78024

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


R. Polášek (83.208.54.27) --- 30. 12. 2009
Re: pohon medomedu

Nabíječka jenom v době mimo chod medometu vrátí do baterie trochu šťávy. Vlastní napětí baterie ale při chodu medometu nezvýší. Maximálně že by se točilo s tak velkými přestávkami a nabíječka by byla tak silná, že by baterie byla během vytáčení stále nabitá s bylo tam stále plné napětí nabité baterie 14,4 voltů. Nebo ještě větší napětí plynující baterie

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 39669


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

   
KaJi (88.103.157.154) --- 30. 12. 2009
Re: pohon medomedu

RP:
Nabíječka jenom v době mimo chod medometu vrátí do baterie trochu šťávy. Vlastní napětí baterie ale při chodu medometu nezvýší. Maximálně že by se točilo s tak velkými přestávkami a nabíječka by byla tak silná, že by baterie byla během vytáčení stále nabitá s bylo tam stále plné napětí nabité baterie 14,4 voltů. Nebo ještě větší napětí plynující baterie
------------------------
No, chce to vzít tu baterku, dobrou nabíječku a průměrný voltmetr a vyzkoušet to.

:-)

Karel

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 39671


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

      
R. Polášek (83.208.54.27) --- 31. 12. 2009
Re: pohon medomedu

"No, chce to vzít tu baterku, dobrou nabíječku a průměrný voltmetr a vyzkoušet to."
Startovací olověný akumulátor je velice tvrdý zdroj, s vnitřním odporem 0,00něco ohmů. Nedá se tedy čekat, že by pár ampérů z nabíječky posunulo napětí olověné baterie nějak znatelně výš. Kromě případu, kdy baterku prostě nabije. A to je zase záležitost nabíjecích a vybíjecích křivek, z těch se todá bez problémů odečíst.
Chtělo by to, aby Petr napsal blíže, jakým způsobem chce ten medomet provozovat, jestli někde venku v lese jen z baterie nebo jestli ta baterie je jen proto, že jiný zdroj, trafo, impulzní zdroj atd, nemá momentálně k dispozici. Aby rady byly k věci.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 39674


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

   
Sroll Josef (e-mailem) --- 4. 1. 2010
RE: pohon medomedu

Pro udržování stále nabitého olověnného akumulátoru 12V je třeba napětí 13,8V. Toto je také nominální napájecí napětí různých zařízení zálohovaných z baterií (vysílačky, alarmy..)Zdroj je nastaven přesně na oněch 13,8V (většinou se to ani nedá změnit), akumulátor je připojen paralelně a tím je udržován stále v plně nabitém stavu. Při výpadku sítě není potřeba nic přepínat, zařízení jede z baterie. Při dobíjení tímto napětím se vlastně pouze nahrazují ztráty samovybíjením a nerozkládá se voda.
To je princip dobíječů (nikoliv nabíječů) akumulátoru např. u aut odstavených na zimu. Dobíječ je připojen nepřetržitě (i několik měsíců), na jaře pak stačí jen otočit klíčkem startéru před prvním výjezdem na včelnici.
Dobíječe se na nabíjení nehodí, ty levnější se mohou i poškodit. Nabíječky zase snadno překročí oněch 13,8V.
Pepa

-----Original Message-----
From: vcely-bounces/=/v.or.cz [mailto:vcely-bounces/=/v.or.cz] On Behalf Of R. Poláek
Sent: Wednesday, December 30, 2009 10:49 PM
To: Včelařský mailing list
Subject: Re: pohon medomedu

Nabíječka jenom v době mimo chod medometu vrátí do baterie trochu šťávy.
Vlastní napětí baterie ale při chodu medometu nezvýší. Maximálně že by se točilo s tak velkými přestávkami a nabíječka by byla tak silná, že by baterie byla během vytáčení stále nabitá s bylo tam stále plné napětí nabité baterie 14,4 voltů. Nebo ještě větší napětí plynující baterie

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 39744


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

      
Kozlík (90.177.14.87) --- 4. 1. 2010
Re: pohon medomedu

Tak proto mi na vojně v nabíjárně vtloukali do hlavy , že na nezatížené baterii je 14,4 V. No jo komunisti , oni to prostě sabotovali , správně tam mělo být 13,8V :-) .

