78290

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


Miroslav Jakuą --- 26. 11. 2004
RE: Leták Proč bychom měli jíst med - Svaz

Víte, já zase nevidím důvody, proč by měly ZO s ÚV na tomto úzce
spolupracovat. Ofsetový tisk od 5000 ks je podle mého názoru minimálně
stejně drahý jako tisk jednotného propagačního letáku, navíc se snižuje
největší nákladová položka v takovém systému - distribuce z ÚV k ZO. Efekt
je také v tom, že mají organizace k takovému (svému) výtvoru vztah, neboť
ony rozhodují kolik do které propagace vloží a nedopustí, aby něco leželo
ladem. Tím se odstraňují další "vyhozené peníze" - nevyužité propagační
prostředky.

Navíc ve Vašem přístupu započtěte do všeho platy zaměstnanců sekretariátu
ústředního výboru, kteří by se danou problematikou zabývali, aby to
celoplošně zvládli. Navíc by tito zaměstnanci museli by přibýt (návrh,
dohled, vyjednávání se všemi ZO, distribuce, účtařina).

Jen ZO vědí co je v oblasti potřeba, kolik do propagace vložit a v kterém
období. Pokud na propagaci ušetří jeden rok, měly by jim prostředky zůstat,
aby je využily v období dalším, třeba s mohutnější razancí a tím i efektem.
Třeba i na ušití krojů, jako to udělali včelaři v Pardubicích.

M. Jakuš> Pokud by fungovala vazba ZO->Svaz a ZO se mohly účelně
> podílet na připravě letáků, nevidím důvod, proč by mělo být
> centrální vydávání letáků drahé.
> Samozřejmě, že by vedle toho musely mít ZO prostředky pro
> regionální propagaci. Svaz by tuto propagaci mohl zastřešovat
> celoplošně a efektivně pokrývat základní potřeby propagace,
> které si pak může kterákoliv ZO doplnit.
>
> Milan Čáp


Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 7952


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

   
Ing. Arnoąt Hrdina --- 26. 11. 2004
Re: Leták Proč bychom měli jíst med - Svaz

Mohl bys nám osvětlit, jak jsi k této kalkulaci došel?
Máš zkušenosti z výpočtěm nákladů tiskárny na jeden a na 5000 ks?

Arnošt

----- Original Message -----
From: "Miroslav Jakuš" <miroslav.jakus/=/haida.cz>
To: "'Vcelarska konference'" <vcely/=/v.or.cz>
Sent: Friday, November 26, 2004 10:35 AM
Subject: RE: Leták Proč bychom měli jíst med - Svaz


Víte, já zase nevidím důvody, proč by měly ZO s ÚV na tomto úzce
spolupracovat. Ofsetový tisk od 5000 ks je podle mého názoru minimálně
stejně drahý jako tisk jednotného propagačního letáku, navíc se snižuje

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 7953


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

      
Miroslav Jakuą --- 26. 11. 2004
RE: Leták Proč bychom měli jíst med - Svaz

Jde hlavně o nákupní ceny papíru, který si menší tiskárny kupují dle
individuálních zakázek, aby neměly nic na skladě. Při vyšším nákladu je
nákupní cena nižší.

Dále efektivní provoz menší ofsetové tiskárny začíná od 5000 ks, kdy dochází
k úplnému spotřebování středního balení barvy, což zase přispívá ke snížení
ceny. Pod 5000 ks tiskárna účtuje i nespotřebovanou barvu (připomínám, že
jde o menší tiskárnu). Více informací získáte od majitele OFSETY Mimoň a
také tiskárny C-PRINT ve Cvikově.

Pro úplnost odpovědi - zařizuji tvorbu jednoho městského zpravodaje a
vydávání propagačních letáků dvou kin a jednoho kulturního domu, navíc
několikrát do roka pomáhám zprostředkovat tisk několika zájmovým spolkům,
jednomu sportovnímu sdružení.

No a protože jsem řekl, že bych se na to rád podíval.... nebylo by možné,
aby nám pracovníci sekretariátu sdělili vícenáklady s tvorbou třeba onoho
diskutovaného letáku oproti standardním nákladům na časopis? Rád se poptám,
za kolik by stejný výtisk udělali ti dva chlapíci v tiskárně, se kterou
spolupracuji. Zeptám se na 5000 ks a také na 50000. Ale to by asi měly mít
na starosti jiné osoby. Třeba nám sem napíší a můj názor mi vyvrátí.

