.D.d.


> Odvádět příspěvky z kg medu ???
> To snad ne !!! Jak to chcete zjišťovat. To ještě horší než u padlých včel.
> A stanovovat paušál ??? Hlavní přínos včel, jak tvrdí ČSV a různé
příspěvky
> je v opylování. Tady by měly být tedy odvody z květových medů. Prokázal by
> se skutečný přínos včel pro ekosystém. Stát by měl včelařům, má-li zájem o
> tuto službu, zpět za opylování platit (pokud nemá, žádné odvody). Mluví se
> neustále o diverzifikaci krajiny, tak ať se stát pochlapí. Almužna do 180
> kč je trapná. Medovicové medy nevypovídají nic o přínosu včel pro lesní
> hospodářství, ani ekosystém.
> V otázce dotace 1.D.d, aby to bylo křišťálově čisté, jak říká Standa
Gross,
> by dotaci měli dostat ti včelaři, kteří odebrali vzorky a předali SVS k
> vyšetření a potvrzení této nebezpečné nákazy. Tak to vyžaduje veterinární
> zákon. Kdo to takto udělal, ať dostane dotaci, kdo ne, obnova včelstev za
> své. Tím by se předešlo navyšování stavů "padlých" včelstev. To samozřejmě
> nezatracuje myšlenku - kdo se nestará o svá včelstva-žádná dotace a obnova
> za své.
> Citovaný průběh "boje o dotaci" je sice pěkný, ale pokud příjemci dotace
> dopředu znají pravidla,podmínky a finanční ohodnocení a za 3 měsíce od
> vyhlášení mají teprve sdělit stavy uhynulých včelstev, není se čemu divit,
> že se někteří hledí napakovat. Kontrolní systém žádný, postih žádný. A
> pokud se ještě během roku mění pravidla, tak je cosi špatného. Samozřejmě
> naprosto zcestné jsou informace SVS o počtu vyšetřených včelstev, z nichž
> se pak stanovil počet uhynulých včelstev. Kdo v lednu, někde i v prvním
> týdnu ledna odebíral měl a poznal, že má uhynulá včelstva ??? V řadě
> případů se pak vyšetřovala už mrtvá včelstva.
> ZO a důvěrníci zjišťovali stavy včelstev až na konci dubna - viz Oběžník
> ČSV, každý ho měl v příloze Včelařství. Upozorňuji, že to bylo 14 po té,
> kdy na webu ČSV bylo uveřejněno rozhodnutí MZe o výši dotace a první vlně
> okresů, které dotaci dostanou. K čemu měly být informace od zbylých
> včelařů, pro něž dotace nebyla určena. Později sice byla novela a počet
> okresů se rozšířil, ale stále ne pro všechny.
> Počty včelstev, ze kterých se vycházelo ( i citovaný Lněnička) byly pouze
> odhady a to špatné odhady. MZe sice z Pozemkového uvolnilo jenom 25M,
místo
> požadovaných 80M a to s výběrem okresů udělalo zle, když se na všechny
> nedostalo, přestože splňovali podmínky dotaního titulu. Domnívám se, že
> otázka dotace 1.D.d je ukončena, čeká se na podání žádostí a pak se
zjistí,
> kolik zbylo nevyčerpáno. Nedomnívám se, že by se znovu rozšiřoval počet
> okresů, jenom aby se dočerpaly finance. To by pak pouze ukazovalo na to,
že
> ČSV vlastně neví, jaký je stav, jaká je situace a řeší se vše překotně,
ode
> zdi ke zdi.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 31430


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

               
Ferda (88.101.24.174) --- 7. 9. 2008
Re: Dotace na obnovu včelstev 1.D.d.

Při přebírání dotace 1.D má dnes každý povinnost, pokud nemá k datu výplaty požadovaný počet včelstev, toto oznámit ZO a ta mu vyplatí dotaci na menší počet včelstev. Přebytek vrací okamžitě na účet ČSV a ten na MZe. Viz podmínky výplaty dotace ve Včelařství.
Folie na včelstvech je možná pouze u nástavkových úlů. Co ostatní ??? Budeme zavádět povinně jednotný úl ??? Já folii používám,ale ne na zimu. Kvůli paroprostupnosti stropu. Nereálné řešení !!!