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 39745


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

         
R. Polášek (83.208.54.27) --- 5. 1. 2010
Re: pohon medomedu olověná baterie

14.4 v je napětí začátku plynování 6článkové olověné baterie. Baterie kolem tohoto napětí při nabíjení už začíná být plná a tak část proudu cpaného do baterie nabíječkou se neuloží, ale spotřebuje se na rozklad vody v elekrolytu baterie na kyslík a vodík, baterie takzvaně "vaří" Klasická baterie to bez problémů vydrží nějakou hodinku, mezitím se nabije úplně, nabíjecí napětí na ní stoupne ještě o nějaký volt nad 14,4 V a všechen proud potom cpaný nabíječkou se spotřebovává na rozklad vody v elektrolytu. Když se nabíječka potom odpojí, bublinky vyprchají a za nějakou hodinku se napětí takhle plně nabité baterie ustálí na hodnotě těch cca 14,4 voltů. To platí pro klasickou olověnou baterii se šroubovacími uzávěry, kde jsou otvory pro únik vytvářeného kyslíku a vodíku a kde jsou šroubovací zátky, které se dají odšroubovat a vyvařená voda doplnit destilkou. A taky můž být použit k nabíjení jednoduchý zdroj nabíjecího proudu, kdy k plnému nabití nemusí být ani měřič napětí baterie, pozná se to podle doby nabíjení a toho plynování.
Dneska se čím dál více uplatňují bezúdržbové olověné baterie. Ty jsou uzavřené a s únikem plynů a s doplńováním elektrolytu se u nich nepočítá. Větší vývin plynů uvnitř znamená u nich zničení baterie. Proto se tyto baterie nenabíjí úplně, ale nabíjí se střelím na 95 % kapacity oproti předchozímu a když napětí na baterii dosáhne cca 13,8 voltů neboli napětí, kdy ještě spolehlivě nedochází k plynování, nabíjení se musí ukončit. Nabíječky těchto akumulátorů proto vyžadují bezpodmínečně hlídač napětí baterie, který při dosažení těch 13,8 voltů na nabíjené baterii nabíječku odpojí. Tyhlety uváděné napětí taky mohou podle konkrétního akumulátoru kolísat v rozmezí nějaké desetinky voltu, rozhodující je potom graf takzvané nabíjecí a vybíjecí křivky, který by měl být k sehnání u výrobce.
Taky tady jde o technický pokrok, dneska levná apolehlivá nabíječka, která se vypne při dosažení stanoveného napětí na baterii s přesností na desetiny až setiny voltů, není s polovodiči vůbec žádný problém.
Jinak jakákoliv olověná baterie, otevřená i uzavřená, dlouhodobě udržovaná na napětí, třeba ve včelíně dobíjená větrníkem či fotovoltaikou nebo doma na udržovacím nabíječi, by měla být na napětí mezi 13 - 14 volty, třeba zrovna na těch 13,8 volt. Dlouhodobé udržování napětí na prahu plynovacího napětí totiž snižuje životnost baterie - dojde rychleji k křehnutí a rozpadu olověných elektrod uvnitř.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 39750


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

            
Kozlík (90.177.14.87) --- 5. 1. 2010
Re: pohon medomedu olověná baterie

A nedobíjení a samozřejmě přílišné vybíjení způsobuje snižování kapacity- paměťový efekt - snížení životnosti.
Pokrok je jen v tom , že dnes stojí nový ACCU zlomek naší výplaty , na rozdíl od dob minulých.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 39754


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

               
R. Polášek (83.208.54.27) --- 5. 1. 2010
Re: pohon medomedu olověná baterie

U olověné baterie se paměťový efekt prakticky neprojevuje.
Objevuje se jenom u NiCd a NiMh akumulátorů a to ještě při specifickém použití, při běžném se projevuje minimálně. Naopak, v případě třeba tužkových samostatných článků, které se potom skládají v přístroji ve vícečlánkovou baterii, má mediální zdůrazňování paměťového efektu na svědomí obrovské množství článků zbytečně zničených po několika cyklech nabití a vybití příliš hlubokým vybíjením. Zvláště v případě starších NiCd článků, kde kadmium z nich je hodně toxický prvek, takhle média přispěla docela znatelně přes vyhazování těchto zničených článků k zbytečnému dalšímu rozšíření kadmia v prostředí.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 39757


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                  
Ja (78.141.118.64) --- 5. 1. 2010
Re: pohon medomedu olověná baterie

U olovených batérii ak stojí dlhšie vybitá prebieha sulfizácia(chemická reakcia), ktorá potom bráni opätovne nabiť batériu na plnú kapacitu. Tento dej je nezvratný.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 39759


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Všechny správně vytvořené příspěvky na toto téma

Klikněte sem pro nápovědu