78290

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


Miroslav Jakuą --- 26. 11. 2004
RE: Leták Proč bychom měli jíst med - Svaz

Jde hlavně o nákupní ceny papíru, který si menší tiskárny kupují dle
individuálních zakázek, aby neměly nic na skladě. Při vyšším nákladu je
nákupní cena nižší.

Dále efektivní provoz menší ofsetové tiskárny začíná od 5000 ks, kdy dochází
k úplnému spotřebování středního balení barvy, což zase přispívá ke snížení
ceny. Pod 5000 ks tiskárna účtuje i nespotřebovanou barvu (připomínám, že
jde o menší tiskárnu). Více informací získáte od majitele OFSETY Mimoň a
také tiskárny C-PRINT ve Cvikově.

Pro úplnost odpovědi - zařizuji tvorbu jednoho městského zpravodaje a
vydávání propagačních letáků dvou kin a jednoho kulturního domu, navíc
několikrát do roka pomáhám zprostředkovat tisk několika zájmovým spolkům,
jednomu sportovnímu sdružení.

No a protože jsem řekl, že bych se na to rád podíval.... nebylo by možné,
aby nám pracovníci sekretariátu sdělili vícenáklady s tvorbou třeba onoho
diskutovaného letáku oproti standardním nákladům na časopis? Rád se poptám,
za kolik by stejný výtisk udělali ti dva chlapíci v tiskárně, se kterou
spolupracuji. Zeptám se na 5000 ks a také na 50000. Ale to by asi měly mít
na starosti jiné osoby. Třeba nám sem napíší a můj názor mi vyvrátí.

Jinak nejsem proti celoplošné propagaci, dokonce ani proti podobě
zmiňovaného letáku příliš ne. Výborný způsob jak ušetřit na distribuci.
Chybu vidím v současném systému fungování ČSV a hlavní prioritu osvěty
včelařství vidím v propagaci regionální a až poté v propagaci
celorepublikové (propagace není jen reklama). Domnívám se, že s efektivní
propagací jsou spjaty tradice a ty my včelaři potřebujeme jako sůl. Ty však
zezhora nikdo nikdy neoživí. No a kde není peněz - není lásky, to je potřeba
si uvědomit. I zástupci ZO jsou jen lidi a je potřeba je za vícepráci
odměnit, minimálně jim uhradit náklady, o což si v mnoha případech stydí
říci a tak se raději do ničeho nového nepouští. Pracovníci sekretariátu také
nepracují zdarma a firmy participující na něm už vůbec ne.

Podle mého pohledu převažuje tendence ZO zase tak moc nepodporovat. A
především o to mi šlo. To je jádro problému, kterého jsem se chtěl dotknout.
Chtěl jsem poukázat na efektivitu centrálního řízení, které se v mnoha
případech, nejen v případě ČSV, vzdaluje realitě a je značně neefektivní.
Příkladem může být řízení nemocnic státem versus řízení kraji.

M. Jakuš
http://jakus.euweb.cz/Zajmy_Vcely.htm

>
> Mohl bys nám osvětlit, jak jsi k této kalkulaci došel?
> Máš zkušenosti z výpočtěm nákladů tiskárny na jeden a na 5000 ks?
>
> Arnošt


Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 7956


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Všechny správně vytvořené příspěvky na toto téma

Klikněte sem pro nápovědu