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 31431


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                  
Radim Polá?ek (e-mailem) --- 7. 9. 2008
Re: Dotace na obnovu včelstev 1.D.d.

To je pravda, taková povinnost je. Ale není to dnes nijak zkontrolovatelné.
Fólie na včelstvech je možná na téměř všech úlech, tedy i Univerzálech,
Moravanech atd. Nemožná je pouze na zadovácích, ale i ty by se daly v hodně
případech upravit. Jinak průhledné je třeba taky silonové síto do okna.

R. Polášek

----- Original Message -----
From: "Ferda" <e-mail/=/nezadan.iol.cz>
To: "Včelařský mailing list" <vcely/=/v.or.cz>
Sent: Sunday, September 07, 2008 2:13 PM
Subject: Re: Dotace na obnovu včelstev 1.D.d.


> Při přebírání dotace 1.D má dnes každý povinnost, pokud nemá k datu
výplaty
> požadovaný počet včelstev, toto oznámit ZO a ta mu vyplatí dotaci na menší
> počet včelstev. Přebytek vrací okamžitě na účet ČSV a ten na MZe. Viz
> podmínky výplaty dotace ve Včelařství.
> Folie na včelstvech je možná pouze u nástavkových úlů. Co ostatní ???
> Budeme zavádět povinně jednotný úl ??? Já folii používám,ale ne na zimu.
> Kvůli paroprostupnosti stropu. Nereálné řešení !!!

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 31432


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

            
G.Pazderka (80.78.156.8) --- 7. 9. 2008
Re: Dotace na obnovu včelstev 1.D.d.

Pro Ferdu. Očekával jsem, že se budete bavit o zjednodušení celé záležistosti, přijatelnosti pro chovatele a to pro případ evidence včelstev v hlavním registru a nato navazujících dalších, např. dotací popř. pro křížové doplnění jiných zákonných podkladů. Oproti tomu navíc vymýšlíte práci pro SVS, která by se tím stala razítkovým úřadem.

Stačí upravit vyhlášku o evidencích včelstev v tom smyslu, že budou termíny dva a to k 1.9 a k 1.4. Pravdou je, že práce naroste v samotné centrální evidenci v Medníku, ale odpadne velká zátěž ČSV a odpadnou také nejasnosti okolo oprávněnosti. Všiml jsem si absenci - v těle vyhlášky udat vysloveně povinnost takového úkonu včelařem provést, protože ta povinnost tam není vysloveně udána.

Jestli s něčím okolo vyplácení 1 D.d. a 1.D.a. nemá něco společného SVS a ČSV, tak je to stvrzené čestné prohlášení včelaře, které nepodepisuje nikdo jiný než chovatel včelstev. Chovatel včelstev zodpovídá za údaje které poskytnul Medníku a na žádosti podle zákona a jestli jsou nějaké nesrovnalosti, vykřikování v tom smyslu, že je to zneužitelné nemá opodstatnění. Každý může podat na zprostředkovatele dotace stížnost nebo podezření na porušení zákona či vyhlášky. Mají nato vlastní systém kontrol..........
Oddíl 10
Evidence včelstev

§ 80
Hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť

(1) Chovatelé včel předávají pověřené osobě4) údaje o počtu včelstev a umístění jednotlivých stanovišť včelstev k 1. září kalendářního roku.
(2) Hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť se předávají nejpozději do 15. září kalendářního roku na formuláři, který chovateli včel poskytuje pověřená osoba.4)
(3) Vzor hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť je uveden v příloze č. 15.
(4) V případě přemístění včel z jiných členských států nebo dovozu včel ze třetích zemí zasílá chovatel pověřené osobě4) do 30 dnů ode dne přemístění nebo dovozu údaje o přemístění nebo dovozu včel, a to
a) zemi, odkud byly včely přemístěny nebo dovezeny,
b) plemeno,
c) počet přemístěných nebo dovezených jedinců nebo včelstev.