Jinak nejsem proti celoplošné propagaci, dokonce ani proti podobě
zmiňovaného letáku příliš ne. Výborný způsob jak ušetřit na distribuci.
Chybu vidím v současném systému fungování ČSV a hlavní prioritu osvěty
včelařství vidím v propagaci regionální a až poté v propagaci
celorepublikové (propagace není jen reklama). Domnívám se, že s efektivní
propagací jsou spjaty tradice a ty my včelaři potřebujeme jako sůl. Ty však
zezhora nikdo nikdy neoživí. No a kde není peněz - není lásky, to je potřeba
si uvědomit. I zástupci ZO jsou jen lidi a je potřeba je za vícepráci
odměnit, minimálně jim uhradit náklady, o což si v mnoha případech stydí
říci a tak se raději do ničeho nového nepouští. Pracovníci sekretariátu také
nepracují zdarma a firmy participující na něm už vůbec ne.

Podle mého pohledu převažuje tendence ZO zase tak moc nepodporovat. A
především o to mi šlo. To je jádro problému, kterého jsem se chtěl dotknout.
Chtěl jsem poukázat na efektivitu centrálního řízení, které se v mnoha
případech, nejen v případě ČSV, vzdaluje realitě a je značně neefektivní.
Příkladem může být řízení nemocnic státem versus řízení kraji.

M. Jakuš
http://jakus.euweb.cz/Zajmy_Vcely.htm

>
> Mohl bys nám osvětlit, jak jsi k této kalkulaci došel?
> Máš zkušenosti z výpočtěm nákladů tiskárny na jeden a na 5000 ks?
>
> Arnošt


Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 7956


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

   
Havlík --- 26. 11. 2004
Re: Leták Proč bychom měli jíst med - Svaz

Pokud necháte tisk letáku nas ZO,tak samozřejmě se velké prostředky ušetří.Žádný leták se totiž tisknout nebude a o vztah k takto nevytištěnému letáku mít strach nemusíte.Nejdřív totiž někdo musí chtít,-těch je pár,pak z tohoto zbytku musí mít někdo nápad a čas.Pak se musí všichni sejít a odsouhlasit to.Spousta přátel bude proti,sice nikdo neví jak to udělat lépe,ale každý ví ,že to co stvořili druzí je špatně-viz i názory v této konferenci.K tomu si ještě připočítejte věkový průměr-i když spousta starších lidí je čilejších než dnešní třicátníci a výsledek je jasný.Naopak ti co ví jak na to,pošlete svou verzi letáku do Včelařství-do našeho časopisu ať ho třeba zvolí jako jednu z verzí.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 7955


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

      
Miroslav Jakuą --- 26. 11. 2004
RE: Leták Proč bychom měli jíst med - Svaz

Pokud bude spousta členů proti, nejsou pak i proti tomu, aby to dělal ÚV???
Nerozhoduje pak někdo proti vůli členů ČSV???

...Nedělá tu někdo z členů negramotné hlupáky? Nevykládá si někdo stanovy
ČSV jinak? Nemá náhodou ÚV rozhodovat a finanční prostředky využívat podle
přání členů ČSV?

Nejdřív totiž někdo musí chtít,-těch je pár,pak z
> tohoto zbytku musí mít někdo nápad a čas.Pak se musí všichni
> sejít a odsouhlasit to.Spousta přátel bude proti,sice nikdo
> neví jak to udělat lépe,ale každý ví ,že to co stvořili druzí
> je špatně-viz i názory v této konferenci
>


Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 7957


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

         
Havlík --- 26. 11. 2004
Re: Leták Proč bychom měli jíst med - Svaz

Oni ti členové si to třeba i přejí,ale nejsou ochotní a schopní pro to něco udělat.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 7958


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

            
Radim Polášek --- 26. 11. 2004
Leták - Svaz - Soutěž

Co takhle kdyby svaz vyhlásil soutěž na letáky na propagaci medu?
Třeba dva měsíce bude možnost hlasovat pro návrhy na webu, leták, který
vyhraje, bude vytištěn a další rok vložen do Včelařství a tvůrce dostane
příslušnou odměnu za návrh a využití. A kdo bude mít zájem o jiný leták, než
ten první, zkontaktuje se s autorem a domluví přímo.