§ 81
Systém ústřední evidence včel
a podklady pro její vedení

(1) Pověřená osoba4) vede registr chovatelů včel.
(2) Podkladem pro vedení ústřední evidence včel jsou hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť.

§ 82
Registr chovatelů včel
v databázi ústřední evidence

V registru chovatelů včel se u každého chovatele včel eviduje
a) registrační číslo chovatele,
b) jméno, případně jména a příjmení nebo obchodní firma anebo název chovatele,
c) rodné číslo, nemá-li, datum narození u fyzické osoby nebo identifikační číslo u právnické osoby,
d) adresa místa trvalého pobytu nebo sídla chovatele,
e) umístění každého stanoviště včelstev k 1. září kalendářního roku, název a číselný kód katastrálního území, případně adresa, pokud je známá,
f) počet včelstev k 1. září kalendářního roku na jednotlivých stanovištích.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 31434


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

               
Ferda (88.101.24.174) --- 8. 9. 2008
Re: Dotace na obnovu včelstev 1.D.d.

Pro G. Pazderku a Radima Poláška.
Skutečnosti o čestném prohlášení, čestnosti včelaře atd. jsou Bohapusté mýty a nesmysly. Znám včelaře, který už minimálně 5 let nemá včelu a vesele bere dotace. Když jsem upozornil vedení ZO a OV na "bordel", co má okolo včelína, tento "včelař" doslova na mě vyblil na schůzi ZO tu nejhorší špínu. Pokud si někdo myslí, že se mě někdo z vedení ZO zastal a udělal pořádek, je na omylu. Nebudeme si přece "přátele" poštvávat proti sobě. Na druhou stranu na schúzích ZO neustále slyším, kde je binec - hlašte to, kde někdo zakočoval - hlašte to. A jaký je pak výsledek ??? Výše jsem popsal. Kamarády nebudeme přece "buzerovat". Na něco si tu neustále hrajeme a výsledky jsou zřejmé. Nepomůže ani hlášení počtu včelstev každý měsíc. Jediným řešením bude, jak prohlásila jedna profesionálka, ukončení výplácení dotací. A pak se teprve ukáže české včelařství v pravé kráse. Skončí přežívání ideí v ČSV z minulého režimu a s nimi odejdou snad i dinosauři z této doby. Pak už tu zbydou skutečně profesionálové a možná pár nadšených hobbyvčelařů. Čím dříve to bude, tím lépe a bude to i méně bolet.
Folie, sítě atd. jsou naprosto k ničemu. Uniklo pozornosti obou Vás, že dotace 1.D se vyplácí na včelstva, která splnila v běžném roce opylovací účel. Vyjádření mluvčího MZe Vorlíčka v této věci najdete na webu ČSV. Tedy nějaké včelstvo splnilo opylovací činnost a koncem září padlo třeba na varroázu. A dostane včelař dotaci 1.D ??? Dostane. Takže o čem to píšete,k čemu ty folie, nebo sítě ??? Zřejmě Vám uniklo, že už se včelstva nehodnotí podle obsednutých uliček a skýtání záruky zajištění opylování v příštím roce. Kdo za to může, nevím, ale taková je realita. Pokud se někdo ohání evidenci v Hradišťku, je to další státní moloch, který si živíme ze svých daní. Stačilo by, aby ČSV dle vybraných příspěvků nahlísil na statistický úřad kolik je v republice včelstev.
Bohužel zjišťuji a musím konstatovat, že řada diskusí, které se zde vedou ve finále nikam nevedou. Málokdy se jich účastním, protože nemm zase tolik volného času, ale např. diskuse o plastovém rámku, ta tedy "psala".

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 31502


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                  
G.Pazderka (80.78.156.8) --- 9. 9. 2008
Re: Dotace na obnovu včelstev 1.D.d.

Ferda:>Znám včelaře, který už minimálně 5 let nemá včelu a vesele bere dotace. Když jsem upozornil vedení ZO a OV na "bordel", co má okolo včelína, tento "včelař" doslova na mě vyblil na schůzi ZO tu nejhorší špínu. Pokud si někdo myslí, že se mě někdo z vedení ZO zastal a udělal pořádek, je na omylu.<
..........

Vy nečtete asi to, co píšu. I přesto, že má ČSV ve své směrnici výzvu, aby věnovala každá ZO zvýsenou pozornost k číslům hlášených včelstev, jedná se hlavně o kontrolu čísel a chyb ZO, vzhledem ke znění titulů dotace 1d.

Hlavní je, že žadatel - chovatel včelstev podepíše sám za sebe prohlášení a zodpovídá za údaje, které poskytl.

Jestli nic neudělá ZO ČSV, určitě máte možnost si nalést informace na internetu na okresní pobočku Mze, pod kterou územně spadáte nebo přímo kontrolní úsek MZe - vyplácení dotací Praha. Jestli dokážete zde psát takové litánie o nezpravedlnosti na internetu, dokážete zformulovat takovou informaci určitě i pro MZe.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 31504


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                     
Franti?ek Rousek (e-mailem) --- 9. 9. 2008
Dotace na obnovu včelstev 1.D.d.

Takoveto kontroly jsou primo v povinnostech Reviznich komisi. Staci dat jen adresny podnet "Kontrolni a revizni komisi" okresu. Pripadne podnet na UKRK CSV.
Frantisek

Ferda:>Znám včelaře, který už minimálně 5 let nemá včelu a vesele bere
dotace. Když jsem upozornil vedení ZO a OV na "bordel", co má okolo
včelína, tento "včelař" doslova na mě vyblil na schůzi ZO tu nejhorší
špínu. Pokud si někdo myslí, že se mě někdo z vedení ZO zastal a udělal
pořádek, je na omylu.<


Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 31505


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                        
(e-mailem) --- 9. 9. 2008
Re: Dotace na obnovu včelstev 1.D.d.

Uznejte ale, že to otráví člověka, když se s tímhle setká. Takže
ho chápu. Na druhou stranu nelze to jen tak přehlížet, ale komunikovat
s kontrolní a revizní komisí, ať již ZO, OV či UV. Je třeba s
tím něco dělat. Odpovědnost sice nese včelař,ale peníze vyplácí
funkcionář ZO a ten by měl ověřovat oprávněnost výplaty a nese
odpovědnost, protože on je poslední, kdo vyplácí peníze. Musí
se naučit nést odpovědnost a ne jen tupě přenášet peníze na
"spotřebitele".
Kamarádíčkování je konečná, protože se může stát, že za to
zaplatí on a ne ten "spotřebitel".

Marek Medve

----- PŮVODNÍ ZPRÁVA -----
Od: "František Rousek" <frantisek.rousek/=/b-d.cz>
Komu: vcely/=/v.or.cz
Předmět: Dotace na obnovu včelstev 1.D.d.
Datum: 9.9.2008 - 9:04:52

> Takoveto kontroly jsou primo v povinnostech Reviznich
> komisi. Staci dat jen adresny podnet "Kontrolni a
> revizni komisi" okresu. Pripadne podnet na UKRK CSV.
> Frantisek
>
> Ferda:>Znám včelaře, který už minimálně 5 let
> nemá včelu a vesele bere
> dotace. Když jsem upozornil vedení ZO a OV na "bordel",
> co má okolo
> včelína, tento "včelař" doslova na mě vyblil na
> schůzi ZO tu nejhorší
> špínu. Pokud si někdo myslí, že se mě někdo
> z vedení ZO zastal a udělal
> pořádek, je na omylu.<
>
>


Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 31508


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                        
(e-mailem) --- 9. 9. 2008
Re: Dotace na obnovu včelstev 1.D.d.

Uznejte ale, že to otráví člověka, když se s tímhle setká. Takže
ho chápu. Na druhou stranu nelze to jen tak přehlížet, ale komunikovat
s kontrolní a revizní komisí, ať již ZO, OV či UV. Je třeba s
tím něco dělat. Odpovědnost sice nese včelař,ale peníze vyplácí
funkcionář ZO a ten by měl ověřovat oprávněnost výplaty a nese
odpovědnost, protože on je poslední, kdo vyplácí peníze. Musí
se naučit nést odpovědnost a ne jen tupě přenášet peníze na
"spotřebitele".
Kamarádíčkování je konečná, protože se může stát, že za to
zaplatí on a ne ten "spotřebitel".