R. Polášek

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 7960


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

               
Havlík --- 26. 11. 2004
Re: Leták - Svaz - Soutěž

To je jedno z lepších řešení,než jen remcat.Pokud to ale bude jen na netu,tak je to pro větší část členů nepřístupné a diskriminující.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 7961


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                  
Radim Polášek --- 1. 12. 2004
Re: Leták - Svaz - Soutě

Myslím si, že většina včelařů, kteří aktivně sledují vývoj včelaření, tak
přístup na internet už mají. Ti ostatní nejspíš ty letáky ani nebudou
potřebovat a vystačí jen s papírovým časopisem.
Asi by v papírovém Včelařství měl být úvodní seznamovací článek, kde by byla
uvedena webová adresa a další údaje takové stránky. Představuji si to tak,
že takový včelař potom vezme ten časopis a zajde za někým, kdo internetové
spojení má, třeba za vnukem, sousedem nebo do internetové kavárny, nechá si
příslušné adresy najít a co ho zajímá, tak třeba vytisknout .

R. Polášek

----- Original Message -----
From: "Havlík" <e-mail/=/nezadan.iol.cz>
To: "Včelařský mailing list" <vcely/=/v.or.cz>
Sent: Friday, November 26, 2004 2:53 PM
Subject: Re: Leták - Svaz - Soutě


> To je jedno z lepších řešení,než jen remcat.Pokud to ale bude jen na
> netu,tak je to pro větší část členů nepřístupné a diskriminující.


Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 7990


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                  
Radim Polášek --- 1. 12. 2004
Re: Leták - Svaz - Soutěž

Myslím si, že většina včelařů, kteří aktivně sledují vývoj včelaření, tak
přístup na internet už mají. Ti ostatní nejspíš ty letáky ani nebudou
potřebovat a vystačí jen s papírovým časopisem.
Asi by v papírovém Včelařství měl být úvodní seznamovací článek, kde by byla
uvedena webová adresa a další údaje takové stránky. Představuji si to tak,
že takový včelař potom vezme ten časopis a zajde za někým, kdo internetové
spojení má, třeba za vnukem, sousedem nebo do internetové kavárny, nechá si
příslušné adresy najít a co ho zajímá, tak třeba vytisknout .

R. Polášek

----- Original Message -----
From: "Havlík" <e-mail/=/nezadan.iol.cz>
To: "Včelařský mailing list" <vcely/=/v.or.cz>
Sent: Friday, November 26, 2004 2:53 PM
Subject: Re: Leták - Svaz - Soutě


> To je jedno z lepších řešení,než jen remcat.Pokud to ale bude jen na
> netu,tak je to pro větší část členů nepřístupné a diskriminující.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 7991


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

         
člen ČSV --- 29. 11. 2004
Re: Leták Proč bychom měli jíst med - Svaz

Hubač:
>Jinak muj ciste osobni nazor je, ze tenhle letak pujde do
>kamen a je na vas proc -kazdopadne ho diky nasemu stalemu
>usili o propagaci medu v nasem regionu nepotrebuju.

Do kamen si můžeš hodit co chceš, ale každopádně ten leták byl velmi dobrý a jeho cena i s distribucí byla zanedbatelná (1 volný list časopisu). Co v tom letáku bylo nepravdivé? A zájem o med neurčuje u nás propagace, ale poměr jeho ceny a nášeho průměrného platu. Kolik kg medu si může koupit průměrný němec a kolik čech?

Jakuš:
>...Nedělá tu někdo z členů negramotné hlupáky? Nevykládá
>si někdo stanovy ČSV jinak? Nemá náhodou ÚV rozhodovat a
>finanční prostředky využívat podle přání členů ČSV?

Příteli, exhibicionisto z Dubé, stanovy si radši přečti sám. To má dělat kvůli každému prdu ÚV referendum, jestli takový nebo makový leták ano nebo ne? Jestli z tebe někdo dělá negramotného hlupáka, je to tvůj osobní problém, ale mě to tak nepřipadalo.
člen