Marek Medve

----- PŮVODNÍ ZPRÁVA -----
Od: "František Rousek" <frantisek.rousek/=/b-d.cz>
Komu: vcely/=/v.or.cz
Předmět: Dotace na obnovu včelstev 1.D.d.
Datum: 9.9.2008 - 9:04:52

> Takoveto kontroly jsou primo v povinnostech Reviznich
> komisi. Staci dat jen adresny podnet "Kontrolni a
> revizni komisi" okresu. Pripadne podnet na UKRK CSV.
> Frantisek
>
> Ferda:>Znám včelaře, který už minimálně 5 let
> nemá včelu a vesele bere
> dotace. Když jsem upozornil vedení ZO a OV na "bordel",
> co má okolo
> včelína, tento "včelař" doslova na mě vyblil na
> schůzi ZO tu nejhorší
> špínu. Pokud si někdo myslí, že se mě někdo
> z vedení ZO zastal a udělal
> pořádek, je na omylu.<
>
>


Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 31509


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                     
Jozef (194.123.54.92) --- 9. 9. 2008
Re: Dotace na obnovu včelstev 1.D.d.

Som len začiatočník, tak sa veľa dozvedám na tejto konferencii. Priatelia vobec sa mi nepáči obvinovanie, podozrievanie...to je len slepá závisť !!!
Ak sa niekto hrdí že je včelár tak mu držme palce, ak niekto zneužíva oslovenie včelár tak to nemyslí so včeličkami vážne.
Z morálneho hľadiska z 99% sú včelári úprimný ľudia, dobrodajmý, priateľský....
Ako som napísal že som začiatočník tak chcem podporovať včelárstvo vo všetkom, lebo včela je kus prírody od ktorého sa máme čo učiť. Ja pri nich naberám kus energie no a medík čo mi prinesú tak to je moja sladká odmena.

Musím sa priznať, ze vlani som mal 13 včelstiev, no a po zime som až skolaboval, keľ mi ostali 2 a to aj tak jedny slabé. Nenechal som nič na náhodu, 2 som si kúpil, urobil jeden odielok, chytil 3 roje, dostal 3 roje no a dnes mám 11.
Na žiadne dotácie ani nepomyslím, lebo peniaze mi nenahradia včielky.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 31506


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                        
G.Pazderka (80.78.156.8) --- 9. 9. 2008
Re: Dotace na obnovu včelstev 1.D.d.

Jozef:>Na žiadne dotácie ani nepomyslím, lebo peniaze mi nenahradia včielky. <
..........
Jestli dotace nepotřebujete, nežádejte o ně. Zrovínka jsem četl ty bariéry v byrokracii na Slovensku, resp. těch potvrzení a papírech místo jednoho prohlášení co máme v Česku.

Jinak. Já zase hodnotím velmi kladně každý možný přístup k financím, jestli je finanční hodnota produktu - medu nestabilní. Třebas za dotace 1D, pravidelně nakupuji materiál, z kterého vyrábím úly, nebo částečně hradím benzín. To jsou dost vysoké položky a jestli takové injekce nebudou musel bych zvolit jiné možné alternativy, a jestli bych je nenalezl, nevím jakou úroveň v takových podmínkách bez dotace, by měl můj chov.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 31507


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                     
(e-mailem) --- 9. 9. 2008
Re: Dotace na obnovu vcelstev 1.D.d.

Uznejte, že to ale může odradit. Resp. takovéto chování a kamarádíčkování
je špatné. Je třeba mít rovný metr a ne ho ohýbat jak se nám
líbí. Na druhou stranu je třeba toto nějakým způsobem dát dohromady
ať již s OV nebo dokonce s UV. Povinností kontrolní komise je i
tato činnost. Odpovědnost sice nese včelař, ale funkcionář vyplácí,
musí mít zpětnou vazbu o tom zda správně vyplatil, pak nese odpovědnost
on. Myslím si, že se to musí funkcionáři naučit (nedávat jen
tak zadarmo - bez práce). Musí si uvědoomit a hlavně nést odpovědnost.

Marek Medve

----- PŮVODNÍ ZPRÁVA -----
Od: "G.Pazderka" <e-mail/=/nezadan>
Komu: "V?ela?ský mailing list" <vcely/=/v.or.cz>
Předmět: Re: Dotace na obnovu vcelstev 1.D.d.
Datum: 9.9.2008 - 8:39:31

> Ferda:>Znám včelaře, který už minimálně 5 let
> nemá včelu a vesele bere
> dotace. Když jsem upozornil vedení ZO a OV na "bordel",
> co má okolo
> včelína, tento "včelař" doslova na mě vyblil na
> schůzi ZO tu nejhorší
> špínu. Pokud si někdo myslí, že se mě někdo
> z vedení ZO zastal a udělal
> pořádek, je na omylu.<
> .........
>
> Vy nečtete asi to, co píšu. I přesto, že má ČSV
> ve své směrnici výzvu, aby
> věnovala každá ZO zvýsenou pozornost k číslům
> hlášených včelstev, jedná se
> hlavně o kontrolu čísel a chyb ZO, vzhledem ke znění
> titulů dotace 1d.
>
> Hlavní je, že žadatel - chovatel včelstev podepíše
> sám za sebe prohlášení a
> zodpovídá za údaje, které poskytl.
>
> Jestli nic neudělá ZO ČSV, určitě máte možnost
> si nalést informace na
> internetu na okresní pobočku Mze, pod kterou územně
> spadáte nebo přímo
> kontrolní úsek MZe - vyplácení dotací Praha.
> Jestli dokážete zde psát
> takové litánie o nezpravedlnosti na internetu, dokážete
> zformulovat takovou
> informaci určitě i pro MZe.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 31510


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                     
Ferda (88.101.24.174) --- 10. 9. 2008
Re: Dotace na obnovu včelstev 1.D.d.

Pro G. Pazderku, Františka Rouska a další přispivatele : Vážení stůjme pevně nohama na zemi. Neznám žádnou kontrolní komisi ani ÚKRK, která by něco takového vyřešila. A není možné nic od ní něco takového ani očekávat. Nesměle jsem to nadnesl na ZO a nic se nedělo. A to jsou funkcionáři zodpovědni za výplatu dotace. Alibistické fráze. Pokud se dotace 1.D dává za splnění opylovacího účelu v běžném roce, jak jsem psal dříve, není pomoci (viděli jsme to loni, kdy byly celé obce bez včelstev již v září a říjnu 2007 a přesto na dotaci měli nárok a také ji dostali- říkáme tomu dotace na mrtvé včely). Včelař uplatňující dotaci prohlásí, že měl včely, nebo že si chytil roj(e) a tím splnil opylovací účel v daném roce, (porušil tím veterinární zákon, nebo občanský zákoník) a dokažte mu, že ty včely neměl. Důkazní břemeno je na vás a jste v důkazní nouzi. Kontrolní komise i kdyby k němu přišla domů, její kroky končí na hranici jeho pozemku a dále se nedostane, i kdyby měla v zádech Policii ČR. A zkuste dokázat, že neměl včely a uplatňuje dotaci neoprávněně. Neohánějme se tím, že podepsal u přihlášky souhlas s tím, že pustí funkcionáře na pozemek ke včelám. Pokud je pozemek oplocený, končíte a právně je to nevymahatelné. A dokažte mu něco, akorát se vám vysměje. A kde je zodpovědnost funkcionářů ??? Uvědomte si, že i oni musí žít s těmito lidmi v okolí a nebudou si přece dělat nepřátele kvůli nějakým penězům ze státního rozpočtu. Vítejte v Českém absurdistánu. Jediným skutečným řešením je konec dotace 1.D, k němu stejně brzy dojde a tím skončí tito "včelaři". Vždyť při "vlastnictví" 3 včelstev a dotaci 150 Kč mu donesou ještě okolo 200 Kč domů. No neberte to. Tento problém nemá skutečně řešení, vyjma konce této dotace, takže i diskuse k němu vychází jaksi "mimo mísu". Nevím, zda je všude takový "nelad", jako zde, ale vše je v lidech a vše je o lidech a penězích. A tímto už doufám končím. Nazdar.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 31518


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                  
Míra.P (213.192.58.253) --- 9. 9. 2008
Re: Dotace na obnovu včelstev 1.D.d.