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 7969


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

            
HUBAČ Radek --- 1. 12. 2004
odpoved na anonym a novy namet k uvaze

Vazeny clene CSV, vazeni pratele,
ackloliv normalne na anonymy neodpovidam na položenou otazku moje odpoved:
ad 1) takovy letak neumim pouzit, jeden kus pro včelaře ?( co s nim mam
delat?), dale vzhledem k barve atd. v beznych podminkach nemnozitelny a to
čemu jsem se musel zasmat - ve svazovem casopisu ( pripomina mi to scenu ze
zamestnani, kdy se chlubil vojensky personalista, ze aktivne schani
mikrobiologa pro polni nemocnici, ze dal dokonce i inzerat do novin (nutno
poznamenat, ze novinami myslel ciste vojenskou obdobuVcelarstvi
tzv.A-report, ktery rozhodne zadny civilni mikrobiolog ani videt nemohl a
vojenske mikrobiology ma vsechny v evidenci on).. Vetsina vcelaru toho vi o
medu mnohem vic a nevcelar se k letaku dostane nahodou, rozhodne nebyl
cilovou skupinou.
Ad 2) Co nepotrebuji je i skoro zadarmo drahe a kdyz je to uplne zdarma, tak
to treba aspon nici lesy, nebo by par takovych letaku skoro zadarmo
zaplatilo nejakou dobrou vec - viz nize
Ad 3) netvrdim, ze by tam byla vecna chyba
Ad 4) nevim, kam smerujete se srovnanim kupni sily, jako malovcelar jsem
schopen (pro me rentabilne) prodavat med za cca 2/3 obchodni ceny (
80-100kc/kg) a nikdy nemam medu dost, proto nevim, kam směřujete, Problem
maj velkovcelari, protoze je asi problem z domu prodat vic nez 3 tuny, coz
neni problem 90% clenu organizace jejiz se citite predstavitelem.

Na dalsi pripominky typu negramotni hlupaci na svazu atd. (viz
níže)nehodlam reagovat a soudneho vcelare to ani nenapadne, protoze vi, ze
to neni za odmenu a neni to jednoduche, mit funkci

Namet k uvaze:
V nedeli jsem se vetrel na povidani komerčáků s panem Volejnikem (je mym
velkym vzorem) v Nasavrkach a s par lidma se sekce (neptal jsem se jich
jestli by souhlasili se zverejnenim jmen, tak je zatim necham mimo) na tema
Svazova sklenice. vzhledem ke zminenemu Nemecku jsem si na to vzpomnel. Muze
mi "clen svazu" rict, jak daleko se posunulo projednavani teto myslenky
urcite dobre propagace naseho medu na urovni svazu ze rok ( pred rokem to
jako podnet od komercaku dle mych informaci dostali)? Tahle vec nas napadla
jako jedna s dalsich moznych uzitecnych veci k popularizaci vcelaru v
Pardubicich, kde se snad i podle "clena svazu" snazime v cele s Evženem
Báchorem informovat verejnost!!!! a propagovat med trochu odlisnymi
postupy(Dny medu, navstevy skol, kroje....) je to trochu velke sousto a
proto jsem byl mile prekvapen, ze komercaci by taky uvitali svazovou
sklenici.... Rad bych znal narozy dalsich (nechci slyset, ze to nejde, ze to
je drahe, tyto nazory jsem uz slysel, ale myslim si, ze jake si to udelame,
takove to bude. Rad bych od "clena svazu" slysel i chyby, kterych se svaz v
teto veci snad dopustil, abych se jim mohl vyhnout. Mam totiz cloveka
zbehleho ve velkoobchodu se sklem, ktery si mysli, ze by to bylo vyhodne pro
vcelare i sklarnu.
Muj navrh( rad podstoupim diskusi) je jedna sklenice a ruzne etikety (at je
svoboda a snadna identifikace pro spotrebitele i kontrolni organ)
jednoznacnou podminkou zeme puvodu CR.

S pozdravem a zadosti o schovivavost, snazim se uvazovat konstruktivne,
nechci se nikoho dotknout.
vse dobre Dr. Hubac

----- Original Message -----
From: "?len ?SV" <e-mail/=/nezadan>
To: "V?ela?sk? mailing list" <vcely/=/v.or.cz>
Sent: Monday, November 29, 2004 7:47 AM
Subject: Re: Let?k Pro? bychom m?li j?st med - Svaz