Dobrý den.Souhlasím s Ferdou že skutečně až zrušení dotace ukáže komu o co šlo!Opylení plodin je skutečně životně důležitá věc ale na druhou stranu-kdo dá soukromníkovi půlku na auto,váhu,pokladnu atd.Děláme snad včelařinu pro radost a sladkou odměnu,nebo pro to abychom zbohatli?Někteří z vás asi ano.Jsem i rybář a taky nechytám ryby abych měl ale pro radost.Pokud je pro někoho ta dotace tak důležitá tak ať se na to raději ......(víte co)!
Míra

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 31511


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                     
Ferda (88.101.24.174) --- 10. 9. 2008
Re: Dotace na obnovu včelstev 1.D.d.

Zbohatnout na včelaření, to rozhodně nikoliv. Je to činnost, jako každá jiná. Nevím, proč rybáři chovají kapry a na vánoce je pak prodávají. Mohli by je dávat zdarma. Taktéž zemědělci neosévají pole a nesklízejí pro zábavu. Je potřeba odlišit zájmovou činnost a profesionální. Ta je u rybářů, včelařů, myslivců a dalších za peníze, sloužící k obživě.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 31520


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

            
G.Pazderka (80.78.156.8) --- 7. 9. 2008
Re: Dotace na obnovu včelstev 1.D.d.

Ferda:>Odvádět příspěvky z kg medu ???
To snad ne !!! <
..........

Na tomto principu funguje už povícero docela významných "úřadů" - agentur pro včelaře zajišťující dotace a jiné záležitosti. Je to něco jako včelařský fond. Je to hlavně úsporné a účinné. Stačí to jen jako systém převzít a popř. mírně modifikovat a zapomenout na nějaké spolčování "profesionálů". (ten termín u mne neoznačuje vůbec profesní včelaře!)

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 31436


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

         
Zdenek (79.127.160.5) --- 8. 9. 2008
Re: Dotace na obnovu včelstev 1.D.d.

>osobně si myslím, že pro včelaře s vyššími stavy včelstev nemá ČSV význam až na lobbing

Co ale ti velkovcelari delaji ve vysokych funkcich CSV to nechapu? Pokud CSV prerozdeluje dotace a rozhoduje v otazkach vcelareni vicemene jako statni organ (kterym NENI), tak je to jasny stret zajmu. Je to stejne ci podobne jako kdyby sef financniho uradu byl zaroven sefem velke firmy. To je pro vlastni podnikani nesmirne vyhodne.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 31481


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

   
Zdenek (79.127.160.5) --- 8. 9. 2008
Re: Dotace na obnovu včelstev 1.D.d.

>Četl jsem v článku také o divných praktikách nějakého profesionálního včelaře. Proč ho tedy nejmenoval, protože se jedná jednoznačně o zneužití dotačního titulu.

Je vice nez pravdepodobne, ze velkovcelari si na uhynech a s nimi spojenych dotacich vylepsuji vlastni kapsu, protoze je tak snadne mit uhynule vcelsto. Kdyz stat dava, tak proc si myslet ze velkovcelar nebere? Bere jako kazdy v tomto systemu, ale bere ve velkem.

Neni ta dotace nahodou jen jakousi naplasti, aby vcelari v cesku drzeli hubu, ze jsou i uhyny z otravenych vcel? Viz treba nikotinoidy.
Kdyz ke mne prisel na jare duvernik a ja mu rekl, ze na varroazu mi nic v zime neuhynulo, odchazel ponekud smutny.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 31480


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Všechny správně vytvořené příspěvky na toto téma

Klikněte sem pro nápovědu