> H) ubač:
>>Jinak muj ciste osobni nazor je, ze tenhle letak pujde do
>>kamen a je na vas proc -kazdopadne ho diky nasemu stalemu
>>usili o propagaci medu v nasem regionu nepotrebuju.
>
> Do kamen si můžeš hodit co chceš, ale každopádně ten leták byl velmi dobrý
> a jeho cena i s distribucí byla zanedbatelná (1 volný list časopisu). Co v
> tom letáku bylo nepravdivé? A zájem o med neurčuje u nás propagace, ale
> poměr jeho ceny a nášeho průměrného platu. Kolik kg medu si může koupit
> průměrný němec a kolik čech?
>
> Jakuš:
>>...Nedělá tu někdo z členů negramotné hlupáky? Nevykládá
>>si někdo stanovy ČSV jinak? Nemá náhodou ÚV rozhodovat a
>>finanční prostředky využívat podle přání členů ČSV?
>
> Příteli, exhibicionisto z Dubé, stanovy si radši přečti sám. To má dělat
> kvůli každému prdu ÚV referendum, jestli takový nebo makový leták ano nebo
> ne? Jestli z tebe někdo dělá negramotného hlupáka, je to tvůj osobní
> problém, ale mě to tak nepřipadalo.
> člen


---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.802 / Virová báze: 545 - datum vydání: 26.11.2004

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 7998


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

   
HUBAČ Radek --- 26. 11. 2004
Re: Leták Proč bychom měli jíst med - Svaz

My jsme ty kroje nemeli zdarma, ve vetsim se vyplati schanet levnejsi
material, svadlenu.....
Jinak si myslim, ze nase organizace dela pro propagaci hodne a je jen malo
vcelaru, kteri svuj med neprodaji ze dvora. samozrejme hodne dela predseda
Evzen Bachor, ktereho diky casopisu zna taky skoro kazdy vcelar, dobre
vztahy s mestem atd.
Jinak muj ciste osobni nazor je, ze tenhle letak pujde do kamen a je na vas
proc -kazdopadne ho diky nasemu stalemu usili o propagaci medu v nasem
regionu nepotrebuju. Osobne nejsem prilis velkym zastancem centralizace,
protoze i v mem zamestnani je videt, ze pro pražáky jsme něco jako vesničane
z dalekého vychodu (Hradec Kralove je asi 100km vychodne od Prahy).
Mimochodem, kdyz uz se tak vykecavam, tento tyden jsem postrehl vyrazny
narust zajmu o med, tak se snazte, at prodate.
Radek Hubac ZO Pardubice
----- Original Message -----
From: "Miroslav Jakuš" <miroslav.jakus/=/haida.cz>
To: "'Vcelarska konference'" <vcely/=/v.or.cz>
Sent: Friday, November 26, 2004 10:35 AM
Subject: RE: Leták Proč bychom měli jíst med - Svaz


Víte, já zase nevidím důvody, proč by měly ZO s ÚV na tomto úzce
spolupracovat. Ofsetový tisk od 5000 ks je podle mého názoru minimálně
stejně drahý jako tisk jednotného propagačního letáku, navíc se snižuje
největší nákladová položka v takovém systému - distribuce z ÚV k ZO. Efekt
je také v tom, že mají organizace k takovému (svému) výtvoru vztah, neboť
ony rozhodují kolik do které propagace vloží a nedopustí, aby něco leželo
ladem. Tím se odstraňují další "vyhozené peníze" - nevyužité propagační
prostředky.

Navíc ve Vašem přístupu započtěte do všeho platy zaměstnanců sekretariátu
ústředního výboru, kteří by se danou problematikou zabývali, aby to
celoplošně zvládli. Navíc by tito zaměstnanci museli by přibýt (návrh,
dohled, vyjednávání se všemi ZO, distribuce, účtařina).

Jen ZO vědí co je v oblasti potřeba, kolik do propagace vložit a v kterém
období. Pokud na propagaci ušetří jeden rok, měly by jim prostředky zůstat,
aby je využily v období dalším, třeba s mohutnější razancí a tím i efektem.
Třeba i na ušití krojů, jako to udělali včelaři v Pardubicích.

M. Jakuš> Pokud by fungovala vazba ZO->Svaz a ZO se mohly účelně
> podílet na připravě letáků, nevidím důvod, proč by mělo být
> centrální vydávání letáků drahé.
> Samozřejmě, že by vedle toho musely mít ZO prostředky pro
> regionální propagaci. Svaz by tuto propagaci mohl zastřešovat
> celoplošně a efektivně pokrývat základní potřeby propagace,
> které si pak může kterákoliv ZO doplnit.
>
> Milan Čáp
---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.796 / Virová báze: 540 - datum vydání: 13.11.2004

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 7962


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Všechny správně vytvořené příspěvky na toto téma

Klikněte sem pro nápovědu